Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

1 XII - środa

   W kościele garnizonowym na Oksywiu odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 8 tablic ku czci marynarzy poległych podczas drugiej wojny światowej i zamordowanych po 1945 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojskowych z dowódcą Marynarki Wojennej admirałem Ryszardem Łukasikiem na czele, duchowieństwo oraz kombatanci. Mszy św. koncelebrowanej w intencji poległych i zamordowanych przewodniczył oraz kazanie wygłosił Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP - ks. płk Jerzy Syryjczyk. W swojej homilii ks. Wikariusz Generalny nazwał zebranych przedstawicieli  wojska sługami pokoju i bezpieczeństwa. Stwierdził, że w obecnej chwili  każdy człowiek powinien powrócić do zapomnianej, niemodnej oraz odrzuconej postawy służby: kościołowi, narodowi oraz państwu.

   Po homilii przedstawiciele kadr dowódczych Marynarki Wojennej wraz z fundatorką tablic - panią Felicją Pitułko, wdową po komandorze Franciszku Pitułce (zastępca dowódcy niszczyciela ORP „Piorun”, a następnie dowódca ORP „Burza”, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari) dokonali odsłonięcia tablic, które na stałe zostały wmurowane w kościele garnizonowym, a które będą upamiętniać marynarzy poległych podczas drugiej wojny światowej i straconych po 1945 roku. 

   Pamięci oficerów, podoficerów  i marynarzy poległych podczas obrony wybrzeża 1939 roku ; ORP „ Czajka” , ORP „ Jaskółka”, ORP „ Mewa”, ORP „Gdynia”, ORP „Generał Haller” , ORP „ Gryf”, ORP „Mazur” , ORP „ Nurek”, ORP „ Wicher ”, ORP „ Orzeł”, ORP” Jastrząb” , ORP „ Sokół”, ORP „ Błyskawica”, ORP „ Burza”, ORP „ Garland”, ORP „ Grom”, ORP „ Kujawiak”, ORP „ Orkan”, OF „ Ouracan” , ORP „ Ślązak ”, ORP „ Dragon”, ORP „ Medoc” , ORP „ S-1”, ORP „ CH-11”, na okręcie bazie Gdynia i brytyjskim krążowniku liniowym „ Hood” i eskortowcu „ Culver”. Osobne tablice poświęcone są załogom poległym i pomordowanym podczas obrony Polski w 1939 roku, w walkach na Rubieżach Wschodnich i w  głębi kraju, Westerplatte, przedpolach Gdyni, Kępie Oksywskiej Helu, pomordowanych w latach II wojny światowej w niemieckich i radzieckich miejscach kaźni oraz zamordowanych wskutek represji stalinowskich.    

   Po modlitwie w intencji zmarłych  modlono się  o rychłą beatyfikację ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, poczym ksiądz płk. Jerzy Syryjczyk poświęcił pamiątkowe tablice.

13 X - środa

   WRZK-B w imieniu Parafii Wojskowej zwróciło się do Stoczni MW o przekazanie terenu dla potrzeb tej parafii. Wspomniany Szef WRZK-B płk A. Budzisz występuje z pismami o uzyskanie od Stoczni MW dodatkowych potrzeb terenowych  zgłoszonych przez ks. kmdr dr M. Próchniaka.  Opisane grunty /ok. 800m/ niezbędne są dla nowopowstałej parafii MW na urządzenie plebani i pomieszczeń mieszkalnych dla księży.  Jednocześnie trwają starania o odzyskanie  budynku S-145 będącego w nieuprawnionym użytkowaniu przez Zespół Szkół Zawodowych przy Stoczni MW, a wybudowanym jeszcze przez ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia. Trwają także starania o przejęcie budynku A-154, który stanowił  tymczasowe zaplecze  budowy  ww. szkoły i powinien w nowej sytuacji uzyskać stałą lokalizację  w sąsiedztwie plebani.

27 IX poniedziałek - 30 IX czwartek

   Kurs szkoleniowy księży kapelanów wojskowych z całej Polski zgromadził prawie 200 księży w Marynarce Wojennej. Po zaokrętowaniu na ORP „Wodnik” i ORP „Gryf” wyjście okrętów na pełne morze i poznanie specyfiki marynarskiej służby. Arcybiskup ks. T. Kowalczyk uczestniczył we wspomnianym  zjeździe i wygłosił konferencję do kapelanów. Proboszcz wraz z kapelanem AMW   zorganizował i poświęcił kaplicę dla potrzeb podchorążych  Akademii Marynarki Wojennej.  W kaplicy odprawiana będzie Msza św. z różnych okazji. Kaplica jest  miejscem skupienia  lub prywatnej modlitwy dla podchorążych i słuchaczy.

25 IX - sobota

   Biskup Polowy WP dokonał poświęcenia nowej kaplicy w 4. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Gdyni, a następnego dnia uczestniczył  na pokładzie Okrętu - Muzeum ORP „Błyskawica” w promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Promocji podchorążych -  po Mszy Św. - dokonał  gen. broni Tadeusz Wilecki.  

26 VI - sobota

   75 lat Marynarki Wojennej i z tej okazji została  celebrowana  Msza Św. na ORP „Metalowiec”  w Porcie Wojennym na Oksywiu. Była to pierwsza Msza Św. odprawiona na okręcie od czasów II Rzeczypospolitej. Mszę Św. koncelebrował ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski; a współcelebransami byli: Metropolita Gdański Arcybiskup  Tadeusz Gocłowski  i Biskup Polowy gen. dyw. S.L. Głódź. Uczestnikami Eucharystii byli m.in.: Prezydent RP Lech Wałęsa z małżonką, Szef  Sztabu Generalnego  gen. bronii Tadeusz Wilecki, ministrowie, generalicja, admiralicja, kadra i marynarze.

21 I - czwartek

   Przez Biskupa Polowego WP Sławoja Leszka Głódzia zostaje erygowana Parafia Wojskowa pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni. Jej pierwszym proboszczem został ks. kmdr Marian Próchniak. Ustanowiono odpust parafialny na dzień 26 sierpnia, tj. uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafie wojskowe należące do Dekanatu Marynarki Wojennej to: Darłowo, Gdynia, Hel, Siemirowice, Sopot, Świnoujście, Ustka, Wejherowo i ośrodek duszpasterski Gdynia-Babie Doły.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2054