Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

26 X - sobota

   Kościół (obiekt nr 259), protokólarnie zostaje przekazany przez dotychczasowego gospodarza,  ks. Tadeusza Koseckiego, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w wieczyste użytkowanie przez ks. kmdr Mariana Próchniaka.  Protokół zostaje podpisany w obecności  Szefa Rejonowego Zarządu Kwaterunko-Budowlanego (WRZKB),  płk Adama Budzisza. Jednocześnie z Kurii Biskupa Chełmińskiego w Pelpinie przychodzi  pismo pozwalające na użytkowanie kościoła z zaznaczeniem, że urzędowe przekazanie obiektu nastąpi po notarialnym zawarciu umowy przez Ordynariat Polowy ze Skarbem Państwa .

   WRZKB i WAK nr 7 zabezpieczają kościół i wykonują drobne naprawy, a w tym: reperują przeciekające dachy, wymieniają i uzupełniają przewody instalacji elektrycznej, wykonują prowizoryczną zabudowę zakrystii. Proboszcz dokonuje zakupu podstawowego sprzętu liturgicznego oraz nowych  ornatów. W pierwszych dniach po przejęciu kościoła, wystrój kościoła zostaje uzupełniony  w tym sensie, że na bocznych filarach ściany  ołtarzowej umieszczono  z jednej strony banderę MW RP, a z drugiej strony planszę z kotwicą admiralicji oraz  literami „MW”. Dwie wysokie palmy dopełniały obrazu całości. Ks. kmdr Marian Próchniak przejmuje  przekazany dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, budynek kościoła od parafii św. Michała Archanioła w Oksywiu  i zaczyna organizować wojskową, gdyńską parafię garnizonową, której sąsiadami  w Ordynariacie Polowym WP były inne parafie wojskowe: Sopot, Wejherowo, Hel i Ośrodek duszpasterski Gdynia - Babie Doły. 

16 X - środa

   Zostaje dokonany przez ks. proboszcza Tadeusza Koseckiego  spis inwentarza kościoła rzymsko-katolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu, traktowanego jako kościół filialny parafii p.w. Św. Michała Archanioła.  W spisie wyszczególnia się między inny:

* Powierzchnia zabudowy 784,5 m ; kubatura 10 899m3. Posadzka w nawie głównej i nawach bocznych z płytek lastrykowych, w prezbiterium – marmurowa. Ściany wewnętrzne otynkowane, bielone. Instalacja elektryczna /2. żyrandole drewniane; 12. kinkietów w stylu Księstwo Warszawskie/. Instalacja odgromnikowa.

* Wyposażenie kościoła. W prezbiterium: tabernakulum pancerne, zdobione obrazem Matki Bożej; ołtarz „versus populum” i ambonka z piaskowca; krzyż procesyjny i świecznik trójramienny z drewna; dzwonek przy drzwiach zakrystii i dwa dzwonki ministranckie; gong, rzutnik „Diapol” i ekran;

* Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i obraz Chrystusa Miłosiernego; 4.świczniki drewniane i jeden metalowy do Paschału; baldachim; 31. ławek osadzonych w podłodze drewnianej; 4. konfesjonały; instalacja nagłaśniająca /wzmacniacz i 2. mikrofony i 3. kolumny głośnikowe/; 4.gablotki ogłoszeń; tablica pamiątkowa śp.ks. kapelana W. Miegonia; 2. kropielnice w kształcie muszli morskich.

* W zakrystii - naczynia liturgiczne:  puszka, kielich z paterą (pozłacane); naczynie do przechowywania hostii; ampułki, tacka, tacka do komunii wiernych. Księgi: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Módlmy się wspólnie, Ordo, Księga  modlitw. Szaty i bielizna kościelna: ornaty białe - 3, czerwony - 1, zielony - 1, fioletowy - 1; kapa biała - 1; stuły - 11. różne kolory; alba -1; komże - 2; paski - 3; bielizna kielichowa, obrusy ołtarzowe; welon naramienny. Ponadto wieszak metalowy, umywalka, kran z bieżącą wodą, piec węglowy, 2. szafy do szat liturgicznych i naczyń.

   W aneksie dodatkowo ujęto i wyliczono  wydatki związane z remontem kościoła i jego adaptacją do kultu Bożego /w parafii nie zachowały się rachunki za nabywane materiały i wykonywane prace/. Nie mniej ks. proboszcz stwierdza, że wdowa po kmdr Karnickim, pani Jadwiga, przekazała 1000 $ na remont kościoła /z czego 500$ przekazał na potrzeby diecezji/. W dokumentach można też odnaleźć  przybliżone wyliczenie kosztów poniesionych na remont kościoła przez  Parafię Św. Michała Archanioła, sporządzone przez inż. K. Chudzika, opiewające na kwotę ponad 181 mln  złotych, w którym nie uwzględniono:  stolarki drzwiowej i okiennej  oraz zakupu ławek i konfesjonałów. Kilka dni wcześniej /2.10.1991r./, ks. kmdr dr M. Próchniak sporządził wstępny kosztorys najpilniejszych prac związanych z przejmowanym kościołem. Kosztorys opiewał na kwotę 4 000 mln. złotych. /w owym czasie 1 $ kosztował ok. 10 000 zł /.

   Przywrócony kultowi Bożemu kościół  zostaje powoli dostosowywany do liturgii posoborowej.  W prezbiterium,  które stoi na nieznacznym wywyższeniu, postawiono skromną ambonkę z wymalowaną gołębicą i napisem „ Słowo Boże”, zaś w centralnej części  umieszczono prosty stół eucharystyczny. Centralne miejsce na ścianie ołtarzowej zajęło tabernakulum, nad którym umieszczono obraz MBC, a nad nią duży krzyż drewniany. Na frontonie kościoła zawisła tablica.

1 X - wtorek

   Biskup Polowy WP  eryguje Dekanat Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Gdyni i pierwszym  jego dziekanem mianuje  ks. kmdr Mariana Próchniaka.  Nowy dziekan przystępuje aktywnie do organizacji swojego stanowiska pełnienia służby i pracy. Zamieszkuje on w niedalekiej odległości od kościoła w internacie wojskowym na Oksywiu.  W celu zapewnienia obsługi  kościoła pod względem służby zakwaterowania i budownictwa, przed  ostatecznym załatwieniem spraw terenowo - prawnych, marynarska świątynia jako obiekt została  przypisana początkowo do Wojskowej Administracji Koszar nr 7 przy Akademii Marynarki Wojennej. Nowy proboszcz, rozpoczął intensywne rozpoznanie możliwości przeprowadzenia stosownych remontów poprzez Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany spotykając się w tej instytucji ze zrozumieniem i ogromną życzliwością  ludzi w mundurach. 

16 IX - poniedziałek

   Biskup Polowy WP,  gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź eryguje parafię personalną  przy kościele garnizonowym w Gdyni i mianuje na proboszcza ks. kmdr dr Mariana Próchniaka. Objęcie urzędu nastąpiło 17 września 1991 roku.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2814