Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

28 XII - poniedziałek

   Od czerwca trwały negocjacje w sprawie dalszego zagospodarowania odbudowywanego cmentarza Marynarki Wojennej.  Część cmentarza stanowił pas brzegowy przylegający do terenów 3. Flotylli Okrętów i strzelnicy we władaniu Urzędu Morskiego. W międzyczasie zmieniły się przepisy i sporny teren stał się własnością miasta, a odzyskanie go wymagałoby dużych nakładów finansowych. Osobiste zaangażowanie proboszcza i zdecydowane stanowisko Dowódcy MW admirała Ryszarda Łukasika pozwoliło uregulować kwestie zamiany terenu. Cmentarz przeszedł na własność Parafii Wojskowej w Gdyni Oksywiu i pozostała tylko kwestia sądowej rejestracji tego faktu w Księgach wieczystych. Niezależnie od powyższego trwają negocjacje związane z drogami dojazdowymi do cmentarza i infrastrukturą w ich obrębie. W odniesieniu do jednej drogi nastąpiły uzgodnienia z Urzędem Miasta, przy dużej życzliwości urzędników z prezydentem Wojciechem Szczurkiem  na czele i zrozumieniu potrzeb parafii.  Natomiast druga droga  nie jest w ogóle zaznaczona na mapach / są to kawałki poszczególnych parcel /, przez które wojsko urządziło sobie skrót drogowy i będzie wymagać indywidualnych uzgodnień z właścicielami. Nie mniej rozwiązanie problemu dobrze rokuje.

16 X - piątek

   Msza dziękczynna z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Watykanie z udziałem wielu znamienitych gości: Prymasa Polski J. Glempa, biskupów na czele z Biskupem Polowym WP  Sławojem Leszkiem Głódziem, Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, Marszałków Sejmu i Senatu, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP pod kierownictwem kmdr por. Ireneusza Stromskiego i ogromnej rzeszy wiernych.  Nad całością organizacyjnego udziału reprezentujących marynarkę wojenną w tej uroczystości czuwał  dziekan MW RP, a wspierał go wikary, kapelan z naszego kościoła  ks. kmdr ppor. J. Maliszewski.  Orkiestra stanowiła oprawę muzyczną podczas Mszy, a następnie dała niepowtarzalny koncert  i pokaz musztry paradnej dla licznie zgromadzonych i Jana Pawła II.  Prezydent i  Marszałek Sejmu, serdecznie podziękowali muzykom w marynarskich mundurach za godne reprezentowanie Polski, a zwłaszcza MW RP w  jubileuszowym Roku  80-lecia jej istnienia.

27 VI - sobota

   Centralne uroczystości Dni Morza rozpoczęły się w niedziele, 21 czerwca, wkościele duszpasterstwa ludzi morza Stella Maris. Do portu w Gdyni z wizytą przybył angielski lotniskowiec „Invisibille”, na którego pokładzie nasz proboszcz, ks. kmdr por. Bogusław Wrona  uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym sprawowanym przez kapelana anglikańskiego.

   Wielkim wydarzeniem jest obecność - podczas centralnych obchodów  80-lecia powstania  MW – Nuncjusza Apostolskiego J.E. ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który na prośbę biskupa polowego przyjął celebrę Mszy Św. na  ORP „Rolnik”. We wspomnianej Mszy uczestniczyła admiralicja, władze miasta, kapłani, kombatanci z całego świata z Panem Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim  na czele i licznie zebrani wierni. Po Mszy, uczestnicy przybyli na cmentarz MW, by uroczyście dokonać odsłonięcia i poświęcenia czterech tablic pamiątkowych założycieli Polskiej Marynarki Wojennej. Następnie dostojni goście uczestniczyli w promocji absolwentów Akademii Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki. W godzinach popołudniowych J.E. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk spotkał się na plebani kościoła garnizonowego w Sopocie z prezydentem R. Kaczorowskim i  prezydentem Sopotu J. Karnowskim. Po tym spotkaniu  Nuncjusz, w towarzystwie Dowódcy Marynarki Wojennej  admirała Ryszarda Łukasika i ks. kmdr por. B. Wrony, ze śmigłowca marynarki wojennej dokonali  rekonesansu terenu /sopocki hipodromu/, miejsca  ewentualnego spotkania Jana Pawła II z wiernymi.

24 V niedziela - 31 V niedziela

   Misje święte w Gdyni w ramach przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego została powitana w Porcie Wojennym Gdynia Mszą Św. na ORP „Iskra”. Następnego dnia Obraz był celebrowany w Akademii Marynarki Wojennej i został uroczyście  przekazany do 6. OREL-u / Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego /. Kolejny dzień misji, to celebracja Obrazu w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - duszpasterstwa ludzi morza - Stella Maris w Gdyni. A następnego dnia przekazany do kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gdyni Demptowie. Stąd obraz został przekazany i z dużą atencją powitany w Stoczni MW gdzie nabożeństwo dla pracowników stoczni celebrował sam Metropolita Gdański Abp Tadeusz Gocłowski. Następnie przez dwa dni obraz był adorowany w Kościele Garnizonowym w Gdyni Oksywiu. Przez marynarską świątynię przewinęły się rzesze wiernych czcząc Obraz Matki Bożej. Uczestniczyły w celebracji poczty sztandarowe garnizonu i organizacji związkowych. W czasie peregrynacji odprawiano nabożeństwa: z okazji Dnia Matki z udziałem dzieci, dla małżeństw niesakramentalnych, majowe z udziałem marynarzy z stacjonujących okrętów i pracowników wojska, pokutne - przygotowujące do dnia pojednania oraz przeprowadzono Apel Poległych z udziałem Rodziny Katyńskiej i Kombatantów. We wszystkich tych miejscach, przy okazji pobytu obrazu, głoszono nauki misyjne / ks. mjr Tadeusz Bieniek i ks. kpt. Zbigniew Szygenda/. Prawie każdego dnia odbywał się przy obrazie Apel Jasnogórski, a 31 maja po uroczystej Mszy Św. z udziałem  marynarzy, pożegnano obraz. Peregrynując po parafiach Obraz Matki Bożej przemieszczany był wojskowym transportem kołowym, odbył lot na śmigłowcu, a nawet „zaliczył” krótką podróż drogą morską na okręcie MW RP. Na pamiątkę peregrynacji obrazu został poświęcony krzyż misyjny, który po dziś dzień stoi tuż za bramą Stoczni MW.

3 V - niedziela

   W kościele z okazji święta narodowego Konstytucji 3-go Maja odbywa się uroczysta Msza Św. z udziałem admiralicji, władz miasta i wielu mieszkańców Gdyni, nawet tych, którzy na co dzień uczęszczają do swoich parafii miejsca. Daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców i wiernych naszą parafią i kościołem. Po Mszy Św. delegacja dowództwa MW z proboszczem oraz inne delegacje stowarzyszeń i związków złożyły wiązanki kwiatów na tzw. Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni.  

12 II - czwartek

   Trzydzieści lat po śmierci, odbyły się uroczystości pogrzebowe i  Marynarka Wojenna pochowała z honorami jednego ze swoich dowódców, kmdr Michała Borowskiego.  Trumna z prochami  - jednego z twórców MW II Rzeczpospolitej spoczęła na cmentarzu  MW w Gdyni Oksywiu, a był to powtórny pogrzeb  /zmarł w 1986 roku w Bytomiu/. Komandorowi w ostatniej drodze towarzyszyli m.in.: Dowódca MW admirał Ryszard Łukasik, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz liczni wierni.

31 I - sobota

   W kościele garnizonowym na Oksywiu odbył się po raz pierwszy koncert kolęd. Kolędy wykonywała Orkiestra Reprezentacyjna MW pod kierownictwem Ireneusza Stromskiego, Piotra Klemeńskiego i Macieja Budzińskiego; chór „Lira” oraz soliści, a wśród nich kapelan AMW  ks. kmdr ppor. Jan Maliszewski. Wśród słuchaczy byli m.in.: Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź, dowódca MW admirał Ryszard Łukasik, gen. broni Henryk Szumski. Koncertowi towarzyszyła  ekspozycja projektów witraży Jerzego Skąpskiego i wystawa rzeźby sakralnej Grażyny Roman-Dobrowolskiej oraz fotografii związanej z historią Oksywia. Całość uroczystości prowadzili obok Dziekana MW, dyrektor Teatru Muzycznego Maciej Korwin i aktor Krzysztof  Stasierowski.

   W dniu tym, nieformalne jeszcze Stowarzyszenie im. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia objawiło publicznie chęć formalizacji swej struktury i zainaugurowało swą działalność. Stowarzyszenie deklaruje kontynuację dzieła materialnego i duchowego swego patrona oraz popularyzację jego dokonań.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2266