Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

23 XII - wtorek

   Ponad dziewięćdziesięciu bezdomnych i ubogich spotkało się podczas wieczerzy wigilijnej organizowanej przez Dekanat Marynarki Wojennej. Dla zaproszonych gości kapelani przygotowali tradycyjne, świąteczne potrawy, było wspólne śpiewanie kolęd oraz łamanie opłatkiem. Jak co roku kapelani Marynarki Wojennej zapraszają na wspólna kolację wigilijną najuboższych i bezdomnych oraz dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Zwykle z zaproszenia korzysta około sto osób z Gdyni. Środki finansowe na ten cel pochodzą ze sprzedaży szopek bożonarodzeniowych wykonanych w ubiegłym roku przez marynarzy. Organizację wieczerzy wigilijnej wspiera także fundusz z akcji charytatywnych Caritasu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, którego przedstawicielem w Gdyni jest Dekanat Marynarki Wojennej.

22 XII - poniedziałek

   Tego dnia w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu został rozstrzygnięty coroczny konkurs szopek bożonarodzeniowych. W tym roku marynarze przygotowali do konkursu kilkanaście prac. Zostaną one wystawione na aukcję, a dochód z nich pomoże w organizacji przyszłorocznej wigilii dla ubogich i potrzebujących. Nagrodę Dowódcy Marynarki Wojennej zdobyła szopka autorstwa 2 marynarzy – Sebastiana Rakoczego i Jarosława Swatowskiego z Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Dziekan Marynarki Wojennej wyróżnił 2 szopki autorstwa marynarzy z Komendy Portu Wojennego w Gdyni – Łukasza Zatorskiego, Damiana Ziółkowskiego, Michała Kozieła, Szymona Szczotki i Krzysztofa Łopuszyńskiego.

   Marynarze, zgodnie z tradycją, w swoich pracach nawiązują do elementów marynistycznych. Ponadto, w zależności od inwencji twórczej, szopki oddają specyfikę regionów, z których pochodzą marynarze. Po rozstrzygnięciu konkursu, wystawę szopek będzie można oglądać w Kościele Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani upominkami, natomiast na twórców najciekawszych prac będzie czekać nagroda Dowódcy Marynarki Wojennej oraz nagroda Dziekana Marynarki Wojennej.

4 XII - czwartek

   W kościele garnizonowym została odprawiona Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. Admirała Romualda Andrzeja Wagi – byłego dowódcy Marynarki Wojennej. Wszystkich zebranych w świątyni powitał ks. kmdr Bogdan Wrona – dziekan Marynarki Wojennej, który zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy za śp. Admirała. Uroczystej Eucharystii żałobnej, sprawowanej z ceremoniałem wojskowym, przewodniczył abp dr Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański. Kazanie wygłosił bp prof. dr hab. Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP. Współkoncelebransami byli kapelani posługujący w dekanacie Marynarki Wojennej.

   W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy powiedział, że śp. Admirał Romuald Waga „zawsze był pełen optymizmu i humoru. I pewnie tej nadziei od niego moglibyśmy się uczyć. Sam będąc ciężko chorym interesował się losem innych, okazując im współczucie w chorobie. Codziennie w szpitalu przyjmował Komunię św. i przyjął namaszczenie chorych”. Mówiąc o służbie Admirała Kaznodzieja mówił: „Doskonale rozpoznawał marzenia swoich bliskich, przy których był zawsze. To jest właśnie piękno w tradycji polskiego oficera, do której trzeba nam nawiązywać, której trzeba się uczyć. Kiedy zabierał głos, starał się mówić językiem miłości szukającej dobra. Od niego można było czerpać nadzieję podnoszącą na duchu. W życiu nie szukał ludzkiego uznania, nie szukał swojej chwały. Był człowiekiem prawym, pełnym optymizmu i ufności. Pamiętam go jako osobę, od której biło ciepło i mądrość serca. Mając świadomość, że ludzkie słowa nie wyrażą tego, co chcielibyśmy dopowiedzieć o Admirale Wadze, Najważniejsze pozostaje jego człowieczeństwo, które ukazywał w całym swym życiu”. Abp Sławoj Głódź podziękował śp. Admirałowi za współpracę przy tworzeniu dekanatu Marynarki Wojennej w 1991 r., kiedy został przywrócony Ordynariat Polowy WP.

   Na wieczną wachtę na cmentarzu w Witominie – Gdyni śp. admirała Romualda Andrzeja Wagę odprowadził bp Tadeusz Płoski. Słowa ostatniego pożegnania w imieniu Marszałka Sejmu RP przekazał pan Waldemar Strzałkowski, w imieniu Ministra Obrony Narodowej śp. Admirała Pożegnał pan Jacek Olbrycht – Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, w imieniu marynarzy śp. Admirała pożegnał wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej. Na cześć śp. admr. Romualda Wagi została oddana salwa honorowa. Śp. admirał Romuald Waga został pożegnany przez marynarzy, przedstawicieli innych rodzajów Sił Zbrojnych, oraz przez licznie przybyłych mieszkańców Gdyni.

28 XI - piątek

   Uroczystości rocznicowe 90-lecia utworzenia Marynarki Wojennej rozpoczęła 28 listopada Msza św. w Kościele Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu o godz. 09:00, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof.     dr hab. Tadeusz Płoski, który składał Najświętszą ofiarę razem z księżmi kapelanami Ordynariatu Polowego WP na czele z Kanclerzem Kurii Polowej ks. kmdr dr Leonem Szotem i ks. kmdr Bogusławem Wroną Dziekanem Marynarki Wojennej. Na samym początku Mszy Św. mar. pchor. Leszek Tabat wraz z mar. pchor. Katarzyną Fiedziukiewicz witając Biskupa Polowego w marynarskiej rodzinie poprosili o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji Marynarki Wojennej RP oraz podchorążych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z racji zbliżającego się Dnia Podchorążego. W uroczystej homilii  Ks. Biskup Polowy przedstawił rys historyczny utworzenia, rozwoju i działalności w historii naszej Ojczyzny Marynarki Wojennej RP oraz ukazał motyw morza i losy związanych z nim Polaków. W Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele Władz Państwowych, Dowództwo Marynarki Wojennej, oficerowie, podoficerowie, marynarze z Jednostek tworzących ten rodzaj Sił Zbrojnych oraz Komenda, wykładowcy, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej, ks. kapelani Ordynariatu Polowego WP, Dziekani obrządku ewangelickiego i prawosławnego, poczty sztandarowe oraz zaproszeni Goście.

   Po Mszy św. o godz. 10.30 Biskup Polowy WP wraz z Ministrem Obrony Narodowej i delegacjami Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej udali się na cmentarz MW, aby oddać hołd Twórcom Polskiej Marynarki Wojennej. O godz. 11.00 nastąpiło spotkanie znamienitych Gości na Plebanii wojskowej, podczas którego Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski wręczył Ministrowi Obrony Narodowej Bogdanowi Klichowi kopię obrazu pobłogosławionego przez Sługę Bożego papieża Jana Pawła II na sandomierskich błoniach bł. kmdr ppor. Władysława Miegonia. Pośród zacnych Gości byli przedstawiciele Grona Pedagogicznego i młodzieży ze Szkoły w Strzebielinie im. bł. kmdr ppor. Władysława Miegonia, którzy mogli jeszcze silniej rozwinąć ducha patriotyzmu i umiłowania swego Patrona w zetknięciu z elitą naszego społeczeństwa.

   O godz. 12.00 odbyły się uroczystości przy Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie został wręczony sztandar Oddziałowi Zabezpieczenia MW, poświęcony przez Biskup Polowy WP oraz przeniesienie Orderu Virtuti Militari ze sztandaru 1. Morskiego Pułku Strzelców na sztandar Oddziałowi Zabezpieczenia MW. Odczytano rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej RP, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców i kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego. Całość zakończyła defilada pododdziałów Marynarki Wojennej RP. Natomiast o godz. 15.00 rozpoczęła się, w Porcie Wojennym, ceremonia powitania okrętu ORP "Gen. Kaziemierz Pułaski" powracającego z operacji "ACTIVE ENDEAVOUR". Uroczystości rocznicowe zakończył pokaz sztucznych ogni.

1 XI - sobota

   Główna część uroczystości pierwszolistopadowych odbyła się na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. O godzinie 12.00 w honorowej asyście Marynarki Wojennej odprawiona została polowa Msza św. w intencji marynarzy i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, spoczywających na Cmentarzu Marynarki Wojennej oraz wszystkich zmarłych. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy ceremonii złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy tablicach twórców Marynarki Wojennej. W ceremonii udział wzieli przedstawiciele Dowództwa Marynarki Wojennej, Centrum Operacji Morskich, 3 Flotylli Okrętów, Brygady Lotnictwa MW, Oddziału Zabezpieczenia MW i Komendy Garnizonu Gdynia. Wcześniej, o godzinie 11.00, na Cmentarzu Wojennym Gdynia-Redłowo miała miejsce pierwsza część gdyńskich uroczystości pierwszolistopadowych. Modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy odmówili księża kapelani Marynarki Wojennej. Pod pomnikiem głównym Cmentarza, przy którym marynarze wystawili wartę honorową, wszyscy zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.

1 XI - sobota

   Dzień Wszystkich Świętych poza macierzystym portem spędziły załogi dwóch polskich okrętów, które uczestniczą w operacjach bojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym. Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” działająca w składzie Stałego Zespołu Morskiego NATO - SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One), a okręt podwodny ORP „Kondor” rozpoczynający swój udział w operacji antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVOUR. Obie załogi we własnym gronie uczciły pamięć tych co odeszli na wieczną wachtę. Kapelan ORP „Gen. K. Pułaski”, ks. kpt. Tomasz Koczy odprawił Mszę św. w intencji wszystkich zmarłych, tych którzy nie wrócili z morza oraz w intencji żołnierzy, którzy polegli na misjach.

27 VI - piątek

   Światowy Zjazd Marynarzy Polskich, zwiedzanie okrętów, pokaz musztry paradnej, uroczystości upamiętniające historię polskiego oręża na morzu – to najważniejsze wydarzenia tegorocznego Święta Marynarki Wojennej. Główne obchody miały miejsce w piątek, 27 VI, w Gdyni. Wziął w nich udział minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

   Zgodnie z tradycją obchody Święta Marynarki Wojennej zainaugurowało podniesienie wielkiej gali banderowej o godz. 8.00 na wszystkich okrętach w bazach morskich MW. W ten sposób marynarze podkreślają uroczysty charakter święta. Następnie o godz. 9.00, w kościele MW w Gdyni-Oksywiu, odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Marynarki Wojennej. Przewodniczył jej dziekan dekanatu MW, ks. kmdr Bogdan Wrona. Następnie o godz. 10.30, na Cmentarzu MW (Oksywie) złożone zostały wiązanki kwiatów na płytach upamiętniających twórców Marynarki Wojennej. Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 przy Płycie-Pomniku Marynarza Polskiego na skwerze Kościuszki w Gdyni, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Zaraz po defiladzie, o godz. 12.45, na skwerze Kościuszki (obok miejsca cumowania okrętu-muzeum ORP "Błyskawica") miało miejsce widowisko plenerowe „Pod Biało-Czerwoną Banderą” oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

26 VI - czwartek

   W kościele garnizonowym  o godz. 10.00 miała miejsce Msza św. w intencji uczestników V Światowego Zjazdu Marynarzy. Do Gdyni, z różnych zakątków świata, przybyło na to spotkanie 75 marynarzy-weteranów, walczących na polskich okrętach na morzach i oceanach podczas II wojny światowej. Liturgii przewodniczył jej dziekan dekanatu MW, ks. kmdr Bogdan Wrona. Wraz w nim w koncelebrze brali udział m.in. księża - słuchacze kursu oficerskiego dla kapelanów na czas „W” zorganizowanego w Akademii Marynarki Wojennej. Wspomniani kapłani tego samego dnia, o godz.12.00, na dziedzińcu Akademii złożyli wojskową przysięgę. Zaszczytu przysięgi na sztandar uczelni dostąpiło czterech księży podchorążych: ks. mar. pchor. Tomasz Jaskółka, ks. mar. pchor. Artur Durski, ks. mar. pchor. Marcin Wawrzynkowski i ks. mar. pchor. Łukasz Synoradzki. W obecności przybyłych rodzin i zaproszonych gości, żołnierskie ślubowanie złożyło 16 podchorążych, ponieważ 4 księży już wcześniej składało przysięgi wojskowe podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Po przysiędze i  krótkoterminowych urlopach księża wrócili, aby zgłębiać w Akademii Marynarki Wojennej specjalistyczną wiedzę na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich z zakresu międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, podstaw wychowania wojskowego, prawa i administracji wojskowej, gotowości bojowej i mobilizacyjnej, taktyki Marynarki Wojennej RP, zabezpieczenia logistycznego działań sił MW, uzbrojenia okrętowego, prawa morskiego, wiedzy okrętowej oraz etyki normatywnej. 

   Wychodząc naprzeciw wymaganiom Sił Zbrojnych RP Ordynariat Polowy WP we współpracy ze Sztabem Generalnym i Uczelniami Wojskowymi, zgodnie z planem kursowego przeszkolenia kadry rezerw w Siłach Zbrojnych RP w 2008 roku, dnia 9 czerwca przeprowadzono w Akademii Marynarki Wojennej wcielenie księży  diecezjalnych na Oficerski Kurs Szkolenia Rezerw w korpusie osobowym duszpasterstwa na czas „W” (na czas wojny - dla niewtajemniczonych). 

   Po 75 latach od ostatniej promocji kapelanów wojskowych na czas „W”, która odbyła się  w 1933 roku, dnia 29 października 2008 roku o godz. 10.00 na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 67 księży kapelanów, którzy zostali przeszkoleni na czas wojny w uczelniach wojskowych w Dęblinie, Gdyni i Wrocławiu. Wśród nowo promowanych kapelanów znalazła się grupa 20 księży, którzy w miesiącach od czerwca do lipca br. odbywali wspomniane przeszkolenie w Akademii Marynarki Wojennej. Aktu promocji w asyście biskupa Polowego WP gen. dyw. ks. bpa Tadeusza Płoskiego dokonał zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, wiceadmirał Tomasz Mathea. Prezydenta RP na uroczystości reprezentował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan minister Władysław Stasiak, Ministra Obrony narodowej - Dyrektor Generalny MON pan Jacek Olbrycht. Akademię Marynarki Wojennej reprezentowała 6-osobowa delegacja z panem Admirałem, Rektorem–Komendantem na czele.

16 III - niedziela

   O godz. 11.00 w Kościele Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu została odprawiona Msza św. w intencji poległych lotników morskich. Msza św. odbyła się w asyście kompani honorowej z 43 Bazy Lotniczej MW i pocztu sztandarowego z 28 Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach. Po nabożeństwie z udziałem delegacji jednostek Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, przedstawiciele 28 Eskadry Lotniczej udali się na oksywski cmentarz oddać hołd poległemu podczas akcji ratowniczej 12 marca 1997 roku ppor. pil. Zbigniewowi Palczyńskiemu.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2223