Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

14 X - wtorek

   W ramach przygotowań do Jubileuszu Roku 2000 w 1. Morskim Pułku Strzelców  im. Stanisława Dąbka w Gdyni Witominie przebywał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Była to pierwsza w powojennej historii MW wizyta obrazu świętego w jednostce wojskowej. Obraz do jednostki wjechał w asyście żołnierzy  z 4. Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Dziekan Dekanatu MW RP ks. kmdr ppor. Bogusław Wrona, a następnie odbyła się Msza Święta celebrowana z udziałem kapelanów MW.

12 X - niedziela

   Nowy proboszcz ks. kmdr ppor. Bogusław Wrona obejmuje parafię i dekanat MW. W uroczystej ceremonii przekazania obowiązków uczestniczyła Kompania Honorowa MW ze sztandarem, przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej admirał Jędrzej Czajkowski, komendant AMW i prawie setka „parafian” głównie w marynarskich mundurach lub rodzin stoczniowców i portowców.

   Pierwsze wrażenie nowego proboszcza i dziekana MW odnośnie do stanu parafii - mimo usilnych starań jej dotychczasowych użytkowników i eksploatatorów - nie jest pozytywne. Uważa, że  skoro parafia ma być kościołem diecezjalnym dla MW RP, to jej stan wymaga dużych nakładów finansowych i ogromu prac.  Określa stan budynku kościoła jako mocno wyeksploatowany i zniszczony. Składają się na to : przeciekające okna i duże zacieki na ścianach, zdewastowana posadzka / w całości do wymiany/, wiele niedoróbek przeprowadzanych prac zabezpieczających wnętrze kościoła przez poprzednich użytkowników /stocznia, kościół filialny/,  mało skuteczne ogrzewanie,  zewnętrzne mury i zabezpieczenie fundamentów  wymagające uzupełnienia i naprawy oraz stan otoczenia kościoła /chodniki, skarpy itp./ wymagający zdecydowanej odnowy.

   Podobnie określa stan cmentarza, który winien podlegać rozbudowie poprzez: solidne ogrodzenie terenu, wykonanie bram, alejek, niwelacja terenu, całkowity remont kaplicy oraz uporządkowanie dokumentacji prawnej tego obiektu.  Cieszy nowego proboszcza fakt budowy plebani /stan surowy pod dachem/, jako miejsca przyszłego zakwaterowania kapelanów i miejsca dla kancelarii parafialnej oraz spotkań z wiernymi, ale i tu dostrzega wiele mankamentów związanych z budową:  mury zewnętrzne budynku wymagają ocieplenia  oraz rozkład pomieszczeń wewnętrznych wskazane, by był bardziej funkcjonalny.  Nadzieją napawa i cieszy go  fakt, zgłoszenia się pierwszych chętnych darczyńców do budowy witraży oraz zawiązywanie się grupy inicjatywnej związanej z kościołem  oraz jej pierwszym budowniczym ks. kmdr ppor. Władysławem Miegoniem. 

10 X - piątek

   Ks. kmdr Marian Próchniak zostaje wizytatorem katechetycznym i delegatem Biskupa Polowego WP do uroczystości religijno-patriotycznych w Ordynariacie Polowym. Nowy Proboszcz ks. mjr Bogusław Wrona obejmuje parafię i dekanat MW RP.

14 III - piątek

   Po raz pierwszy zorganizowana grupa marynarzy  z naszej parafii uczestniczyła w rozważaniach -  prowadzonych przez ks. kmdr Mariana Próchniaka i ks. kpt. Czesława  Olszaka - podczas Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej.

27 I - poniedziałek

   Biskup Polowy WP przeniósł do rezerwy, w stan spoczynku ks. kmdr. Mariana Próchniaka, pozostawiając go na dotychczasowym stanowisku duszpasterza marynarzy. 

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2119