Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

28 XI - środa

   Minęło dokładnie sto lat od utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. Z tej okazji w Gdyni odbyły się oficjalne rocznicowe uroczystości. Wzięli w nich udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, dowódcy i żołnierze Marynarki Wojennej, reprezentanci Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz mieszkańcy.

   Dokładnie sto lat temu, 28 listopada 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu wykonuje ona zadania na morzu w czasach wojny i pokoju. Marynarka Wojenna hucznie i uroczyście świętuje tę ważną rocznicę. We wtorek ulicami Gdyni przeszedł marynarski capstrzyk. W środę, 28 XI, odbyły się główne uroczystości. Rozpoczęły się o godz. 8.00 od podniesienia wielkiej gali baderowej na okrętach Marynarki Wojennej. Następnie na oksywskim cmentarzu, o godz. 9.00, w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów i modlitwa poprowadzona przez kapelanów wyznania katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

   Kolejną punktem obchodów była uroczysta msza święta w intencji Marynarki Wojennej. Odprawiono ją w kościele garnizonowym na Oksywiu. Była ona połączona z odsłonięciem tablicy stulecia Marynarki Wojennej. Upamiętnia wszystkich tych, którzy walczyli o polską wolność oraz strzegli jej bezpieczeństwa i morskich granic. Aktu odsłonięcia jubileuszowej tablicy dokonali gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ i wadm. Jarosław Ziemiański, Inspektor MW. Poświęcił ją Józef Guzdek, biskup polowy WP w asyście księży dziekanów MW. Ordynariusz Polowy przewodniczył również rocznicowej mszy św. i wygłosił okazjonalne kazanie. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli księża kapelani Dekanatu MW oraz kapłani z Archidiecezji Gdańskiej.

   Centralne uroczystości z okazji 100. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej odbyły się na skwerze Kościuszki przy pomniku Polski Morskiej. Rozpoczęła je odprawa wart wojskowych. Następnie wybrzmiał hymn narodowy, a na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Z ORP Błyskawica wybrzmiał też świąteczny salut złożony z 21 wystrzałów armatnich. Potem list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

   – Budowa Marynarki Wojennej, a także infrastruktury związanej z morzem i jego obroną była jednym z największych i najbardziej spektakularnych przedsięwzięć odrodzonej Rzeczypospolitej. Dziś po 100 latach działań, w czasie wojny i w czasie pokoju, Marynarka Wojenna strzeże polskiego Wybrzeża i realizuje zadania sojusznicze w ramach NATO. Możemy być dumni z jej osiągnięć i wierności. Dlatego w tym wyjątkowym dniu chcę podziękować za wysiłek, który wkładają Państwo w codzienną służbę. A także za to, że zachowują Państwo pamięć o marynarskich bohaterach i ich godnej naśladowania postawie. W tym dniu nie sposób nie wspomnieć o obecnych planach rozwoju Marynarki Wojennej. Oczekuję, że niebawem zapadną decyzję dotyczące wzmocnienia jej potencjału. Będę jako zwierzchnik Sił Zbrojnych wspierał jej efektywną realizację. Wierzę, że podstawowym kryterium wyboru kierunku w rozwoju sił morskich będzie przydatność z punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa na morzu – pisał w liście prezydent RP Andrzej Duda.

   Wystąpienia wygłosili również: gen. broni Jarosław Mika – dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Joanna Zielińska – przewodnicząca gdyńskiej Rady Miasta. Natomiast wiceadmirał Jarosław Ziemiański - inspektor Marynarki Wojennej złożył wszystkim marynarzom i żołnierzom życzenia. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Polski Morskiej. Świętowanie zakończyła gala 100-lecia Marynarki Wojennej, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

   Nie zabrakło też atrakcji dla mieszkańców. Do zwiedzania udostępnione zostały trzy okręty Marynarki Wojennej: fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko, niszczyciel min ORP Kormoran i okręt podwodny ORP Sęp. Bezpłatnie można też było wejść na pokład ORP Błyskawicy. Uroczystości były zwieńczeniem obchodów stulecia utworzenia Marynarki Wojennej.

 

27 XI - wtorek

   Marynarka Wojenna świętuje stulecie utworzenia. Z tej okazji, we wtorkowe południe, 27 listopada, kadra dowódcza Inspektoratu MW, Centrum Operacji Morskich oraz 3. Flotylli Okrętów udała sie na pokładzie okrętu szkolnego ORP „Wodnik” na Zatokę Gdańską, aby wraz z zaproszonymi gośćmi i załogą okrętu złożyć na wodę wieniec ku czci poległych marynarzy. To wydarzenie poprzedziła na pokładowym lądowisku śmigłowców modlitwa pod przewodnictwem Dziekanów MW: katolickiego - ks. kmdr. Zbigniew Rećko, prawosławnego - ks. kmdr. Daniela Popowicza i ewangelickiego - ks. kmdr. por. Marcina Pilcha. We wspomnianej ceremonii asystował niszczyciel min ORP " Kormoran".

    Tego samego dnia w godzinach wieczornych miał miejsce uroczysty capstrzyk. Ulicami Gdyni przemaszerowały marynarskie pododdziały. Był też apel pamięci i defilada przy pomniku Polski Morskiej. Capstrzyk to sygnał wieczornego apelu, a także przemarsz oddziału wojska lub innej organizacji ulicami miasta, w przeddzień ważnych uroczystości. Przed wojną poprzedzał on większość wojskowych i państwowych świąt. Marynarska uroczystość odbyła się we wtorek, 27 XI, w przeddzień głównych obchodów stulecia utworzenia Marynarki Wojennej. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz miasta i Marynarki Wojennej oraz mieszkańcy. Uczestnicy zebrali się przy ul. 3 Maja i tam rozpoczął się capstrzyk. Dalej przemaszerowali ulicami: 10 Lutego, Świętojańską, Pułaskiego i Waszyngtona na skwer Kościuszki. Po drodze uczestnicy ustawili znicze pamięci pod tablicą poświęconą oficerom Marynarki Wojennej, która znajduje przy ul. 10 Lutego oraz pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego przy ul. Pułaskiego. Była też ceremonia odsłonięcia tablicy 100-lecia Marynarki Wojennej na budynku dowództwa przy ul. Waszyngtona. Pod nią również ustawiono znicze pamięci.  Aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekan Dekanatu MW oraz jego ewangelicki odpowiednik, ks. kmdr por. Marcin Pilch. Główna część uroczystości odbyła się przy pomniku Polski Morskiej. Tam wygłoszono okolicznościowe przemówienia i odczytano apel pamięci. Była też defilada pododdziałów. Capstrzyk uświetniła Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

2 X - wtorek

   Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia w kościele garnizonowym w Gdyni-Oksywiu poprzedziła uroczysty pochówek adm. Unruga i jego żony Zofii. W koncelebrze brali również udział kapelani Dekanatu Marynarki Wojennej raz z biskupem polowym Józefem Guzdkiem oraz kapłani z Archidiecezji Gdańskiej. W wydarzeniu, oprócz rodziny admirała, uczestniczyli przedstawiciele rządu, organów samorządowych, wojska, IPN.

   Na uroczystość przybyli m.in.: metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, bp polowy Józef Guzdek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wiceminister kultury Jarosław Sellin, senator Anna Maria Anders, senator Antoni Szymański, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, europarlamentarzystka Anna Fotyga, posłanka Małgorzata Zwiercan, poseł Janusz Śniadek, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika. Podczas pochówku na cmentarzu Marynarki Wojennej do zgromadzonych dołączył prezydent Andrzej Duda.

   Homilię wygłosił bp polowy Józef Guzdek. Hierarcha przypomniał zgromadzonym historię życia Józefa Unruga i jego wielkiej miłości do Polski. Zaznaczył również, że wielkim pragnieniem admirała było spocząć na ojczystej ziemi wraz ze swoimi towarzyszami broni. - Jego patriotyzm przejawiał się w rzetelnym codziennym wykonywaniu obowiązków z pełnym poświęceniem. Za wielki wkład wniesiony w rozwój polskiej Marynarki Wojennej, jej zaplecza logistycznego zasłużył na uznanie i wdzięczność. Jako dowódca kładł duży nacisk nie tylko na uzbrojenie, ale podkreślał znaczenie walorów moralnych żołnierzy i poziomu ich wyszkolenia - mówił bp Guzdek. - Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, admirał - na znak sprzeciwu - zaprzestał używania języka niemieckiego, który był językiem jego dzieciństwa i młodości. Rozmawiał w innych językach albo przez tłumacza, ale nigdy po niemiecku - podkreślił hierarcha.    - Panie admirale, dziś dziękujemy Bogu za to, że wspierał cię na tułaczym szlaku i ostatecznie pozwolił, abyś razem z małżonką powrócił na ojczyzny łono. Pogrzeb kończy twoją tułaczkę. Spoczniesz na Oksywiu w Panteonie Marynarki Wojennej. Dołączysz do swoich podwładnych, marynarzy, z którymi służyłeś Polsce - dodał bp Guzdek.

   Na zakończenie Eucharystii odczytano listy od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ( poseł Janusz Śniadek) i premiera Mateusza Morawieckiego (minister Mariusz Błaszczak). Głos zabrali także: Jarosław Selin, Krzysztof Szwagrzyk, Wojciech Szczurek oraz Krzysztof Unrug. - Pamięć bohaterów przetrwa każdego oprawcę. Dziś, panie admirale, wracasz do swojej ukochanej Gdyni, nad polskie morze, by spocząć u boku swoich podkomendnych, obok swojej małżonki, w miejscu ci należnym, w Kwaterze Pamięci, w kwaterze polskich bohaterów - podkreślił prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

   - Nie jest łatwo mówić o człowieku, którzy zawsze przedkładał braterstwo i służbę wielkim sprawom ponad własny interes i ambicje - mówił Krzysztof Unrug, wnuk admirała. - Józef był Polakiem i czuł się Polakiem. W 1919 roku J. Unrug, wychowany w miłości do Polski, do jej języka, kultury i historii, porzucił błyskotliwą karierę w Kaiserliche Marine, aby służyć rodzącej się ojczyźnie, która została wymazana z mapy Europy na ponad 100 lat - rozpoczął wnuk admirała. - Dopiero na jego pogrzebie w małym kościele we Francji dotarło do mnie, kim był mój dziadek. Patrzyłem na polskich marynarzy z całego świata, udekorowanych licznymi odznaczeniami. Nigdy nie widziałem tylu mundurów i bander, medali i kwiatów. Ale to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to kontrast pomiędzy elegancją i szlachetnością tych oficerów marynarki stojących na baczność a łzami, które płynęły po ich twarzach - mówił ze wzruszeniem Krzysztof Unrug.

   - Wolą admirała było powrócić do Polski, wolnej Polski, w której każdy z jego oficerów - torturowanych i zamordowanych przez sądy komunistyczne - zostałby odszukany, w pełni zrehabilitowany, pochowany z honorami wojskowymi i przywrócony pamięci narodowej. Dziś, gdy zostało podjęte wyzwanie przywrócenia godności wszystkim ofiarom, chciałem podziękować w imieniu rodziny Marynarce Wojennej i państwu polskiemu. Nie mam wątpliwości, że Józef Unrug byłby dumny, jest dumny z MW i jej wyjątkowej godności i honoru. Teraz admirał Unrug może w spokoju spoczywać nad Bałtykiem wśród swoich ludzi, tutaj, na cmentarzu Marynarki Wojennej, w Kwaterze Pamięci na Oksywiu - podkreślił Krzysztof Unrug.

   Po Mszy św. i odśpiewaniu hymnu "Boże, coś Polskę" kondukt pogrzebowy przeszedł z kościoła garnizonowego na cmentarz Marynarki Wojennej. W pierwszym szeregu, za wiezionymi na lawetach trumnami admirała Józefa Unruga i jego małżonki Marii podążała rodzina bohatera. Zarówno w kondukcie pogrzebowym, jak i uroczystościach na Cmentarzu Marynarki Wojennej uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

    Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się od ogłoszenia aktu pośmiertnego mianowania wiceadmirała Józefa Unruga na stopień admirała floty. Decyzję taką - jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych - podjął prezydent Andrzej Duda. Po odczytaniu aktu mianowania, prezydent przekazał stosowny dokument członkom rodziny admirała.W słowie skierowanym do zgromadzonych prezydent podkreślał, że Józef Unrug na mocy dokonanego wyboru, był jednym z największych polskich patriotów i żołnierzy. - Jakże to ważne, że w tym właśnie symbolicznym dniu ten wielki polski żołnierz wraca do ojczyzny - tutaj, w to miejsce, w które chciał wrócić, ale pod jednym wszakże warunkiem: że Polska będzie wolna. Tzn. że Polska z należytą czcią pochowa i pochyli głowę nad grobami jego podkomendnych, jego żołnierzy, marynarzy - tych, którym jako dowódca bezgranicznie ufał; kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa Przybyszewskiego - to właśnie ich pochowaliśmy tutaj w grudniu zeszłego roku, w tym miejscu - przypomniał prezydent. Andrzej Duda zaznaczał także, że stało się to możliwe dzięki ogromnej pracy prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz jego licznych współpracowników i wolontariuszy, którzy odszukali pomordowanych żołnierzy. - Jakże to też symboliczne, że pan admirał właśnie w tym roku wraca tutaj: do jego Gdyni, nad jego Wybrzeże, do jego portu, na swoje miejsce. Jakże to wielki dzień dla Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla Polskiej Marynarki Wojennej. Wraca Wasz dowódca! Jesteście marynarzami, żołnierzami prawdziwie wolnej Polski! - mówił Andrzej Duda. Prezydent powiedział także, że Dowództwo Marynarki Wojennej musi jak najszybciej powrócić do Gdyni. - Także po to, by budować morale marynarzy, którzy codziennie wypływając stąd na Bałtyk, będą widzieli gmach swojego dowództwa - stwierdził.- Boże, błogosław Rzeczypospolitej Polskiej! Panie Boże, błogosław nam, Polakom! Niech nasza ojczyzna będzie bezpieczna! Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie! - zakończył prezydent.

   Po zakończeniu pogrzebowych obrzędów, którym przewodniczył bp Józef Guzdek, trumny z ciałami Józefa i Zofii Unrugów - z towarzyszeniem honorowej asysty - złożono kwaterze pamięci. Kompania Honorowa Marynarki Wojennej oddała salwę honorową. Po chwili zgromadzeni usłyszeli także salut armatni dobiegający z zacumowanego w Porcie Wojennym historycznego okrętu ORP "Błyskawica". Na zakończenie uroczystości na grobie bohatera delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Rozległy się także syreny wszystkich znajdujących się w pobliżu okrętów Marynarki Wojennej, a z pokładu wojskowego śmigłowca na wody Zatoki zrzucono symboliczny wieniec.

 *Admirał wrócił do kraju 

 

 

1 X - poniedziałek

17 IX - poniedziałek

   Tego dnia o godz. 16.30 przed Kościołem Garnizonowym Marynarki Wojennej na Gdyńskim Oksywiu odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.  Po przemówieniach okolicznościowych Dowódcy 3. FO kmdr Mirosława Jurkowlańca oraz Dyrektora Muzeum MW pana Tomasza Miegonia odczytany został Apel Pamięci. Marynarze oddali salwę honorową. Następnie o godz. 17.00 odprawiona została msza święta w intencji obrońców ojczyzny. Przed jej rozpoczęciem odsłonięta została tablica upamiętniającej marynarzy Flotylli Rzecznej MW w Pińsku na Polesiu, poległych i pomordowanych podczas Wojny Obronnej 1939 roku. Mszy przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu MW ks. kmdr Zbigniew Rećko. Organizatorem uroczystości była Parafia Wojskowa MW w Gdyni.

15 VIII - środa

   W rocznicę Bitwy Warszawskiej, cała Polska uroczyście obchodzi Święto Wojska Polskiego. W Gdyni obchody rozpoczęły się od podniesienia wielkiej gali banderowej. Wielka Gala Banderowa to przyozdobienie okrętu z okazji uroczystości wojskowych lub  państwowych w banderę na rufie i głównym maszcie, proporzec na dziobie oraz flagi międzynarodowego kodu sygnałowego zawieszone od dziobu przez maszty do rufy. Galę podnosi się w dniu święta o godzinie ósmej rano, a o zachodzie słońca zmienia się ją w Galę Świetlną, którą gasi się o północy dnia świątecznego.

   W Porcie Wojennym na Oksywiu wielka gala banderowa została tradycyjnie podniesiona o godz. 8.00 na okrętach Marynarki Wojennej. Następnie reprezentacja 3. Flotylli Okrętów przy wojskowej asyście honorowej złożyła kwiaty w kwaterze pamięci na oksywskim cmentarzu, gdzie pochowani są marynarze, którzy oddali życie za wolność i niepodległość ojczyzny. W trakcie ceremonii dziekani MW trzech wyznań odmówili modlitwę w ich intencji. W Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu, pod przewodnictwem dziekana MW ks. kmdr. Zbigniewa Rećko, odbyła się uroczysta msza święta, podczas której wygłosił on okolicznościowe kazanie. Bezpośrednio przed mszą, zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów kmdr Wojciech Sowa, prorektor ds. wojskowych Akademii Marynarki Wojennej kmdr Paweł Podgórny i komendant Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia kmdr Andrzej Godecki odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą „Pamięci oficerów, podoficerów i marynarzy Flotylli Rzecznych Pińskiej i Wiślanej oraz 1. i 2. Batalionu Morskiego – bojowników o Niepodległość w latach 1919-1920”.

   W południe uroczystości przeniosły się przed ORP „Błyskawica”. To tu marynarze, zaproszeni goście oraz tłumy mieszkańców Gdyni i turystów m.in. wysłuchali rozkazu okolicznościowego i Apelu Pamięci. W programie znalazły także widowiskowa defilada Kompanii  Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz narodowy salut armatni (21 strzałów) z historycznego niszczyciela ORP Błyskawica. Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod Tablicą Pamiątkową Marynarzy Polskich na Wschodzie.

29 VI - piątek

   W Porcie Wojennym w Gdyni odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe dziewięciu oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy w czasach komunistycznych zostali skazani na karę śmierci lub więzienia:  kontradm. Adama Mohuczego, kmdr. pil. Kazimierza Kraszewskiego, kmdr. Wacława Krzywca, kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr. porucznika Roberta Kasperskiego, kpt. mar. Adama Dedio, kpt. mar. Zdzisława Ficka, bosm. Edmunda Sterny, st. mar. Jerzego Sulatyckiego. Wyroki w ich sprawach zapadły na podstawie fałszywych zarzutów. W powtórnym pogrzebie wzięły udział rodziny, kompania honorowa Marynarki Wojennej RP i przedstawiciele władz państwowych. Ceremonia pogrzebowa zakończyła się złożeniem szczątków żołnierzy w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. Pogrzebowa Msza św. miała miejsce na pokładzie ORP „Błyskawica”. Specjalnie na tę okazję ten okręt-muzeum – cumujący zwykle przy Nabrzeżu Pomorskim w centrum Gdyni – został odholowany do gdyńskiego Portu Wojennego. Na portowym nabrzeżu ustawiono skrywające szczątki marynarzy trumny przykryte polskimi flagami.

   Mszy świętej i pozostałym obrzędom pogrzebowym przewodniczył Biskup Polowy WP, Józef Guzdek. W czasie homilii Ordynariusz Polowy powiedział – Można z całą pewnością stwierdzić, że wszyscy oni pokochali polskie morze i ojczyznę więcej, czyli bardziej aniżeli wielu ich rówieśników. W realizacji wojskowej przysięgi byli jednoznaczni i zdeterminowani. Przez całe swoje życie pozostali wierni zasadzie twórczej pracy na morzu i dla morza. Była ona ich powołaniem i wielką pasją. Marynarce Wojennej oddali całe swoje życie. Szczególnie należy podkreślić ich heroizm we wrześniu 1939 r., kiedy bronili polskiego wybrzeża przed niemieckim agresorem. Jak mówił, po zakończeniu II wojny wielu z nich powróciło z niemieckich oflagów do ojczyzny, gdzie „bez żadnych podstaw zostali aresztowani i osadzeni w więzieniach, gdzie byli miesiącami torturowani i przesłuchiwani. Niektórzy zmarli na skutek tortur niedługo po opuszczeniu aresztu. - Podczas tej świętej Eucharystii dziękujemy Bogu za przykład Waszej heroicznej wierności Ojczyźnie, Marynarce Wojennej i polskiemu morzu.– zakończył Bp Guzdek.

   Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w odczytanym po mszy liście zwrócił się do przybyłych na Oksywie, by wykonać swój patriotyczny obowiązek, z honorami i wdzięcznością pokłonić się bohaterom, którzy powrócili do nas z zapomnienia”. Jak zaznaczył, piękny i godny cmentarz na Oksywiu, na jaki od dawna czekaliśmy, to wielka księga marynarskiej chwały.Jest on również wypełnieniem ostatniej woli wyjątkowego polskiego żołnierza, zmarłego na emigracji adm. Józefa Unruga, Polaka z wyboru, wzorca niezłomnego patriotyzmu. Jesienią z najwyższymi honorami powitamy admirała, który powróci do ojczyzny i spocznie na Oksywiu wśród swoich podwładnych i przyjaciół. Z należnym szacunkiem i wdzięcznością pochylamy dziś głowy przed bohaterskimi marynarzami, którzy na Oksywiu znaleźli już miejsce swojego wiecznego spoczynku oraz tymi, o których pamiętamy i wytrwale poszukujemy – dodał Błaszczak.

   Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślił, że jako pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości czuje szczególną satysfakcję, że udało się doprowadzić do tej uroczystości właśnie w roku jubileuszowym. – Bo przecież jak usłyszeliśmy z krótkich biogramów na początku uroczystości, większość bohaterów, których dzisiaj czcimy, o tę niepodległość wtedy 100 lat temu walczyła (…) Skutecznie ją wywalczyli, potem w wolnej niepodległej Polsce tworzyli Marynarkę Wojenną, potem kiedy przyszło kolejne zagrożenie dla naszej wolności i niepodległości walczyli o jej obronę, przede wszystkim na Helu – mówił.

   Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk podkreślił, że mówimy o ludziach, którzy – gdyby żyli w wolnej Polsce – spotkaliby się z honorami i zaszczytami najwyższymi, bo na nie swoją postawą, służbą Rzeczpospolitej zasłużyli.Niech ta pomorska ziemia, polska ziemia wam lekką będzie. A niech we wdzięcznej pamięci wszystkich Polaków pozostaną wasze czyny i zasługi dla Marynarki Wojennej, dla Polski. Nie spełniły się słowa przesłuchujących marynarzy oficerów śledczych Informacji Wojskowej, że mieli nie wrócić do domu. Dziś po latach nasi bohaterowie powracają z honorami, na które zasłużyli, a Najjaśniejsza Rzeczpospolita upomina się o nich – dodał Szwagrzyk.

   Przed złożeniem trumien do grobów, zostały z nich zdjęte bandery wojenne. Przekazano je obecnym na uroczystości rodzinom marynarzy wraz z aktami nominowania na wyższe stopnie. Kmdr. porucznik Wacław Krzywiec został awansowany na komandora, porucznika mar. Zdzisława Ficka awansowano na kapitana marynarki, a porucznika marynarki Adama Dedio – na stopień kapitana. W czasie pogrzebu, z pokładu ORP „Błyskawica” oddany został salut armatni, a ze śmigłowca Marynarki Wojennej na wody Zatoki Puckiej spuszczony został wieniec.

   Uroczystości pogrzebowe podobnie jak poprzednio zostały zorganizowane przez działający pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli przedstawiciele rodzin śp. marynarzy, BBN, IPN, Ministerstwa Obrony Narodowej – w tym Marynarki Wojennej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Miasta Gdyni.

*Sprawiedliwość po latach 

 

 

Relacja filmowa z serwisu internetowego Miasta Gdynia

28 VI - czwartek

   Wieczorem miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp. Michaliny Ficek, śp. Janiny Kraszewskiej i śp. Ireny Wojcieszek – Małżonek oficerów MW, ofiar powojennych komunistycznych represji. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu celebrowanej przez Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr. Zbigniew Rećko. Los małżonki żołnierza, marynarza, jest związany z oczekiwaniem i towarzyszeniem mężowi, oficerowi, marynarzowi w jego przedsięwzięciach, jest także współodczuwaniem i radości, ale także współdźwiganiem krzyża trudnych doświadczeń – usłyszeli zebrani w wygłoszonym przez niego kazaniu. Następnie kondukt pogrzebowy udał się na Cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Tam odbyła się ceremonia pożegnalna i pochówek w Kwaterze Pamięci. W uroczystości uczestniczyły rodziny Małżonek, delegacje jednostek MW i wielu gości. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała delegacja na czele z wiceprezesem IPN prof. Krzysztofem Szwagrzykiem.

24 VI - niedziela

   W niedzielę, 24 VI, Gdyński Garnizon przeżywał Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jako finał Święta Morza jest obchodzone zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. W tym roku były to szczególne obchody bowiem wiązane ze 100-leciem utworzenia Marynarki Wojennej

   O godz. 8.00, załogi wszystkich okrętów Marynarki Wojennej podniosły wielką galę banderową. Następnie, o godz. 9.00, na oksywskim Cmentarzu MW w Kwaterze Pamięci, złożone zostały wiązanki kwiatów, zaś dziekani MW trzech wyznań odmówili modlitwy w intencji tych, którzy służąc i walcząc  pod biało-czerwoną banderą na morzach i oceanach świata oraz na lądzie złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny. Dalsze świąteczne obchody przeniosły się do Kościoła Garnizonowego MW p.w. MB Częstochowskiej, gdzie o godz. 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w intencji obecnych i byłych marynarzy oraz ich rodzin. Liturgii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Polowy WP, Józef Guzdek. W koncelebrze brali udział kapłani Dekanatu MW na czele z Dziekanem, ks. kmdr. Zbigniewem Rećko.

   W świątecznej liturgii uczestniczył poczet sztandarowy i kompania reprezentacyjna Komendy Portu Wojennego w Gdyni, poczty sztandarowe pozostałych jednostek MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. W kościelnych ławkach zasiedli m.in. Dowódca Generalny RSZ gen. broni. Jarosław Mika, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Adam Joks, Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański, Dowódca Centrum Operacji Morskich kontradmirał Krzysztof Jaworski, Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Krzysztof Zdonek, a także przedstawiciele jednostek garnizonu Gdynia na czele z jego dowódcą kmdr Wojciechem Sową, a jednocześnie p.o. dowódcy 3. Flotylli Okrętów. W marynarskiej świątyni nie zabrakło również emerytowanych admirałów i oficerów MW, a także delegacji podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej wraz z jej rektorem-komendantem kmdr prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem.

   Następnie o godz. 12.00 na Skwerze Kościuszki w Gdyni miała miejsce uroczysta zbiórka pododdziałów MW z 3. FO, Brygady Lotnictwa MW i Akademii Marynarki Wojennej. Jej głównymi gośćmi byli Prezydent RP, Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. W trakcie uroczystości dokonali oni wraz z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem odsłonięcia Pomnik Polski Morskie przypominającego o polskich związkach z morzem, ale też upamiętniającego żeglarzy, marynarzy i rybaków, którzy na nim zginęli. Poświęcenia pomnika dokonał Ordynariusz Polowy WP, Bp Józef Guzdek w asyście Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr. Zbigniew Rećko. Modlitwy poświęcenia odmówił również Dziekani MW wyznania prawosławnego i ewangelickiego.

   Kulminacyjnym momentem obchodów Święta Marynarki Wojennej była Wielka Parada Morsko-Lotniczą w Zatoce Gdańskiej na wysokości Gdyni zorganizowana dla podkreślenia 100-letniej obecności sił morskich na Bałtyku. Wśród ponad 20 okrętów, które wzięły udział w morskim pokazie, poza polskimi jednostkami, znalazły się okręty z 8 zaproszonych państw, w tym: amerykański okręt desantowy USS „Oak Hill”, niemiecka korweta F261 „Magdeburg”, fiński kuter rakietowy FNS „Hanko”, chińska fregata FFG „Binzhou”, dwa francuskie niszczyciele min FS „L'Aigle” i FS „Cephee” oraz okręty patrolowe: łotewski LVNS „Cesis”, litewski LNS „Dzukas” i duński HDMS „Freja”. Prezydent Andrzej Duda wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród nich Biskupem Polowym WP, znalazł się na pokładzie ORP Nawigator, któremu to okrętowi rozpoznawczemu asystował najnowszy okręt Marynarki Wojennej - ORP Kormoran z inspektorem MW, kontradmirałem Jarosławem Ziemiańskim na pokładzie. Obok tych dwóch polskich okrętów przepływały jeden za drugim pozostałe jednostki biorące udział w paradzie oddając po kolei honory lub składając meldunki prezydentowi Dudzie. Paradzie morskiej towarzyszyło pięć statków powietrznych – trzy Bryzy i dwa Mi-14, które co jakiś czas przelatywały nad płynącymi w szyku okrętami. Paradzie towarzyszył też pokaz ratownictwa morskiego.

*Marynarka świętuje stulecie 

Relacja filmowa nr 1 z serwisu internetowego Miasta Gdynia

Relacja filmowa nr 2 z serwisu internetowego Miasta Gdynia

31 V - czwartek

   Obchody uroczystości Bożego Ciała. Tradycyjnie wojskowa parafia współorganizowała je wraz z parafią terytorialną p.w. św. Michała Archanioła. W tym roku świąteczne celebracje rozpoczęły się polową Mszą św. sprawowaną o godz. 10.00 przed kościołem św. Michała Archanioła na Gdyńskim Oksywiu. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks. kan. Kazimierz Glama. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan MW. Po zakończeniu Eucharystii spod najstarszego kościoła na terenie Gdyni wyruszyła procesja eucharystyczna w asyście Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W drodze do kościoła garnizonowego procesja przeszła trasą wzdłuż czterech ołtarzy, z których III i IV  były przygotowywane przez wojskową parafię. Pierwszy z nich przez społeczność Akademii Marynarki Wojennej, a drugi przez mieszkańców bloków wojskowych przy ul. Śmidowicza.  Po zakończeniu procesji w kościele garnizonowym p.w. MB Częstochowskiej została odprawiona Msza św. w intencji stanu osobowego Garnizonu Gdynia.

2 V - środa

   Wieczorem o godz. 17.00, w wigilię Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, w kościele garnizonowym  miała miejsce Msza św., którą obok Dziekana Dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew rećko, koncelebrowali ks. kmdr ppor. Tomasz Koczy i ks. kpt. Piotr Listopad. We wspomnianej Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni - Babich Dołach oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. W kościelnych ławkach zasiedli przedstawiciele jednostek garnizonu Gdynia na czele z zastępcą dowódcy kmdr. Wojciechem Sową. W marynarskiej świątyni nie zabrakło również szefów gdyńskich służb mundurowych oraz delegacji podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej wraz z jej prorektorem ds. wojskowych kmdr Pawłem Podgórnym. Msze św. była sprawowana przez Dziekana Dekanatu MW w intencji dziękczynnej po zakończeniu służby wiceadm. Stanisława Zarychty oraz kontradm. Krzysztofa Teryftera, którzy uczestniczyli w niej wraz ze swymi małżonkami. Trwałą pamiątką liturgicznego zgromadzenia przeżywanego w roku 100-lecia Niepodległości oraz utworzenia Marynarki Wojennej RP stała się bandera wojenna zawieszona na wysokości chóru garnizonowego kościoła. Symbolicznym momentem jej odsłonięcia przed rozpoczęciem Eucharystii było odsłonięcie umieszczonej pod nią pamiątkowej, informacyjnej tablicy wykonanej przez firmę CELSTAN z Kosakowa.

7 III - środa

   W godzinach popołudniowych Biskup Polowy, Józef Guzdek przybył z wizytą duszpasterską do Gdyni. Ordynariusza Polowego WP w murach kościoła garnizonowego MW na Oksywiu powitał ks. kmdr Zbigniew Rećko - proboszcz parafii wojskowej pw. MB Częstochowskiej. Rodzice poprosili Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania grupie 25 młodych parafian z tej wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania, oraz uwrażliwił słuchających na potrzebę wyraźnego opowiedzenia się za Chrystusem. Kaznodzieja zachęcił kandydatów do bierzmowania by byli Jego czytelnymi świadkami w swej codzienności, dokonując mądrych życiowych wyborów w duchu miłości Boga i bliźniego. Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała Księdzu Biskupowi za zaufanie i udzielenie tego sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania Ordynariusz Wojskowy wręczył Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i pamiątkowy różaniec. W uroczystości wzięli udział księża kapelani z Dekanatu MW z Sopotu, Gdańska Wrzeszcza i Lęborka. Wśród osób przybyłych do kościoła garnizonowego znaleźli się również kmdr Wojciech Sowa- Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Komendant / Rektor Akademii Marynarki Wojennej i kmdr Sławomir Woźniak - Komendant Rejonowego Centrum Informatyki w Gdyni.

20 I - sobota

   W dniach 18 - 20 stycznia br. odbył się VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego im. biskupa polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego - Nadmorska Kolęda - Gdynia 2018. Na to niezwykłe wydarzenie kulturalne uczestników i publiczność zaprosił Dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski i Kierownik Klubu Marynarki Wojennej kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk. Festiwal odbył się w ramach obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej. W tegorocznym Festiwalu wzięło udział ponad 80 uczestników m.in. z Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Świdwina, Gdyni, Mrągowa i  Żagania, w tym soliści i zespoły, reprezentujące kluby i jednostki wojskowe. Uczestnicy zaprezentowali w konkursie dwa utwory z polskim tekstem o tematyce świątecznej, przy czym jednym z utworów musiał być polską kolęda tradycyjną lub pastorałką. Celem Festiwalu jest przede wszystkim propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych, promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek, a także doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych uczestników oraz promocja Amatorskiego Ruchu Artystycznego Wojska Polskiego w środowisku cywilnym. Na miłośników muzyki czekały nie tylko zmagania konkursowe, pierwszego dnia, Festiwal zainaugurował koncert w Klubie Marynarki Wojennej, w wykonaniu Zespołu Wokalnego Klubu oraz Zespołu „Celebro” z Klubu 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, zwycięzców poprzedniej edycji. Drugi dzień stanowił nie lada wyzwanie zarówna dla artystów jak i jury, przez cały dzień rada artystyczna, przesłuchiwała solistów i zespoły, aby wyłonić najlepszych z najlepszych. Jednym z członków jury był ks. kmdr ppor. Tomasz Koczy, który jest słuchaczem kursu języka angielskiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

   Kulminacją VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek był Koncert Laureatów, który po czteroletniej przerwie odbył się w Kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni, w gościnnych progach Dziekana Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniewa Rećko. Podczas koncertu prezentowali się wyróżnieni i nagrodzeni wykonawcy tegorocznego Festiwalu. I miejsce w kategorii solistów otrzymała Julia Łabuda z Klubu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 1 miejsce w kategorii Zespoły otrzymał Zespół „Przed siebie” z Klubu 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazały się zdobywczynie Grand Prix VIII Festiwalu czyli Duet „Natalia Zalewska i Kinga Rutkowska” z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych w Warszawie, które otrzymały także nagrody specjalne Dowódcy 3 Flotylli Okrętów i Kierownika Klubu MW.  Laury otrzymali nie tylko uczestnicy, ale także instruktorzy, którzy od lat prowadzą w klubach wojskowych, zajęcia wokalne i przygotowują uczestników na przeglądy i konkursy muzyczne: pan Stanisław Śliwiński z Wrocławia, Robert USS ze Świdwina i Halina Schulz z Żagania. Zwieńczeniem koncertu galowego było słowo rozesłania Dziekana Dekanatu MW oraz zdjęcie uczestników z Dowódcą 3 FO kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim, a artystycznym podsumowaniem całości Festiwalu wspólne zaśpiewanie pastorałki „Przekażmy sobie znak pokoju”. Uczestnicy pełni zapału i entuzjazmu, rozjechali się po całej Polsce, by szykować nowe aranże, kolędy i piosenki na następny Festiwal.

22 I - poniedziałek

   155 lat temu miał miejsce największy niepodległościowy zryw narodu polskiego w XIX wieku, który do historii przeszedł pod nazwą Powstania Styczniowego. W Gdyni rocznicowe obchody upamiętniające powstańczy zryw zostały zorganizowane przez tamtejszą Parafię Wojskową przy współpracy Komendy Portu Wojennego. Rozpoczęły się one w poniedziałek, 22 I, na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu. O godz. 12.00 w marynarskiej asyście miała tam miejsce uroczystość w ceremoniale wojskowym złożenia kwiatów oraz modlitwa przy grobie ks. Antoniego Muchowskiego, proboszcza oksywskiego w latach 1892 - 1915, który w czasie swej młodości był powstańcem styczniowym i syberyjskim zesłańcem.

   Natomiast wieczorem o godz. 16.30 na placu przed gdyńską garnizonową świątynią w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej odbył się rocznicowy, wojskowy apel pamięci. Następnie, o godz. 17.00, w kościele miało miejsce odsłonięcie repliki powstańczej, marynarskiej bandery z 1864 roku. W ten sposób oddając hołd żołnierzom Powstania Styczniowego, przywódcom i współpracownikom Rządu Narodowego, upamiętniono również niezbyt znany powstańczy epizod, jakim była próba utworzenia przez Rząd Narodowy polskiej marynarki wojennej. Bezpośrednio po tym rozpoczęła się Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników powstańczego zrywu. Odsłonięcia powstańczej bandery dokonał wiceadmirał Stanisław Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich w asyście kmdr. Wojciecha Sowy, Szefa Sztabu 3. Flotylli Okrętów. Natomiast Mszy św. przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekan Dekanatu MW. Wraz z nim rocznicową eucharystię koncelebrowali księża kapelani z Dekanatu MW m.in. z parafii w Sopocie i Gdańsku. Powyższe uroczystości były jednym z wielu wydarzeń, które towarzyszą obchodom jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
4882