Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

27 X sobota - 3 XI sobota

   Po zakończonej Peregrynacji w parafii wojskowej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej zostały przekazane na Westerplatte w Oddziale Straży Granicznej Dziekanowi MW ks. kmdr prałatowi Bogusławowi Wronie. Motorówka M-1 dowódcy Marynarki Wojennej RP, na pokładzie której znajdował się Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej w asyście Dziekana MW i marynarzy, po godzinnym przejściu wodami Zatoki Gdańskiej, przybiła do mola basenu nr 10 portu wojennego 3. Flotylli Okrętów.

   Tak rozpoczęto w Gdyni, trwające w dniach 27 X - 3 XI, Misje Święte połączone z peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Po przywitaniu ich przez Dowódcę 3. FO kmdr Marka Kurzyka i kapelana 3. FO ks. por. Tomasza Koczego zostały przewiezione do Kościoła Marynarki Wojennej p.w. M.B. Częstochowskiej, gdzie w imieniu społeczności w marynarskich mundurach powitał Obraz i Relikwie ks. kmdr prałata Bogusława Wrony oraz ks. kmdr ppor. Radosław Michnowski. O godz. 18.00 została odprawiona Uroczysta Eucharystia w czasie której ks. kmdr Jan Maliszewski – proboszcz Garnizonu Hel wygłosił pierwszą naukę misyjną. Po zakończeniu Eucharystii wierni uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia oraz Adoracji. Była to również okazja do zakosztowania Bożego Miłosierdzia objawiającego się szczególnie w Spowiedzi Świętej. Uroczyste Błogosławieństwo i Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień Peregrynacji i Rekolekcji.

   Drugi dzień Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej obchodziliśmy pod hasłem: „Dzień modlitwy za małżeństwa i rodziny wojskowe”. Rozpoczęła go modlitwa różańcowa o godz. 9.00, po której wierni uczestniczyli w Mszach św. z nauka rekolekcyjną połączonych z ucałowaniem Relikwii. O godz. 15.00 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 19.30 Msza św. w kaplicy Akademii Marynarki Wojennej pw. Bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia.  Kolejny dzień naszej refleksji nad Bożym Miłosierdziem upłynął od hasłem: „Modlitwy za pełniących służbę w Marynarce Wojennej RP”. Po porannej modlitwie różańcowej oraz Mszy św. z nauka rekolekcyjną, w której uczestniczyła Komenda Portu Wojennego zakończonej Litanią do Serca Pana Jezusa i uroczystym Błogosławieństwem. Obraz i Relikwie zostały przewiezione w asyście marynarzy i Żandarmerii Wojskowej na Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, gdzie powitał je Komendant-Rektor kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz poczet sztandarowy i kompania honorowa Akademii. W asyście podchorążych Obraz i Relikwie zostały wniesione do auli, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji Akademii, której przewodniczył Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr prałat Bogusław Wrona. Kilka słów refleksji o Miłosierdziu Bożym skierował ks. kmdr Jan Maliszewski – wieloletni kapelan AMW, do przybyłej na tę uroczystość społeczności akademickiej, wśród której byli Komendant-Rektor, Senat Akademii, Oficerowie, Chorążowie, Podoficerowie, Podchorążowie, Studenci Cywilni, Byli Żołnierze Zawodowi i  Oficerowie Rezerwy Kola nr 25 przy AMW, Pracownicy Wojska. Po uroczystej Eucharystii, około godz. 13.00, Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie Świętej Siostry Faustyny opuściły progi Akademii żegnane przez Komendanta-Rektora, poczet sztandarowy i kompanię honorową oraz społeczność akademicką. O godz. 15.00 została odprawiona w Kościele Marynarki Wojennej Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której wierni mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym, w intencji Dowództwa Marynarki Wojennej RP, wszystkich pracowników MWRP, Dyrekcji i Pracowników Stoczni MW oraz Władz Samorządowych, o godz. 17.00 jak również Droga Krzyżowa zakończyła III dzień Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. siostry Faustyny w naszej marynarskiej wspólnocie.

   Dzień IV to również dzień zakończenia naszych rekolekcji. Był on poświęcony modlitwie za Ojczyznę. Po porannej modlitwie różańcowej oraz Mszy św. z nauka rekolekcyjną, w której uczestniczyli Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP oraz Centralna Składnica MW zakończonej Litanią do Bożego Miłosierdzia i uroczystym Błogosławieństwem. Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej zostały przewiezione w asyście marynarzy i Żandarmerii Wojskowej na 3. Flotyllę Okrętów im. Kmdr Bolesława Romanowskiego, gdzie powitał je Dowódca kmdr Marek Kurzyk oraz poczet sztandarowy i kompania honorowa Flotylli. W asyście marynarzy Obraz i Relikwie zostały wniesione na korwetę rakietowo-artyleryjską ORP Grom. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji 3. FO, której przewodniczył i słowo nauki rekolekcyjnej wygłosił ks. kmdr Jan Maliszewski. W uroczystości wzięli udział dowódcy poszczególnych dywizjonów wchodzących w skład związku taktycznego jakim jest Flotylla, Oficerowie, Chorążowie, Podoficerowie, Marynarze i Pracownicy Wojska. Po uroczystej Eucharystii, około godz. 13.00, Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie Świętej Siostry Faustyny wróciły do Kościoła Marynarki Wojennej, gdzie o godz. 15.00 została odprawiona Godzina Miłosierdzia, po której wierni mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym, w intencji Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Celnej, o godz. 17.00 oraz Litania do Matki Miłosierdzia i uroczyste Błogosławieństwo zakończyły IV dzień rekolekcji oraz Peregrynacji Obrazu i Relikwii w naszym kościele.

   Kolejny, piąty, dzień Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. siostry Faustyny przeżywaliśmy jako dzień przeproszenia Boga za nasze grzechy. Dzień ten rozpoczęła poranna modlitwa różańcowa oraz Msza św. z nauką, w której uczestniczyła Brygada Techniczna MW zakończona Litanią do Serca Pana Jezusa i uroczystym Błogosławieństwem. Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej zostały przewiezione w asyście marynarzy i Żandarmerii Wojskowej do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr pil. Karola Trzasko-Durskiego i zostały wniesione do hangaru, gdzie stanęły przy ołtarzu wraz ze społecznością Brygady pocztem sztandarowym i kompanią honorową, Oficerami, Chorążymi, Podoficerami, Marynarzami oraz Pracownikami Cywilnymi.  Na początku Mszy św. w intencji Brygady, która rozpoczęła się o godz. 12.00, Obraz i Relikwie powitał Dowódca kmdr dypl. pil. Stanisław Ciołek. Eucharystii przewodniczył Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr prałat Bogusław Wrona, a słowo refleksji o Miłosierdziu Bożym do przybyłej na tę uroczystość społeczności Brygady skierował ks. kmdr ppor. Radosław Michnowski - kapelan AMW. Po skończonej Eucharystii, około godz. 13.00, Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie Świętej Siostry Faustyny wróciły do Kościoła Marynarki Wojennej, gdzie o godz. 15.00 została odprawiona Godzina Miłosierdzia, po której wierni mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej. Msza św. z nauką w intencji wszystkich rodzin z Osiedla Wojskowego na Oksywiu, o godz. 17.00 oraz Nabożeństwo Pokutne i uroczyste Błogosławieństwo zakończyły V dzień rekolekcji oraz Peregrynacji Obrazu i Relikwii w naszej wspólnocie.

   W szóstym dniu Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. siostry Faustyny przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Rozpoczęła go poranna modlitwa różańcowa oraz Msza św., po której Obraz i Relikwie zostały przewiezione w asyście marynarzy i Żandarmerii Wojskowej na Cmentarz Marynarki Wojennej, gdzie o godz. 12.00 była sprawowana Msza św. polowa za wszystkich zmarłych spoczywających na marynarskim cmentarzu. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ks. por. Tomasz Koczy – kapelan 3. FO. Po skończonej Liturgii Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr prałat Bogusław Wrona wraz z obecnymi na Mszy św. Dowódcą Marynarki Wojennej admirałem floty Romanem Krzyżelewskim i Szefem Szkolenia MW wiceadmirałem Maciejem Węglewskim złożyli kwiaty na płytach twórców Polskiej Marynarki Wojennej oraz dokonali odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego latarnię morską, która niegdyś stała na terenie, gdzie obecnie znajduje się Cmentarz MW. Następnie odbyła się procesja na cmentarzu z modlitwą za zmarłych połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. por. Tomasz Koczy.

   „Dzień modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane” to hasło siódmego dnia naszego zatrzymania się nad Bożym Miłosierdziem. Dzień ten rozpoczęła poranna modlitwa różańcowa oraz Msza św. z nauką zakończona Litanią do Serca Pana Jezusa i uroczystym Błogosławieństwem. Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej zostały przewiezione w asyście marynarzy i Żandarmerii Wojskowej do Sióstr Służebniczek przy ul. Dickmana, gdzie księża kapelani z Oksywia również sprawują posługę. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Sióstr Służebniczek, której przewodniczył ks. por. Tomasz Koczy, a kazanie wygłosił ks. kmdr ppor. Radosław Michnowski. W uroczystości wzięły udział Siostry Służebniczki, pracownicy świeccy domu oraz wierni z parafii św. Michała Archanioła, na terenie której dom sióstr się znajduje. Po zakończonej Eucharystii wierni uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godz. 14.00 w Godzinie Miłosierdzia. Na zakończenie wszystkim obecnym zostało udzielone uroczyste Błogosławieństwo i około godz. 15.00 Obraz Jezusa Miłosiernego i Relikwie Świętej Siostry Faustyny wróciły do Kościoła Marynarki Wojennej, gdzie od godz. 16.00 wierni mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej. Msza św. z nauką, o godz. 17.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uroczyste Błogosławieństwo zakończyły VII dzień Peregrynacji Obrazu i Relikwii.

   Dzień 3 listopada był dniem pożegnania i zakończenia Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Kościele Marynarki Wojennej na Oksywiu. Rozpoczęła poranna modlitwa różańcowa oraz Msza św. z nauką przygotowaną i wygłoszoną przez ks. kmdr prałata Bogusława Wronę, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego, Aktem zawierzenia Sługi Bożego Jana Pawła II i uroczystym Błogosławieństwem. O godz. 11.00 Obraz i Relikwie zostały przekazane do parafii wojskowej w Wejherowie.

1 XI - czwartek

   Po 68 latach na gdyńskim Oksywiu ponownie stanęła latarnia morska. Jest to wykonana z granitu replika latarni, która 120 lat temu (1 października 1887 roku) zapłonęła w tym miejscu. Miejscem tym aktualnie jest brzeg przy stromym klifie na cmentarzu Marynarki Wojennej, a pomysłodawcą i projektodawcą jest ks. kmdr B. Wrona, proboszcz, w którego  jurysdykcji  leży wspomniany teren. Latarnia została zniszczona na początku II wojny światowej, w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku, a do dziś nie zachowało się nic po tym obiekcie. Ustaleniem dokładnego miejsca, gdzie stała historyczna latarnia, zajęli się fachowcy z Marynarki Wojennej, którzy przestudiowali mapy satelitarne. Zaprojektowana przez ks. Wronę granitowa replika mierzy ok. 190 centymetrów i jest pięciokrotnie mniejsza od oryginału. Latarnia na Oksywiu, czynna od 1 października 1887 r., była w owym czasie najmniejszą polską latarnią morską. Obok latarni stał domek latarnika i jego rodziny. Co parę tygodni do pomostu przypływał statek z Pucka z zaopatrzeniem. Stara latarnia stała na wysokim stromym klifie, 39 m. n .m.p., w odległości 60 m. od linii brzegowej. Emitowała białe światło błyskowe, powtarzające się co trzy sekundy. Światło było widoczne z odległości 8.mil morskich.

24 IV - wtorek

   Na terenie przystani Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW odbyło się poświęcenie przez proboszcza naszej parafii jachtów zakupionych przez MW: s/y Admirał Dickman i m/y Puck.

13 IV - piątek

   W ramach szerzenia kultu oraz poznania i asymilacji wartości, którymi żyła polska rodzina, szkoła, Kościół i Ojczyzna, mimo, iż w pewnym czasie nie było państwa polskiego, a Naród był pozbawiony suwerenności i elementarnych praw - dnia 13 kwietnia 2007 r. w Gdyni odbyło się poświęcenie sztandaru i nadanie imienia szkole. Rada Szkoły, po merytorycznej kwerendzie oraz żmudnych konsultacjach z duchowieństwem i rodzicami, wybrała na swego patrona bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia. Propozycja zyskała akceptację Rady Miasta oraz aplauz wśród młodzieży.

   Patron szkoły wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom gimnazjalistów i staje się szlachetnym wyzwaniem do dobroci, odwagi, patriotyzmu, świadectwa wiary, wolności i młodzieńczego entuzjazmu. Uroczystość rozpoczęła się pontyfikalną Mszą św. celebrowaną w kościele pw. św. Józefa w Gdyni, pod przewodnictwem Abpa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego. Po homilii celebrans poświęcił sztandar, który został przekazany pani dyrektor mgr. Łucji Chaberek, a następnie przekazany młodzieży. Poczet sztandarowy z poświęconym sztandarem dołączył do pocztu Marynarki Wojennej RP i innych sztandarów m.in. sztandaru Gimnazjum im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysłwa Miegonia ze Strzebielina Morskiego. Po uroczystej Eucharystii procesjonalnie, z udziałem orkiestry i kompanii honorowej MWRP, uroczystość przeniosła się z kościoła na teren szkoły. Na placu, przy słonecznej pogodzie uroczyście powitano gości, szczególnie rodzinę błogosławionego Władysława. Przypomniano także, iż przed wojną przez kilkadziesiąt lat w tej szkole nauczycielką była rodzona siostra Władysława Miegonia - Maria. Następnie została poświęcona w holu szkoły tablica z wizerunkiem bł. Władysława Miegonia i napisem "...Patron Naszej Szkoły". Przedstawiciele różnych instytucji złożyli gratulacje, życzenia i symboliczne kwiaty. Następnie młodzież sprawiła wszystkim uczestnikom wspaniałą ucztę duchową. W sali przypominającej teatr uczestniczyliśmy w przepięknej inscenizacji o życiu, posłudze i męczeństwie patrona szkoły. Scenariusz opracowano na podstawie publikacji książkowych, a aktorzy wykazali wspaniałe talenty i niezwykły kunszt, który nagrodzono długimi brawami. Przedstawienie kostiumowe, z użyciem środków multimedialnych, historycznymi polskimi pieśniami wyciskało łzy radości i uznania.

27 I - sobota

   Kolejny koncert Kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego Klubu MW „Riviera” pod kierownictwem Adama Wrońskiego oraz wokalistki Anny Chodyny-Erbel laureatki wielu przeglądów artystycznych. Koncert miał charakter charytatywny, a złożone ofiary  przeznaczono na pomoc w rehabilitacji marynarza Daniela Abrama z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, który uległ wypadkowi i jest sparaliżowany.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2100