Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

KALENDARIUM 

najważniejszych wydarzeń

 

   1 maja 1926 roku

Decyzją biskupa polowego Stanisława Galla na terytorium podległym Dowództwu Floty została utworzona rzymsko-katolicka parafia wojskowa pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z siedzibą w Gdyni. Swym zasięgiem objęła ona miasta Gdynię, Puck i Gdańsk (Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte) oraz Powiat Pucki i Wejherowski.

   8 lipca 1926 roku

Objęcie nowopowstałej parafii wojskowej w Gdyni przez ks. kpt. Władysława Miegnia jako jej proboszcza. 

   5 listopada 1928 roku

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych ksiądz kapelan Władysław Miegoń został skierowany do Lublina na stanowisko kierownika Wojskowego Rejonu Duszpasterskiego. Jego miejsce w roli administratora parafii zajął przybyły z Równego na Polesiu ks. kpt. Jerzy Szacki. 

   styczeń 1931 roku

Z inicjatywy ks. kpt. Jerzego Szackiego ukonstytuował się Komitet Wykonawczy Budowy Kościoła Garnizonowego w Gdyni na którego czele stanął dowódca floty kmdr Józef Unrug.

   9 lutego 1931 roku

Na zaproszenie kmdr. Józefa Unruga, do komitetu budowy kościoła, na prawach członka honorowego, dołączył ówczesny Prezydent Gdyni Mieczysław Bilek. 

   15 sierpnia 1933 roku

Na terenie portu wojennego odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę oksywskiego kościoła garnizonowego, który miał otrzymać tytuł św. Jacka Odrowąża jako patrona polskiej marynarki wojennej. Aktu poświęcenie kamienia dokonał biskup polowy Józef Gawlina w obecności gen. Stanisława Buchard-Bukackiego jako przedstawiciela Prezydenta RP, wojewody pomorskiego Mieczysława Seydlitza, komisarza rządu RP w Gdyni Franciszka Sokoła, zastępcy dowódcy floty kmdr. Stefana Frankowskiego, szefa sztabu dowództwa floty kmdr. Eugeniusza Solskiego oraz wielu innych wyższych oficerów marynarki i zaproszonych gości.

   1 stycznia 1934 roku

Przeniesienie dotychczasowego administratora parafii ks. mjr Jerzego Szackiego do Bydgoszczy i ponownie powierzenie obowiązków proboszcza parafii wojskowej w Gdyni ks. kpt. Władysławowi Miegoniowi.

   wiosna 1934 roku

Przystąpiono do realizacji budowy kościoła według projektu prorektora Politechniki Warszawskiej, prof. Mariana Lalewicza, po jego zwycięstwie w konkursie na koncepcję architektoniczną kościoła. Na miejsce budowy wybrano lokalizację na wysokiej skarpie, z widokiem na miasto i port wojenny. Działkę pod nową świątynie ofiarowały bezpłatnie władze miejskie.

   30 lipca 1939 roku

Na polecenie biskupa polowego WP, Józefa Gawliny, proboszcz parafii, ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni garnizonowej, która miała zostać w pełni wykończona w perspektywie kolejnych, trzech lat. Po poświęceniu kościoła ks. Miegoń odprawił w nim pierwszą Msze św. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz z dowódcą Floty, kadm. Józefem Unrugiem na czele. W ten sposób, zgodnie z planem Komitetu Budowy Kościoła Garnizonowego, zrealizowany został I etap prac budowlanych. Ostateczne zakończenie prac wykończeniowych oraz pełne wyposażenie nowo zbudowanej świątyni przewidywano zrealizować do 1941 / 1942 roku.

   wrzesień / październik 1939 roku

Po zajęciu przez Niemców Gdyni i Oksywia nowo wybudowana świątynia została przez okupantów zdewastowana, którzy zamienili ją w magazyn / składnicę skór. W tej roli był ona użytkowana przez cały okres II wojny światowej.

   kwiecień / maj 1945 roku

Po zakończeniu walk na wybrzeżu budynek przedwojennej, oksywskiej świątyni garnizonowej, choć okaleczonej w wyniku działań wojennych, mógł ponownie służyć celom sakralnym. Tak się jednak nie stało. Władze komunistyczne zdecydowały się utrzymać jego status jako obiektu magazynowego. W księgach wieczystych kościół Polskiej Marynarki Wojennej zaczął figurować, jako administracyjne mienie Urzędu Morskiego w Gdyni.

   październik 1953 rok

Urząd Morski protokólarnie przekazał gmach dawnego kościoła Marynarce Wojennej. Przez kolejnych szesnaście lat przedwojenny budynek kościelny służył jako magazyn torped.

   11 listopada 1969 roku

Przedwojenny kościół (nazywany budynkiem nr 259) na podstawie Decyzji Głównego Kwatermistrza WP przejęła Stocznia Marynarki Wojennej z przeznaczeniem na bazę transportu.

   17 listopada 1978 roku

Proboszcz oksywskiej parafii pw. św. Michała Archanioła, ks. Edmund Makowski wystąpił do ministra - kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z prośbą o zgodę na przywrócenie nieczynnego kościoła garnizonowego do celów sakralnych. W odpowiedzi otrzymał pismo z Ministerstwa ds. Wyznań informujące, iż przekazanie tego budynku w użytkowanie parafii nie jest możliwe.

   24 lutego 1981 roku

Proboszcz oksywskiej parafii pw. św. Michała Archanioła, ks. Edmund Makowski złożył do Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pismo o przekazanie na rzecz tej parafii byłego kościoła garnizonowego. Postulat księdza Makowskiego uzyskał silne wsparcie nie tylko Kurii Biskupiej w Pelplinie ale także Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” przy Stoczni Marynarki Wojennej i Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

   26 października 1981 roku

Po rezygnacji Ministerstwa Obrony Narodowej z budynku byłego kościoła garnizonowego doszło do jego oficjalnego przekazania dla parafii pw. św. Michała Archanioła. Jednakże akt notarialny o przekazaniu przez Urząd Miejski państwowego terenu o powierzchni 1882 m², zabudowanego kościołem w użytkowanie wieczyste parafii pw. św. Michała Archanioła podpisany został dopiero 23 stycznia 1985 roku.

   11 kwietnia 1982 roku

Pierwsza od 1939 roku liturgia sprawowana w odzyskanym budynku kościoła - Niedziela Wielkanocna.

   15 września 1991 roku

Po przywróceniu Ordynariatu Polowego WP obowiązki proboszcza reaktywowanej parafii wojskowej objął ks. płk dr Marian Próchniak z Bydgoszczy.  Jednocześnie Biskup Polowy powierzył mu pełnienie funkcji dziekana dekanatu Marynarki Wojennej. Pod koniec października kościół został  protokólarnie przekazany przez dotychczasowego gospodarza,  ks. Tadeusza Koseckiego proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w wieczyste użytkowanie przez ks. kmdr dr Mariana Próchniaka.

   14 grudnia 2009 roku

Po prawie dwudziestu latach starań (1991 - 2009) budynek kościoła garnizonowego  został notarialnie przekazany z Archidiecezji Gdańskiej  do Ordynariatu Polowego WP. A faktycznie przeszedł na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej jako środek trwały  Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o wartości początkowej ponad 4 mln zł.  W latach 2009 - 2011 z ramienia RZI w Gdyni zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne nr 12725 „Remont Kościoła Garnizonowego w Gdyni”.

Szkic z 1932 roku projektu kościoła garnizonowego Marynarki Wojennej w Gdyni autorstwa profesora Mariana Lalewicza.

Informacja o poświeceniu kamienia węgielnego - Dziennik Gdyński z dnia 18.08.1933

Informacja o poświeceniu kamienia węgielnego - Polska Zbrojna nr 227 z 17.08.1933

Informacja o poświeceniu kamienia węgielnego - Żołnierz Polski 1933 / R. 15, nr 28 s. 556

Wycinek prasowy: Budowa Kościoła Garnizonowego Marynarki Wojennej, Przegląd Budowlany - 1932, nr 8/9, s. 190.

Informacja o poświeceniu kościoła garnizonowego - Słowo Pomorskie z 1.08.1939, R 19 nr 174

Informacja o poświeceniu kościoła garnizonowego - Wiarus (Organ Korpusu Podoficerów Zawodowych Wojska Lądowego) nr 32 z 6.08.1939

Informacja o poświeceniu kościoła garnizonowego - Polska Zbrojna nr 210 z 31.07.1939

Plan w skali 1:400 kościoła garnizonowego w Gdyni (1932 rok) z „Architektura i Budownictwo” 1933 nr 10-12, s.327

Przekrój w skali 1:400 kościoła garnizonowego w Gdyni (1932 rok) z „Architektura i Budownictwo” 1933 nr 10-12, s.327

Rok 1934 / Budowa portu drzewnego w Gdyni. Obecnie w tym miejscu jest Nabrzeże Oksywskie (Litewskie) gdyńskiego portu. W prawej części zdjęcia widać budowany kościół garnizonowy MW / zbiory NAC

Rok 1936 / Budowa Nabrzeża Oksywskiego. W środkowej części zdjęcia widać budowany kościół garnizonowy MW / zbiory NAC

Oksywska rodzina wewnątrz budowanego kościoła - 1936 rok.

Widok budynku kościoła w 1939 roku.

Widok na tył budynku kościół i warsztaty portowe - rok 1939 / 1940.

Widok kościoła w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Fronton kościoła - rok 1992

Fronton kościoła - rok 1998

Widok kościoła - rok 2020

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
5605