Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

28 XI - czwartek

   28 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, na mocy którego powstała w Polsce Marynarka Wojenna. W 101. rocznicę jej powołania w Gdyni odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, a także dowódców i żołnierzy. Przy okazji święta Marynarki Wojennej do służby wcielono okręt ORP „Ślązak”. Podczas obchodów miała miejsce ceremonia uroczystego podniesienia bandery na jednostce.

   W przeddzień rocznicowych obchodów pod przewodem zastępcy Inspektora MW kontradmirała Krzysztofa Zdonka i Dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława Jurkowlańca złożono wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych poświęconym: oficerom Marynarki Wojennej, Marynarzy Polskich Zamordowanych na Wschodzie oraz pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego. Okolicznościową modlitwę w tych miejscach poprowadził Dziekan Dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Następnie w godzinach wieczornych przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki miał miejsce uroczysty marynarski capstrzyk z apelem pamięci.

   W czwartek, 28 listopada o godz. 8.00 podniesiono wielką galę banderową na okrętach Marynarki Wojennej, a godzinę później w panteonie bohaterów na oksywskim cmentarzu MW odbyła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów i modlitwa poprowadzona przez księży dziekanów MW wyznania katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

   Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich współtworzących morskie siły zbrojne. Odprawiono ją w kościele garnizonowym na Oksywiu. Przed jej rozpoczęciem odsłonięto pamiątkowa tablicę poświęconą  osobie ks. płk Jana Pajkerta, Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich  w okresie od listopada 1918 do  lutego 1919 oraz pierwszego dziekana i szefa służby duszpasterstwa w Kierownictwie Marynarki Wojennej w latach 1922 - 1924. Aktu odsłonięcia jubileuszowej tablicy dokonali generał Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ i wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Inspektor MW. Poświęcił ją Józef Guzdek, Biskup Polowy WP w asyście Dziekana MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Ordynariusz Polowy przewodniczył również rocznicowej Mszy Św. i wygłosił okazjonalne kazanie w którym nawiązał do słów Maryi z Kany Galilejskiej, aby czynić „wszystko” i „cokolwiek” zarówno w odniesieniu do naszego codziennego życia, jak również w marynarskiej służbie pod biało-czerwoną banderą. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli księża kapelani Dekanatu MW.

   W rocznicowej Mszy Św. uczestniczyła kadra i pracownicy Marynarki Wojennej na czele z Dowódcą Generalnym RZS, generałem Jarosławem Miką oraz Inspektorem Marynarki Wojennej, wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim i jego zastępcą kontradmirał Krzysztofem Zdonkiem, a także Dowódcą Centrum Operacji Morskich wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim. W kościelnych ławkach zasiedli również Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża z Świnoujścia, kontradmirał Piotr Nieć oraz dowodzący Brygadą Lotnictwa MW kmdr pilotJarosław Czerwonko, a także Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw.  Krzysztof Radomski. Wśród uczestników rocznicowej celebracji nie mogło również zabraknąć przedstawicieli kuźni przyszłych elit dowódczych MW na czele z rektorem - komendantem Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirałem prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem.

   W trakcie liturgii miał miejsce obrzęd poświecenia mosiężnej srebrzonej sukienki Domina Maris, która ozdobiła obraz MB Częstochowskiej z głównego ołtarza gdyńskiej garnizonowej świątyni dla  upamiętnienia zakończonego jubileuszowego roku 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce oraz trwającego roku 100-lecia zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

   Wspomniana sukienka jest pokryta wotami w postaci odznak okrętów oraz jednostek wojskowych Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej, które zostały przekazywane przez ofiarodawców, jako wyraz wdzięczności za otrzymane od Boga łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Wśród darczyńców znaleźli się admirałowie, oficerowie, podoficerowie i marynarze Marynarki Wojennej, jak i podchorążowie oraz rezerwiści lub żołnierze będący już w stanie spoczynku, jak również wiele życzliwych cywilnych osób, którym Marynarka Wojenna jest zawsze sercu bliska. Pomysłodawcą tego dzieła i osobą, która na przestrzeni dwóch minionych lat gromadziła odznaki - wota jest starszy wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński.  Wykonawcą wspomnianej srebrnej sukienki według koncepcji i doradztwa pani dr Dąbrówki Tyślewicz, również z tej uczelni,  jest białostocki metaloplastyk pan Janusz Tałuć. Obrzędu poświęcenia wotywnej sukienki Domina Maris obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dokonał Biskup Polowy WP, Józef Guzdek.

   Ostatnim punktem rocznicowego zgromadzenia liturgicznego w gdyńskiej garnizonowej świątyni było wręczenie pamiątkowych grawertonów jako forma podziękowania dla osób i instytucji w szczególny sposób zaangażowanych w powstanie sukienki Domina Maris, a następnie uhonorowanie przez Biskupa Polowego WP, gen. bryg. Józefa Guzdka osób wspierających duszpasterstwo wojskowe w Marynarce Wojennej nadanym przez niego Medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” ustanowionym z racji jubileuszu 100-lecia powstania Biskupstwa Polowego w Polsce. Ordynariusz Polowy odznaczył nim 13 osób, a wśród nich m.in. wiceadmirałów Jarosława Ziemiańskiego i Krzysztofa Jaworskiego, kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta,  kmdr. pil. Jarosława Czerwonko, pana Wojciecha Szczurka - Prezydenta Gdyni i pana Tomasza Miegonia - Dyrektora Muzeum MW.

   Zwieńczeniem tegorocznych rocznicowych obchodów, a zarazem ich kulminacyjnym punktem było wcielenie do służby nowego okrętu patrolowego typu korweta - ORP „Ślązak”. Uroczystość odbyła się w samo południe w Porcie Marynarki Wojennej. Podczas ceremonii poświęcono i po raz pierwszy uroczyście podniesiono na jednostce biało-czerwoną banderę wojenną. Marynarzom przekazał ją obecny na uroczystości Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak. Aktu poświecenia bandery oraz proporca MW dokonał Biskup Polowy WP w asyście Dziekana Dekanatu MW.

   ORP „Ślązak” jest budowany od 2001 roku, początkowo miał być wielozadaniową korwetą „Gawron”. W 2012 roku, ze względu na cięcia budżetowe zrezygnowano z tych planów i zadecydowano, że gotowy kadłub zostanie przekształcony w patrolowiec. Jednostka weszła w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3 Flotylli Okrętów. Do zadań okrętu podczas służby będzie należało m.in. patrolowanie i ochrona torów podejściowych i morskich linii komunikacyjnych, eskortowanie i ochrona jednostek komercyjnych czy kontrola morskich szlaków żeglugowych jako element sił wielonarodowych, zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego, współpracy z siłami specjalnymi w zakresie zabezpieczenia ich działań oraz udziału w akcjach humanitarnych i ekologicznych. Może także uczestniczyć w tzw. działaniach asymetrycznych i zabezpieczać działania sił specjalnych, dla których może być bazą wypadową.

 


11 X - piątek

   Tego dnia odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki Gdynia. Uroczystość odbyła się, w asyście honorowej Marynarki Wojennej, na Skwerze Kościuszki w Gdyni przed Okrętem-Muzeum ORP Błyskawica.

   Sztandar, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot. W uroczystości uczestniczyli: I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP generał broni Michał Sikora, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni generał brygady Karol Molenda, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, zastępca Inspektora Marynarki Wojennej DG RSZ kontradmirał Krzysztof Zdonek, dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, władze samorządowe i wojewódzkie oraz fundatorzy sztandaru.

   Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Maria Balawejder (krewna patrona jednostki, ppłk Ignacego Szpunara - dowódcy 2 MPS) i Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia. Jego poświęcenia dokonał ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekana Dekanatu MW oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch, ewangelicki Dziekan MW. Ceremonia wręczenia sztandaru odbyła się w honorowej asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Poprzedziła ją Msza św. w gdyńskiej Bazylice Mniejszej w intencji stanu osobowego RCI i ich rodzin sprawowana pod przewodnictwem  Dziekana Dekanatu MW w koncelebrze ks. prałata Edmunda Skalskiego, proboszcza miejscowej parafii oraz ks. ppor. Tomasza Wojciechowskiego, kapelana jednostki, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

   Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w narodowym systemie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a także szacunku i oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez kadrę i pracowników Resortu Obrony Narodowej Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.

   W ramach uroczystości odbył się piknik marynarski, podczas którego do zwiedzania został udostępniony pokład okrętu rakietowego ORP Orkan. Oprócz jednostki pływającej, można było zapoznać się ze sprzętem stanowiący wyposażenie jednostek wojskowych, współpracujących z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, między innymi: Morskiej Jednostki Rakietowej, Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, Komendy Portu Wojennego Gdynia, 6. Ośrodka Radioelektronicznego, JW FORMOZA, a także Akademii Marynarki Wojennej. Pojawił się również autobus sztabowy - eksponat Muzeum MW. Spotkanie z RCI Gdynia uświetniły koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i Zespołu Wokalnego Klubu MW Riwiera. Nie zabrakło marynarskiego poczęstunku, na uczestników pikniku czekała wojskowa grochówka.

10 X - czwartek

   Dnia, 10 X, miała miejsce uroczystość chrztu i wodowania drugiego niszczyciela min projektu 258 Kormoran II oraz położenia stępki pod budowę trzeciej jednostki tego typu odbyła się na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku. Drugi z serii okrętów tego projektu otrzymał imię ORP Albatros. W przyszłości trafi do służby w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kolejna jednostka będzie nosiła imię ORP Mewa. Matką Chrzestną zwodowanego okrętu została Krystyna Patz, żona wiceadmirała Jerzego Patza, który dowodził poprzednim okrętem o tej samej nazwie - trałowcem projektu 206F służącego w Marynarce Wojennej RP w latach 1965 - 1994. Poświęcenia nowej jednostki dla Marynarki Wojennej dokonał bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej w asypo czście ks. kmdr. Zbigniew Rećko, dziekana Dekanatu MW oraz Dziekani MW wyznania prawosławnego i ewangelickiego. W trakcie ceremonii Matka chrzestna jednostki wypowiedziała słowa chrztu: "Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Albatros",  po czym nastąpiło symboliczne uderzenie butelki szampana o burtę i wodowanie okrętu. Bezpośrednio przed uroczystością nastąpiło położenie stępki pod ORP Mewa, które jest istotnym elementem procesu budowy okrętu, wieńczącym zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość.

   Zadaniem okrętów typu Kormoran II jest poszukiwanie, identyfikacja i zwalczanie min morskich, prowadzenie rozpoznania torów wodnych, przeprowadzanie innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Ich kadłuby budowane są ze stali amagnetycznej zapewniającej  niską charakterystykę pól fizycznych okrętów.

"Albatros" już na wodzie

2 X - środa

   W środę, 2 października, w Helu odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zakończenia Bohaterskiej Obrony Wybrzeża. W miejscach upamiętniających walki oręża polskiego marynarze wystawili posterunki honorowe. Rocznicowe obchody rozpoczęły się w godzinach porannych na Cmentarzu MW w Gdyni gdzie przedstawiciele Marynarki Wojennej, byli dowódcy nieistniejącej już 9. FOW w Helu, kombatanci oraz władze wojewódzkie złożyli kwiaty w Kwaterze Pamięci na grobie Dowódcy Obrony Wybrzeża w 1939 roku, admirała floty Józefa Unruga. Okolicznościową modlitwę poprowadził ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekana Dekanatu MW. Następnie uczestnicy obchodów przeszli drogą morską na Hel na pokładzie okrętu ratowniczego ORP Lech. W trakcie rejsu dla uczczenia pamięci załóg ORP Wicher i ORP Grom zatopionych podczas walk Wojny Obronnej 1939 roku z pokładu jednostki ratowniczej, na wodach Zatoki Gdańskiej, w miejscu zatopienia wojennego niszczyciela ORP Wicher, został złożony wieniec. Jego poświęcenia z modlitwą za poległych marynarzy dokonał Dziekan Dekanatu MW. Kolejny punkt uroczystości związanej z 80 rocznicą zakończenia bohaterskiej obrony Helu odbył się przy mogile poległych obrońców Helu na helskim cmentarzu. W obecności dowódcy 3 Flotylli Okrętów, kontradmirała Mirosława Jurkowlańca, przy wzruszający występie chóru szkolnego Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Tam również nie zabrakło modlitewnej pamięci o poległych marynarzach i żołnierzach. Modlitwę w ich intencji poprowadził ks. kmdr Zbigniew Rećko w asyście ks. kpt. Adama Tura, proboszcza Parafii Wojskowej w Wejherowie. Dalszą część uroczystości stanowił przemarsz do miejscowego kościoła p.w. Bożego Ciała kompani honorowej MW, pocztów sztandarowych oraz gości w asyście orkiestry reprezentacyjnej MW. Tam o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta w intencji Obrońców Helu, koncelebrowana pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu MW ks. kmdr. Zbigniewa Rećko, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy rocznicowych obchodów przemieścili się pod pomnik pomniku Obrońców Helu, gdzie o godz. 12.00 miała miejsce centralna część uroczystości. Apel poległych, salwa honorowa kompani reprezentacyjnej MW RP, przemówienia, ślubowanie pierwszoklasistów SP w Helu zrobiły na zebranych ogromne wrażenie, a wszystko przy dźwiękach orkiestry reprezentacyjnej MW RP. Delegacje złożyły kwiaty i znicze pamięci. Pomimo niesprzyjającej, deszczowej aury na uroczystość przybyli przedstawiciele: Sejmu i Senatu RP, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, oficerowie Marynarki Wojennej RP, samorządowcy z powiatu puckiego, służby mundurowe, kadra pedagogiczna oraz uczniowie ZSO w Helu, a także wielu innych znamienitych gości.

19 IX - czwartek

   19 września 2019 roku uczciliśmy 80. rocznicę śmierci gen. bryg. Stanisława Dąbka, Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku oraz zakończenia walk obronnych na Gdyńskim Oksywiu. O godz. 9.00 w miejscu jego tragicznej śmierci na Babich Dołach, kadra kierownicza Komendy Portu Wojennego oddała hołd generałowi Dąbkowi, a prelekcję na jego temat wygłosił Zastępca Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej pan Aleksander Gosk. Okolicznościową modlitwę poprowadził ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekan Dekanatu MW. O godz. 11.00 na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie miało miejsce złożenie kwiatów na grobie dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża oraz modlitwą, której przewodniczył Dziekan Dekanatu MW. Uroczyste rocznicowe obchody zakończyła Msza Święta w Kościele Garnizonowym sprawowana w intencji poległych podczas obrony polskiego wybrzeża w czasie pamiętnych wrześniowych dni 1939 roku. Przed jej rozpoczęciem odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą generałowi brygady Stanisławowi Dąbkowi. Została ona ufundowana przez Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręg Pomorski oraz Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej przy współpracy Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Eucharystii przewodniczył ks. kmdr Rećko, a okolicznościową homilię wygłosił ks. ppor. Tomasz Wojciechowski, kapelan Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomniana Msza Święta była bowiem zarazem duchowym przygotowaniem podchorążych pierwszego rocznika AMW przed złożeniem przez nich przysięgi wojskowej.

1 IX - niedziela

   W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej marynarze 3. Flotylli Okrętów uczcili pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wachtę.  Tragedia pierwszych dni września 1939 roku nieodłącznie wiąże się także z bohaterską obroną Portu Wojennego na gdyńskim Oksywiu. To tutaj, 1 września, dwa okręty polskiej Marynarki Wojennej, ORP Mazur oraz ORP Nurek zastał wybuch wojny. Pomimo podjętych działań, mających na celu odparcie nalotu nieprzyjacielskich bombowców, załoga ORP Mazur nie była w stanie wygrać walki wobec tak wielkiej dysproporcji sił. Na pokładzie ORP Nurek zginęło 16 z 22 członków załogi w tym dowódca, chor. mar. Wincenty Tomasiewicz. Z liczącej 75 osób załogi ORP Mazur zginęło prawie 40 marynarzy, a wielu zostało rannych. Rozmiar tragedii spotęgowała także zgromadzona na pokładach obydwu jednostek amunicja, którą miano przetransportować na Hel. Straty poniesione na OORP Mazur i Nurek były jednymi z największych, jakie poniosła Marynarka Wojenna na polskich jednostkach morskich podczas wojny obronnej w 1939 r.

   W tym szczególnym dniu o godzinie 14.00, w Porcie Wojennym w Gdyni marynarze 3. Flotylli Okrętów oddali hołd poległym bohaterom. Uroczystość w asyście kompanii honorowej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW odbyła się przy nabrzeżu, przy którym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej cumowały bohaterskie okręty. Po modlitwie poprowadzonej przez Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko i odczytaniu Apelu Poległych oddana została salwa honorowa. Z pokładu motorówki cumowniczej M-22, w miejscu zatonięcia jednostek, złożona została wiązanka kwiatów ku pamięci poległych marynarzy, którą poświęcił kapelan  3. FO, ks. kpt. Artur Samsel. Uroczystość zakończyło symboliczne zapalenie znicza pod tablicą umieszczoną na ścianie kościoła pw. św. Michała Archanioła na gdyńskim Oksywiu (ul. Arciszewskich) upamiętniającą m.in. marynarzy z ORP Mazur i ORP Nurek.

30 VIII - piątek

   Tego dnia miała miejsce promocja oficerska polskich podchorążych Akademii Marynarki Wojennej oraz uroczystość ukończenia studiów I stopnia przez zagranicznych podchorążych z Kataru oraz Kuwejtu. Ceremonia odbyła się na  pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowanych zostało 35 polskich absolwentów. Natomiast 25 podchorążych zagranicznych otrzymało z rąk Rektora – Komendanta kordzik,  na pamiątkę ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Poskiego gen. broni Michał Sikora. Obecnością swą uroczystość zaszczycili Jego Ekscelencja Ahmed Almidhadi – ambasador  Państwa Katar, Jego Ekscelencja Khalid Alfadhli – ambasador Państwa Kuwejt, admirałowie, generałowie, duchowieństwo oraz zaproszeni goście. Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwszy, oficerskie szlify otrzymał prymus bosman podchorąży Mateusz Sobolewski.

   Do nowo promowanych oficerów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skierował list, który odczytał I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora. Rektor-Komendant w swoim przemówieniu złożył gratulacje bohaterom dzisiejszego dnia, do nich, ale również do ich najbliższych skierował najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta AMW kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta otrzymali kordziki, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego. Po akcie mianowania na pierwszy stopień oficerski polskich podchorążych, na pokład okrętu weszli zagraniczni absolwenci z Kuwejtu i Kataru, którzy wzięli udział w ceremonii ukończenia studiów 1. stopnia. Rektor-Komendant AMW wyróżnił również najlepszych studentów zagranicznych. Po promocji zgodnie z wojskowym ceremoniałem, kapelan uczelni - ks. ppor. Tomasz Wojciechowski wraz z dziekanami wyznania prawosławnego i ewangelickiego udzielił nowym oficerom kapłańskiego błogosławieństwa.

   Ceremonia promocji oficerskiej jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu weszli jako podchorążowie, a zeszli już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Obraz wyrzucanych w górę, na wiwat, czapek i tekst ślubowania „i nigdy nie zawiodę Cię Ojczyzno”, pozostaje na długo w pamięci dając motywację młodszym rocznikom.

   Przed uroczystością promocji, godz. 9.00, w Kościele Garnizonowym MW została odprawiona Msza św. w intencji tegorocznych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Przewodniczył jej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie wspomniany już kapelan uczelni, ks. ppor. Tomasz Wojciechowski. Obok niego w koncelebrze uczestniczyli przybyli na promocję kapłani - krewni i przyjaciele promowanych. Na Eucharystii byli obecni wraz z pocztem sztandarowym podchorążowie pierwszego i ostatniego rocznika oraz ich rodziny, a także przedstawiciele władz akademii na czele z jej rektorem-komendantem, kontradmirałem prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem.

25 VIII - niedziela

   Garnizonowa wspólnota parafialna w Gdyni, w przededniu uroczystości MB Częstochowskiej, przeżywała dzień swej patronki. Odpustowa suma rozpoczęła się w kościele garnizonowym MW o godz. 11.00 sprawowana pod przewodnictwem wikariusza generalnego Ordynariatu Polowego WP, ks. kan. płk Bogdana Radziewicza w koncelebrze kapłanów z kapelanów z Dekanatu MW. On również wygłosił okolicznościowe kazanie. Przed ołtarzem stanął poczet sztandarowy Komendy Portu Wojennego w Gdyni, a także liczne grono kadry dowódczej gdyńskich jednostek MW, parafian i sympatyków oksywskiej, garnizonowej świątyni na czele z dowódcą Centrum Operacji Morskich - wadm. Krzysztofem Jaworskim, dowódcą 3. FO z Gdyni - kadm. Mirosławem Jurkowlańcem i rektorem / komendantem Akademii Marynarki Wojennej - kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem. Przed rozpoczęciem odpustowej Eucharystii nastąpiło odsłonięcie w kościele medalionu upamiętniającego jubileusz 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce. Dokonał tego dowódca Garnizonu Gdynia, kadm. Mirosław Jurkowlaniec. Aktu poświęcenia medalionu dopełni ks. kan. płk Bogdan Radziszewski w asyście dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Bezpośrednio po zakończeniu liturgii miał miejsce koncert kameralny nawiązujący do roku 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów Teatru Otwartego z Gdańska.

15 VIII - czwartek

   W 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej, cała Polska uroczyście obchodziła Święto Wojska Polskiego. W Gdyni obchody rozpoczęły się od podniesienia wielkiej gali banderowej. W Porcie Wojennym na Oksywiu została ona tradycyjnie podniesiona o godz. 8.00 na okrętach Marynarki Wojennej. Następnie reprezentacje intytucji i jednostek Garnizonu Gdynia przy wojskowej asyście honorowej złożyły kwiaty w kwaterze pamięci na oksywskim cmentarzu, gdzie pochowani są marynarze, którzy oddali życie za wolność i niepodległość ojczyzny. W trakcie ceremonii dziekani MW wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelickiego odmówili modlitwę w ich intencji. W Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu, pod przewodnictwem dziekana MW ks. kmdr. Zbigniewa Rećko, odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której wygłosił on okolicznościowe kazanie. Bezpośrednio przed Mszą, Szef Szkolenia 3. Flotylli Okrętów kmdr Kazimierz Pulkowski, Prorektor ds. Wojskowych Akademii Marynarki Wojennej kmdr Paweł Podgórny i Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich kmdr Andrzej Ogrodnik odsłonili tablicę upamiętniającą kapłanów pełniących posługę duszpasterską pośród marynarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w okresie II Wojny Światowej.

   W południe uroczystości przeniosły się przed ORP „Błyskawica”. To tu marynarze, zaproszeni goście oraz tłumy mieszkańców Gdyni i turystów m.in. wysłuchali rozkazu okolicznościowego i Apelu Pamięci. W programie znalazły także widowiskowa defilada Kompanii  Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz narodowy salut armatni (21 strzałów) z historycznego niszczyciela ORP Błyskawica.

30 VI - niedziela

   W ostatnią niedzielę czerwca przypada Święto Marynarki Wojennej. We wszystkich jednostkach polskich sił morskich marynarze spotykają się na uroczystych zbiórkach, a na polskich okrętach w kraju i za granicą podniesiona zostaje wielka gala banderowa.

   Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.30 na oksywskim cmentarzu, gdzie złożono kwiaty dla uczczenia pamięci twórców Marynarki Wojennej, a Dziekani MW trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego przewodniczyli modlitwie za poległych, zamordowanych i zmarłych. Następnie w Kościele Marynarki Wojennej odprawiona została Msza św., której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko.

   W samo południe na Skwerze Kościuszki, przed gdyńskim akwarium, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Marynarki Wojennej. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. To szczególne wyróżnienie oraz docenienie współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża. Sztandar poświęcił ks. kmdr Zbigniew Rećko.

   List do zgromadzonych w czasie uroczystości marynarzy skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - "Marynarka Wojenna od ponad 100 lat strzeże polskiego wybrzeża oraz wspiera sojuszników w czasie misji, wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Marynarze stoją na straży bezpieczeństwa Polski. Dzisiejsze święto jest formą uhonorowania tej wymagającej i odpowiedzialnej służby oraz podkreślenia więzi, jaka łączy Polskę z morzem" - odczytał Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. - "Gratuluję oficerom i marynarzom Morskiej Jednostki Rakietowej otrzymania sztandaru. Stanowi on materialny symbol takich wartości, jak honor, wierność i męstwo. Otrzymanie sztandaru jest wyróżnieniem, ale także obowiązkiem do jeszcze lepszej służby, rozwijania umiejętności, do pracy nad sobą i na rzecz jednostki" - napisał w swoim liście M. Błaszczak. 

   Po uroczystościach MW zaprosiła wszystkich mieszkańców oraz turystów do wspólnego świętowania. W trakcie festynu marynarskiego do bezpłatnego zwiedzania udostępnione zostały: okręt podwodny ORP Orzeł, transportowo-minowy ORP Kraków oraz ratowniczy ORP Zbyszko. Festyn był również okazją do obejrzenia sprzętu wojskowego - rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego, występów artystycznych, a także spróbowania wojskowej grochówki.

 

29 III - piątek

   W godzinach popołudniowych Biskup Polowy, Józef Guzdek przybył z wizytą duszpasterską do Gdyni. Ordynariusza Polowego WP w murach kościoła garnizonowego MW na Oksywiu powitał ks. kmdr Zbigniew Rećko - proboszcz parafii wojskowej pw. MB Częstochowskiej. Rodzice poprosili Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania grupie 25 młodych oraz dorosłych parafian z tej wspólnoty.

   W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania, oraz uwrażliwił słuchających na potrzebę wyraźnego opowiedzenia się za Chrystusem. Kaznodzieja zachęcił kandydatów do bierzmowania by byli Jego czytelnymi świadkami w swej codzienności, dokonując mądrych życiowych wyborów w duchu miłości Boga i bliźniego. Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała Księdzu Biskupowi za zaufanie i udzielenie tego sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania Ordynariusz Wojskowy wręczył Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i pamiątkowy różaniec. W uroczystości wzięli udział księża kapelani z Dekanatu MW z Sopotu i Wejherowa. Wśród osób przybyłych do kościoła garnizonowego znaleźli się również wadm. Jarosław Ziemiański - Inspektor MW, kadm Mirosław Jurkowlaniec - Dowódca 3. Flotylli Okrętów, kadm prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Komendant / Rektor Akademii Marynarki Wojennej, kmdr Maciej Kasprzak - Dowódca 6. Ośrodka Radioelektronicznego,  i kmdr Andrzej Godecki - Komendant Rejonowego Centrum Informatyki w Gdyni.

21 III - czwartek

   Parafia Wojskowa MW RP, Komenda Portu Wojennego w Gdyni oraz Miasto Gdynia zorganizowały w czwartek, 21 marca ceremonię związaną z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i wprowadzeniem świątyni do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A-1964.

   W uroczystości wzięli udział m. in. szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Włodzimierz Kułagin, pomorska konserwator zabytków Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdyni Marek Stępa, a także delegacje jednostek wojskowych Marynarki Wojennej i duchowieństwa. Spotkanie poprowadził ks. kmdr Zbigniew Rećko, proboszcz kościoła. Uroczystość odsłonięcia tzw. błękitnej tarczy uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.

   Kościół garnizonowy Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu ma ogromne znaczenie symboliczne dla międzywojennej historii miasta. To jeden ze świadków odradzającej się Marynarki Wojennej II RP i budowy głównego portu wojennego w Gdyni-Oksywiu. Położony przy ul. Śmidowicza 45 kościół, to jeden z wyróżniających się przykładów modernistycznej architektury Gdyni. Charakteryzuje się on oszczędnym detalem i dużym, jasnym wnętrzem z wysokimi, smukłymi filarami. - Bardzo cieszę się, że udało się pomyślnie przeprowadzić procedurę wpisania tego cennego zabytku do rejestru – mówi Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa UM Gdyni. – Pod względem architektonicznym to wyjątkowy kościół. Szczególną uwagę zwraca jego prostota i oszczędność zastosowanych środków, co w architekturze sakralnej raczej rzadko się spotyka. To właśnie ta szlachetna prostota daje bardzo harmonijny, piękny efekt – podkreślił. - Obiekt został zbudowany według projektu znanego architekta Mariana Lalewicza z 1932 r. Budynek reprezentuje najwyższej klasy architekturę modernistyczną. Na uwagę zasługują też elementy wyposażenia świątyni nawiązujące do jej morskiego charakteru. To jedyny tak mocno związany z morską historią Polski kościół - mówiła Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

 

8 II - piątek

   W piątek, 8 II, odbył się pogrzeb kapitana Aleksandra Pawelca. Żegnali go żołnierze Marynarki Wojennej, samorządowcy, a także mieszkańcy naszego regionu. Kapitan Aleksander Pawelec zmarł w poniedziałek (4 II) w wieku 103 lat. Był ostatnim żyjący członkiem słynnego I Morskiego Pułku Strzelców. Był przede wszystkim żołnierzem i wielkim patriotą, ale również osobą niezwykle zasłużoną dla Wejherowa i Pomorza.

   Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdyni. W Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta. Aleksander Pawelec spoczął na Cmentarzu Marynarki Wojennej przy ulicy Antoniego Muchowskiego. W uroczystości uczestniczył Inspektor Marynarki Wojennej – wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Dowódca 3. Flotylli Okrętów – komandor Mirosław Jurkowlaniec wraz z dowódcami podległych jednostek.  Komendant Portu Wojennego – komandor Jarosław Wypijewski wraz z kierowniczą kadrą Komendy Portu. Udział w ostatniej drodze bohatera wzięli także przedstawiciele władz samorządowych Gdyni i Wejherowa oraz przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących  w garnizonach Gdynia i Wejherowo. Uroczystość celebrował Dziekan Marynarki Wojennej – ksiądz komandor Zbigniew Rećko.

   Kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec pochodził z Lututowa, koło Wielunia, gdzie urodził się w 1915 roku. Żołnierski mundur założył wiosną 1939 roku trafiając do plutonu zwiadu 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku z tą jednostką brał udział w obronie Wybrzeża (Redy, Rumi, Kępy Oksywskiej). Po śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli. Z obozu jenieckiego trafił na przymusowe roboty, skąd uciekł. Wrócił w rodzinne strony i podjął walkę wstępując w szeregi tamtejszego oddziału Armii Krajowej, nad którym dwa lata później objął dowództwo. Po zakończeniu działań wojennych, z obawy przed konsekwencjami przynależności do AK, powrócił na Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie mieszkał do ostatnich swoich dni. Mimo sędziwego wieku, kpt. Aleksander Pawelec imponował kondycją fizyczną i sprawnością umysłu. Swoimi wspomnieniami dzielił się w książkach, brał czynny udział w uroczystościach patriotycznych i spotkaniach z młodzieżą, na bieżąco śledził też sytuację Wojska Polskiego.

29 I - wtorek

   We wtorek, 29 stycznia o godzinie 8.45, w Porcie Wojennym Gdynia, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej MW, odbyła się uroczystość pożegnania załogi fregaty rakietowej ORP Gen. K. Pułaski, która przez najbliższe miesiące będzie realizowała zadania pod flagą Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach Polskiego Kontyngentu. Wraz z komponentem lotniczym (śmigłowiec SH-2G) na początku lutego dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1).

   W ceremonii uczestniczyli między innymi: zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. dr inż. pilot Tadeusz Mikutel, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Piotr Żurawski, reprezentujący Inspektora Marynarki Wojennej komandor Jarosław Skrzyszewski, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – zastępca dowódcy Komponentu Morskiego komandor Andrzej Ogrodnik, dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Mirosław Jurkowlaniec, dowódca Brygady Lotnictwa MW komandor pilot Jarosław Czerwonko, dowódca 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego komandor pilot Cezary Wiatrak, a także przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego, zaproszeni goście i rodziny marynarzy. Polscy marynarze i lotnicy morscy do kraju wrócą w czerwcu. Na czas trwania misji powołany został Polski Kontyngent Wojskowy (PKW Pułaski 2019). Wśród załogi jest również jako kapelan ks. kpt. Artur Samsel, wikariusz parafii wojskowej MW w Gdyni - Oksywiu.

19 I - piątek / 20 I - sobota

   Po raz dziewiąty odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego im. biskupa polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego „Nadmorska Kolęda - Gdynia 2019”.  W tym roku to nietuzinkowe wydarzenie kulturalne, ze względu na żałobę narodową związaną z pogrzebem Prezydenta Gdańska, śp. Pawła Adamowicza, miało inny charakter. Wyjątkowo, odbyły się jedynie zmagania konkursowe uczestników, zamknięte dla publiczności.

   Jak co roku w Festiwalu wzięło udział ponad 50 uczestników m.in. z Warszawy, Siemirowic, Świdwina, Gdyni, Lublińca, Zamościa, Kielc i  Żagania, w tym soliści i zespoły, reprezentujące kluby i jednostki wojskowe. Uczestnicy zaprezentowali w konkursie dwa utwory z polskim tekstem o tematyce świątecznej, przy czym jednym z utworów musiał być polską kolęda tradycyjną lub pastorałką. Celem Festiwalu jest przede wszystkim propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych, promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek, a także doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych uczestników oraz promocja Amatorskiego Ruchu Artystycznego Wojska Polskiego w środowisku cywilnym. Po wysłuchania 10 zespołów i 14 solistów, jury pod przewodnictwem Jolanty Wojtaś – Zapory z Wojskiego Centrum Edukacji Obywatelski w Warszawie, przyznało Grand Prix IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek WP – Zespołowi „Ostatni Raz” z Klubu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, zespół otrzymał także nagrodę specjalną dowódcy 3. Flotylli Okrętów.

   W sobotę, 20 stycznia w Klubie Marynarki Wojennej, odbyło się odczytanie protokołu z posiedzenia Jury IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek WP oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom tegorocznego festiwalu. Każdy z laureatów konkursu otrzymał również pamiątkowy medal wydany z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce przyznany im przez ks. bp. Józefa Guzdka, Ordynariusza Polowego WP

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
5511