Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

16 XII - piątek

   W piątek, 16 grudnia, w Gdyni, w asyście honorowej Marynarki Wojennej, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci oficerów MW zamordowanych przez reżim komunistyczny.

   Kontradmirał Stanisław Mieszkowski, kontradmirał Jerzy Staniewicz i komandor Zbigniew Przybyszewski - oficerowie przedwojennej Marynarki, bohaterowie obrony polskiego wybrzeża z 1939 roku, służący w Marynarce również po II wojnie światowej, w grudniu 1952 roku – zostali straceni na podstawie wyroku sądu wojskowego, po sfingowanym procesie i fikcyjnym oskarżeniu o udział w spisku przeciwko państwu polskiemu. O przywrócenie ich pamięci, pełną rehabilitację i godne uczczenie bohaterstwa podwładnych i towarzyszy broni upomniał się w swojej woli testamentalnej admirał floty Józef Unrug, dowódca polskiej Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 roku. Przebywając na emigracji we Francji, przed śmiercią zastrzegł, że sprowadzenie jego szczątków do Polski będzie jedynie możliwe:„jeżeli uprzednio lub równocześnie, zostaną podobnie uczczeni i zrehabilitowani także - mający prawo do pamięci Narodu - koledzy, oficerowie Marynarki Wojennej RP, niewinnie straceni lub zmarli w więzieniu”.Wśród nich wymienił m.in. kontradmirałów S. Mieszkowskiego i J. Staniewicza oraz komandora Z. Przybyszewskiego. Dla przywrócenia dobrego imienia Marynarce Wojennej RP admirał domagał się także„dokładnego, jasnego i publicznego ustalenia winy oraz ukarania winnych” popełnionych na nich zbrodni. Spełnienie głównych warunków okazało się możliwe dopiero w 2013 roku – po odnalezieniu przez Zespół Instytutu Pamięci Narodowej szczątków wspomnianych oficerów w kwaterze „Ł”, na tzw. Łączce, na warszawskich Powązkach i ich późniejszej identyfikacji. Wywiązując się z obowiązku dbania o godność nieżyjących marynarzy, jaki spoczywa przede wszystkim na współczesnej Marynarce Wojennej RP, przedstawiciele Rodzin zamordowanych oficerów oraz kilku instytucji państwowych utworzyli w 2016 roku Komitet Organizacyjny, którego celem było wypełnienie woli śp. admirała floty Józefa Unruga. Rok później w Gdyni odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe wspomnianych oficerów: kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, kadm. Jerzego Staniewicza i kadm. Stanisława Mieszkowskiego. Ich doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu MW w zbudowanej w tym celu Kwaterze Pamięci.

   W piątą rocznicę tego wydarzenia, a zarazem w 70. rocznicę ich śmierci w Gdyni oddano im cześć. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą św. w Kościele Garnizonowym MW w Gdyni Oksywiu w intencji żołnierzy Polskiej Marynarki Wojennej, pomordowanych i represjonowanych w okresie stalinowskim. Przewodniczył jej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli ks. kmdr ppor. Artur Samsel i ks. por. Tomasz Wojciechowski. Po mszy, o godz. 10.00 ruszył Marsz Pamięci na trasie od kościoła do Kwatery Pamięci Cmentarza MW, gdzie o godz. 11.00 odbyła się druga część rocznicowych celebracji. Po modlitwie której przewodniczył dziekan dekanatu MW na grobach pomordowanych i represjonowanych marynarzy złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze pamięci. Dzień pamięci zakończyła konferencja naukowa poświęcona losom żołnierzy Polskiej Marynarki Wojennej w okresie stalinowskim, która odbyła się w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej.

   We wspomnianych wydarzeniach uczestniczyły rodziny zamordowanych przed siedemdziesięciu laty oficerów, a także przedstawiciele jednostek i instytucji garnizonu Gdynia na czele z kadm. Mirosławem Jurkowlańcem, dowódcą 3. Flotylli Okrętów, a zarazem dowódcą garnizonu Gdynia. Wśród osób przybyłych na rocznicowe celebracje znaleźli się również wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk i zastępca prezesa IPN, prof. Krzysztof Szwagrzyk, a także delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz patriotycznych. Nie zabrakło również uczniów klas mundurowych z Trójmiasta. Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

10 XII - sobota

   Na Skwerze Kościuszki w Gdyni, przed Okrętem Muzeum ORP Błyskawica, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało prawie 250 żołnierzy. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym błogosławieństwa udzielił im dziekan dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) 14 listopada br. rozpoczęli szkolenie podstawowe w 5 jednostkach morskiego rodzaju Sił Zbrojnych: Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 6 Oliwskim Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni, Morskiej Jednostce Rakietowej w Siemirowicach, Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz 43 Batalionie Saperów FOW w Rozewiu.

28 XI - poniedziałek

   W poniedziałek, 28 listopada, minęło 104 lata od dnia, w którym Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski powołał do życia Marynarkę Wojenną. Od tego czasu, nieprzerwanie, Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, morskiej racji stanu. Zgodnie z marynarską tradycją na wszystkich okrętach stacjonujących w bazach morskich w Gdyni i w Świnoujściu podniesiona została wielka gala banderowa. Dalsze rocznicowe celebracje rozpoczęły się o godz. 9.00 ceremonią złożenia wiązanek kwiatów w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu MW w Gdyni Oksywiu. Poprzedziła ją modlitwa za tych którzy odeszli na „wieczną wachtę” poprowadzona przez dziekanów MW trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

   Następnie o godz. 10.00 w kościele garnizonowym pw. MB Częstochowskiej rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana w intencji wszystkich współtworzących morskie, zbrojne ramię Rzeczypospolitej oraz ich rodzin. Rocznicowej Eucharystii przewodniczył ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Wraz z nim Msze św. koncelebrowali księża kapelani z Dekanatu MW oraz kapłani z Archidiecezji Gdańskiej. Gośćmi świątecznej liturgii byli dziekani wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, którzy na jej zakończenie poprowadzili ekumeniczną modlitwę.

   We Mszy św. uczestniczyła kadra i pracownicy Marynarki Wojennej na czele z Inspektorem Marynarki Wojennej, wadm. Jarosławem Ziemiańskim i jego zastępcą kadm. Krzysztofem Zdonkiem, a także Dowódcą Centrum Operacji Morskich wadm. Krzysztofem Jaworskim. W kościelnych ławkach zasiedli również Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów z Gdyni, kmdr Wojciech Sowa i Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża z Świnoujścia, kadm. Włodzimierz Kułagin oraz dowodzący Brygadą Lotnictwa MW kmdr pilot Andrzej Szczotka. Wśród uczestników rocznicowej celebracji nie mogło również zabraknąć delegacji kuźni przyszłych elit dowódczych MW na czele z rektorem – komendantem Akademii Marynarki Wojennej, kadm. prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem. Obok nich przybyła również delegacja z Centrum Szkolenia MW w Ustce pod przewodem jej komendanta kmdr. Grzegorza Okuljara. W kościelnych lawach zasiedli także przedstawiciele instytucji, firm i zakładów związanych z Marynarką Wojenną oraz gospodarką morską, a zwłaszcza z przemysłem stoczniowym. Oprawę muzyczną świątecznej Mszy św. zabezpieczyła Orkiestra Reprezentacyjna MW.

   Trwałą pamiątką rocznicowych uroczystości stały się odsłonięte w kościele przed rozpoczęciem liturgii dwie pamiątkowe płyty nawiązujące do przypadającej w tym roku 395. rocznicy bitwy pod Oliwą z 1627 roku, a w szczególności admirałowi Arendowi Dicmanowi oraz dowódcy piechoty morskiej kapitanowi Janowi Storkowi, a także innym poległym w służbie Rzeczypospolitej podczas pamiętnego morskiego starcia, które stało się swoistym mitem założycielskim Marynarki Wojennej w odrodzonej II Rzeczypospolitej.

   W dniu obchodów 104. rocznicy utworzenia morskiego rodzaju Sił Zbrojnych do służby w Marynarce Wojennej RP wcielony został niszczyciel min ORP Albatros, druga jednostka z serii KORMORAN II. Po raz pierwszy została na nim podniesiona biało-czerwona bandera. Jej poświęcenia, a także proporca Marynarki Wojennej dopełnił ks. kmdr Zbigniew Rećko w asyście dziekanów MW pozostałych wojskowych duszpasterstw. W uroczystym apelu który z tej okazji miał miejsce w Porcie Wojennym na gdyńskim Oksywiu  uczestniczył m. in. podsekretarz stanu w MON - Michał Wiśniewski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Jacek Siewiera, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. Jarosław Mika, a także dowódcy instytucji, związków taktycznych i jednostek Marynarki Wojennej na czele z Inspektorem MW - wadm. Jarosławem Ziemiańskim oraz inni zaproszeni goście.W ramach zapoznawania się z tradycjami morskiego rodzaju Sił Zbrojonych w uroczystości uczestniczył także pododdział elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z jednostek Marynarki Wojennej. Od tego dnia ORP Albatros zaczął pełnić służbę w składzie 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, który jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręty dywizjonu stacjonują jednak w Porcie Wojennym w Gdyni i właśnie tam na co dzień będzie można zobaczyć naszego najnowszego niszczyciela min.

   Ostatnim elementem obchodów rocznicowych była gala jubileuszowa, podczas której wręczone zostały m. in. wyróżnienia i patenty dla dowódców okrętów. Uroczystości zakończył koncert artystów z Klubu 3 Flotylli Okrętów, Klubu Marynarki Wojennej Riwiera oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

27 XI - niedziela

   W pierwszą niedzielę Adwentu, podczas Mszy św. o godz. 11.00 miał miejsce obrzęd poświęcenia nowych witraży zamontowanych w czterech oknach prezbiterium kościoła garnizonowego od strony zakrystii. Dokonał tego proboszcz parafii, ks. kmdr Zbigniew Rećko. Wykonawcą witraży, podobnie jak wcześniejszych, była firma TESTOR z Krakowa. Jej pracownicy prace montażowe w kościele przeprowadzili w dniach 22 - 24 XI. Rusztowanie niezbędne do wstawienia witraży zabezpieczyła Komenda Portu Wojennego w Gdyni.

28 X - piątek

   W tym roku minęło 75 lat od utworzenia Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Choć oficjalnie powstał on 28 maja 1947 roku jako Morski Ośrodek Sportów Wodnych Marynarki Wojennej, to jednak tradycje swe czerpie również z założonego w 1933 roku Oficerskiego Yacht Clubu. Na zakończenie tegorocznego sezonu żeglarskiego, w nawiązaniu do wspomnianego jubileuszu 75-lecia, w gdyńskim kościele garnizonowym miała miejsce Msza św. sprawowana w intencji wszystkich, którzy współtworzyli historię Ośrodka. Przewodniczył jej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW.

   Trwała pamiątką wspomnianego jubileuszu jest odsłonięta przed rozpoczęciem liturgii w garnizonowej świątyni pamiątkowa tablica poświęcona pamięci tych, którzy przez 75 lat rozwijali w Ośrodku wychowanie morskie poprzez rejsy pod biało-czerwoną banderą po morzach i oceanach świata szkoląc kadry Wojska Polskiego i podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Odsłonięcia rzeczonej tablicy dokonali kmdr por. Maciej Osika, komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW oraz kmdr Wojciech Sowa, zastępca dowódcy 3. FO.  Aktu jej poświęcenia dopełnił dziekan dekanatu MW.

15 X - sobota

   Dnia 15 X 1942 roku, wycieńczony głodem, torturami i chorobą zakończył swe ziemskie życie bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, jako więzień numer 21223 niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. W sobotę, 15 X, minęła dokładnie 80. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Z tej okazji w gdyńskiej świątyni garnizonowej Marynarki Wojennej, odbyły się rocznicowe uroczystości. Ich celem było wspomnienie i uczczenie jego osoby, jako jednego z grona 108 błogosławionych polskich męczenników z czasów II wojny światowej, a zarazem jako pierwszego kapelana Marynarki Wojennej II Rzeczpospolitej. Pamiętano również o tym, że bł. ks. Władysław był budowniczym tutejszego kościoła, który jest swoistą relikwią oraz żywą pamiątką jego duszpasterskiego zmysłu i zaangażowania jak również umiłowania przez niego Boga, Ojczyzny i ludzi w marynarskich mundurach. Wojskową asystę honorową uroczystości stanowili marynarze z Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz poczet sztandarowy Komendy Portu Wojennego z Gdyni.

   Rocznicowe celebracje rozpoczęły się o godz. 17.00 zapaleniem zniczy pamięci pod pamiątkową płytą poświęconą osobie bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, która jest zlokalizowana w przedsionku kościoła. W imieniu współtworzących Marynarkę Wojenną dokonali tego kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec - Dowódca 3. Flotylli Okrętów, kmdr Przemysław Czernuszyc - Komendant Portu Wojennego w Gdyni, kmdr pil. Andrzej Szczotka - Dowódca Brygady Lotnictwa MW i kmdr Sławomir Woźniak - cz.p.o.  Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Krótką wojskową ceremonię zwieńczyło odegranie melodii Śpij kolego. W dalszej kolejności rozpoczęła się Msza św., w której zgromadzeni w oksywskiej świątyni marynarze i ich rodziny dziękowali Bogu za dar błogosławionego ks. kmdr Władysława, jako ich orędownika w niebie oraz za jego działalność i dokonania w szeregach Marynarki Wojennej. Przewodniczył jej ks. kmdr Zbigniew Rećko, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. W koncelebrze uczestniczyli księża kapelani z Dekanatu MW oraz kapłani z Dekanatu Oksywie Archidiecezji Gdańskiej. Ostatnim punktem oksywskiej uroczystości był kameralny koncert zespołu wokalnego Ad Te Quartet z Wejherowa.

2 X - niedziela

   Hel był ostatnim polskim bastionem na Pomorzu, walczącym z agresorem w wojnie obronnej 1939 r. Jego załoga skapitulowała dopiero 2 października. W 83. rocznicę tych wydarzeń, na Helu, w asyście honorowej Marynarki Wojennej RP odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo polskich marynarzy i żołnierzy podczas pamiętnych wrześniowych dni.

   Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę, 2 X, zgodnie z marynarską tradycją, od oddania hołdu tym, którzy odeszli na wieczną wachtę. Dla uczczenia pamięci załogi niszczyciela ORP Wicher, który przebywając w helskim porcie, ofiarnie odpierał ataki niemieckich samolotów, na morze wyszedł okręt szkolny ORP Wodnik z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Z pokładu jednostki, na wodach Zatoki Gdańskiej, w miejscu zatopienia wojennego niszczyciela, został złożony wieniec ku czci wszystkich marynarzy, którzy podczas II wojny światowej oddali życie w obronie Ojczyzny. Jego poświęcenia z modlitwą za poległych marynarzy dokonał ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW w asyście swych odpowiedników wyznania prawosławnego i ewangelickiego.

   Kolejne uroczystości odbyły się w Helu. Rozpoczęła je o godz. 10.00 ceremonia złożenia wiązanek kwiatów przy zbiorowej mogile Obrońców Helu na Cmentarzu Komunalnym. Wcześniej w obecności przedstawiciela Dowódcy Generalnego, gen. dyw. Karola Dymanowskiego, a także dowódcy 3 Flotylli Okrętów, kadm. Mirosława Jurkowlańca oraz byłych dowódców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża i burmistrza miasta Hel Mirosława Wądołowskiego miał miejsce wzruszający występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu, którzy zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Następnie modlitwę za poległych odmówili dziekani MW.

   Dalszą część uroczystości stanowił przemarsz do miejscowego kościoła pw. Bożego Ciała kompani reprezentacyjnej MW, pocztów sztandarowych oraz gości w asyście orkiestry reprezentacyjnej MW. Tam o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta w intencji Obrońców Helu, koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana dekanatu MW ks. kmdr. Zbigniewa Rećko, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy rocznicowych obchodów przemieścili się pod pomnik pomniku Obrońców Helu, gdzie o godz. 12.15 miała miejsce centralna część uroczystości. W jej pierwszej części słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 44 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którzy zakończyli szkolenie podstawowe w 43 Batalionie Saperów FOW w Rozewiu, a następnie ślubowanie złożyło 54 kadetów Oddziałów Klas Mundurowych z liceów w Pucku oraz w Rzepinie.Po odczytaniu apelu poległych Kompania Honorowa MW oddała salwę honorową a delegacje uczestników uroczystości złożyły kwiaty pod pomnikiem Obrońców Helu. Zwieńczeniem obchodów 83. rocznicy zakończenia Bohaterskiej Obrony Wybrzeża była defilada oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej MW.

29 IX - czwartek

   Tego dnia odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Marynarki Wojennej. W Uczelni rozpocznie naukę  900 nowych studentów. O godz. 8.30 w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej RP odbyła się uroczysta Msza św. z okazji przysięgi wojskowej podchorążych najmłodszego rocznika oraz inauguracji nowego roku akademickiego z udziałem kadry kierowniczej, połączona z odsłonięciem tablic upamiętniających absolwentów oficerskich szkół MW - kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Mszy św. przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz, a koncelebrowali ją dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko, sekretarz biskupa polowego ks. mjr. Marcin Janocha i kapelan AMW ks. por. Tomasz Wojciechowski.

   W homilii bp Lechowicz przypomniał o patronach dnia, archaniołach Rafale, Gabrielu i Michale. Przypomniał sceny, w których pojawiają się na kartach Pisma świętego oraz przywołał pojawiającą się w ich kontekście symbolikę i przesłanie jakie niosą współcześnie. – Modlę się wraz z Wami, aby archaniołowie roztoczyli opiekę nad Waszą uczelnią, by rozpoczynający się rok akademicki przebiegał w świetle rozumu i wiary, w klimacie wzajemnego zaufania oraz w duchu pokory i służby – powiedział. Dodał, że opieka archaniołów z pewnością ułatwi zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz pozwoli dochować wierności dewizie „AMOR PATRIAE SUPREMA LEX” oraz preambule statutu uczelni: „MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK”.

27 VIII - sobota

   Tego dnia na pokładzie ORP Błyskawica odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Dokładnie o godz. 11.00 Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski przyjął meldunek od dowódcy uroczystości kmdr. por. Łukasza Teległowa. Po podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu hymnu państwowego, wystąpił i powitał wszystkich zaproszonych gości Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Następnie odczytane zostało postanowienie Prezydenta RP o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Na pokład okrętu absolwenci weszli jeszcze jako podchorążowie, a opuścili go już jako oficerowie... Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Jako pierwszy promowany został prymus Akademii bosman podchorąży Seweryn Hass. Promowanych na pierwszy stopień oficerski zostało łącznie 73 podchorążych: 25 z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, 37 z Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego oraz 11 z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Nowo promowani oficerowie złożyli oficerskie ślubowanie. W skład delegacji do złożenia ślubowania wchodzili: ppor. mar. Przemysław Trerszko, ppor. mar. Mateusz Wawrzyniak, ppor. mar. Weronika Prentka. Kolejnym elementem uroczystości był potrójny salut armatni, a nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”.

   Nowo promowanym oficerom udzielone zostało błogosławieństwo, którego dokonali: Metropolita Gdański ks. arcybiskup Tadeusz Wojda, Dziekan Prawosławny MW ks. kmdr Daniel Popowicz, oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula. Z okazji uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski odczytane zostały listy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy,  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. W dalszej kolejności głos zabrał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen broni Tomasz Piotrowski, a w imieniu promowanych podziękował prymus ppor. mar. Seweryn Hass. Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia wykonała „Hymn do Bałtyku” oraz „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Następnie był czas na gratulacje dla bohaterów uroczystości od rodzin i najbliższych. Uroczystość zakończyła defilada, która spotkała się z aplauzem i brawami ze strony gości i licznie przybyłych mieszkańców Gdyni oraz turystów.  

   W przededniu promocji, w piątek, 26 VIII, o godz. 8.00 na placu apelowym AMW miała miejsce polowa Msza święta w intencji tegorocznych absolwentów. Liturgii przewodniczył ks. kmdr Zbigniew Rećko, Dziekan Dekanatu MW, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił współkoncelebrans, kapelan AMW ks. por. Tomasz Wojciechowski.

15 VIII - poniedziałek

   Dokładnie 102 lata temu – historyczny i heroiczny triumf w Bitwie Warszawskiej i powstrzymanie imperialistycznych zapędów bolszewików, dziś – duma z niepodległej i niezależnej ojczyzny, która jest wierna swoim tradycjom. 15 sierpnia po raz kolejny oddziały i jednostki wojskowe w całym kraju obchodziły swoje święto, czyli Święto Wojska Polskiego.

   W Gdyni lokalne oficjalne obchody z udziałem orkiestry Morskiego Oddziału SG i z honorowymi salwami odbyły się na skwerze Kościuszki, przy miejscu symbolicznym – pomniku Polski MorskiejW świąteczny poniedziałek na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej pojawiły się Wielkie Gale Banderowe. Wcześniej o godz. 9.00 marynarskie delegacje upamiętniły swoich poprzedników w Kwaterze Pamięci zlokalizowanej na oksywskiej nekropolii Marynarki Wojennej. Cmentarną ceremonię złożenia wieńców poprzedziła modlitwa pod przewodnictwem księży dziekanów MW wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Następnie o godz. 10.00 w gdyńskim kościele pw. NMP Królowej Polski miała miejsce Msza św. w asyście wojskowej w intencji współtworzących gdyński garnizon. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks. infułat Edmund Skalski. W tym roku tradycyjne miejsce świątecznej celebracji zmieniono ze względu na trwający remont kościoła garnizonowego.

   W gdyńskich uroczystościach przy pomniku Polski Morskiej wzięli natomiast udział nie tylko przedstawiciele Marynarki Wojennej, ale też m.in. samorządowcy, senatorowie, posłowie na sejm czy reprezentanci innych lokalnych organizacji oraz – oczywiście – mieszkańcy i turyści, którzy z zaciekawieniem podziwiali wojskowy ceremoniał. To okazja do zobaczenia m.in. defilady, salwy honorowej w wykonaniu marynarzy czy świątecznego salutu armatniego z dział na pokładzie legendarnego niszczyciela ORP „Błyskawica”, które wystrzeliły dokładnie 21 razy.

15 VII - piątek

   102 lata temu, 1 lipca 1920 roku sformowano pierwszą w historii jednostkę polskiego lotnictwa morskiego - Bazę Lotnictwa Morskiego w Pucku. Dwa tygodnie później, 15 lipca 1920 roku z bazy tej wykonano pierwszy polski lot nad Bałtykiem. Dzień ten stał się świętem lotnictwa morskiego.

   Z tej okazji w piątek, 15 lipca, na płycie lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbył się uroczysty apel kadry i pracowników RON Brygady Lotnictwa MW. W jego trakcie odczytano okolicznościowy rozkaz, a Dowódca BLMW kmdr pil. Andrzej Szczotka wręczył zasłużonym żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej odznaczenia oraz wyróżnił uzyskujących bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych listami gratulacyjnymi i dodatkowym urlopem wypoczynkowym.

   Uroczysty apel poprzedziła polowa msza św. którą w hangarze 43. bazy celebrował dziekan MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko. On także wygłosił okolicznościowe kazanie. Wcześniej delegacje żołnierzy brygady złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym lotników, którzy zginęli służąc w lotnictwie MW, na cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu. Ceremonię poprzedziła modlitwa, którą poprowadził dziekan MW.

6 VII - środa / 7 VII - czwartek

   Od złożenia wiązanek w asyście marynarskiej pod Pomnikiem Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki w Gdynia rozpoczęły się w środę, 6 VII, obchody 20. rocznicy utworzenia Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM). Jednostkę utworzono w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów NATO. Tego samego dnia w południe w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ze względu na remont kościoła garnizonowego) miała miejsce dziękczynna Msza św., której przewodniczył tamtejszy proboszcz ks. inf. Edmund Skalski. Okolicznościowe kazanie wygłosił współkoncelebras, ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW.

   Główne uroczystości w postaci rocznicowego apelu odbyły się w czwartek, 7 VII, na nabrzeżu Pomorskim, przy okręcie - muzeum ORP „Błyskawica”. Wzięli w nim udział żołnierze COM-DKM wraz ze swym dowódcą wadm. Krzysztofem Jaworskim, a także przedstawiciele jednostek i instytucji Marynarki Wojennej na czele z Inspektorem MW, wadm. Jarosławem Ziemiańskim. W uroczystościach uczestniczył również Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. Tomasz Piotrowski a także dowódcy sojuszniczych marynarek wojennych z Danii, Estonii, Litwy, Łotwy i Niemiec oraz przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych Gdyni.

   Po zakończeniu zbiórki uczestnicy uroczystości udali się przed budynek dawnego dowództwa MW przy ul. Waszyngtona 44, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa  upamiętniająca tych, którzy budowali historię i przyczynili się do rozwoju Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego. Aktu jej poświęcenia dopełnił dziekan MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko w asyście dziekanów wyznania prawosławnego i ewangelickiego.

   Jednocześnie mieszkańcy Gdyni oraz turyści licznie uczestniczyli w pikniku wojskowym z udziałem służb mundurowych.W ramach pikniku można było zwiedzić pokłady niszczyciela min ORP Kormoran oraz okręt rakietowy ORP Piorun. Ponadto podczas pikniku można było zobaczyć uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz spotkać się z żołnierzami jednostek Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. W pikniku uczestniczyli również współpracujący z COM-DKM funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej a także przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej czy Wojskowego Centrum Rekrutacji.

24 VI - piątek

   W związku ze Świętem Marynarki Wojennej RP w ramach Dni Morza ‘2022 w piątek, 24 VI, w kościele garnizonowym w Gdyni miała miejsce Msze św. sprawowana w intencji wszystkich, którzy współtworzyli oraz dziś współtworzą morskie, zbrojne ramię Rzeczpospolitej oraz ich rodzin. Przewodniczył jej oraz wygłosił okazjonalne kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli o. Edward Pracz, krajowy duszpasterz ludzi morza i ks. mjr Krzysztof Kacorzyk, proboszcz parafii wojskowej w Elblągu. W tym roku wspomniana Eucharystia w sposób szczególny była związana z jubileuszami: 100-lecia Akademii Marynarki Wojennej oraz 100-lecia Stoczni Marynarki Wojennej (obecnie PGZ Stocznia Wojenna). Stąd świąteczną liturgię poprzedziło odsłonięcie w kościele pamiątkowej tablicy poświęconej 100-leciu wojskowego szkolnictwa morskiego w naszej Ojczyźnie. Zdjęcia biało-czerwonej szarfy z jubileuszowej tablicy dokonali Inspektor MW wadm. Jarosław Ziemiański, Rektor / Komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, najstarszy pracownik AMW pani Barbara Zielińska i najstarszy absolwent AMW kmdr w st. spocz. Igor Wasilewski. Aktu jej poświęcenia dopełnił dziekan dekanatu MW w asyście dziekanów wyznania prawosławnego i ewangelickiego.

   Po zakończeniu Mszy św. w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Stoczni Marynarki Wojennej miało miejsce przejście zaproszonych gości pod misyjny krzyż usytuowany za stoczniową bramy, który jest pamiątką z maja 1998 roku nawiedzenia zakładu i jego pracowników przez peregrynującą po parafiach wojskowych kopię obraz MB Częstochowskiej – Hetmanki Żołnierza Polskiego oraz polowej Mszy św. sprawowanej z tej okazji przez ówczesnego Metropolitę Gdańskiego Abp Tadeusza Gocłowskiego. Pod wspomnianym krzyżem nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów w asyście marynarskiej jako wyraz wdzięcznej pamięci o tych, którzy tworzyli historię stoczni pracując w niej lub służąc, a zakończyli już swe ziemskie pielgrzymowanie. Tą krótką celebrację rozpoczęła modlitwa w ich intencji, którą poprowadzili dziekani trzech wyznań.

   Sprawowanie Msze św. w kościele poprzedziły o godz. 8.00 modlitwa oraz złożenie wieńców w Kwaterze Pamięci Cmentarza MW, a także zapalenie zniczy pamięci na grobach pochowanych na tej marynarskiej nekropolii dowódców MW.

21 VI - wtorek

   100. rocznica Akademii Marynarki Wojennej to ważne wydarzenie dla całej społeczności Akademii, jej absolwentów, pracowników i wszystkich, którzy byli i są z nią związani. To wiele marynarskich pokoleń, to piękne karty historii, wspomnienia i powrót do korzeni. Dlatego jubileuszowe uroczystości miały miejsce w Toruniu, 200 km od morza, tak daleko i tak blisko… Uroczyste obchody 100. rocznicy powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej połączone były z obchodami Dni Morza. Toruń stał się portem gościnnym i otwartym dla pododdziałów kadry i podchorążych AMW, wojskowej asysty honorowej – Kompanii Reprezentacyjnej, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, licznie zaproszonych przyjaciół i znajomych Uczelni. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Neptun, który kilka razy przypomniał o morskich klimatach i powitał nas krótkimi opadami deszczu.

   Obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji podchorążych AMW w Kościele Garnizonowym pw. Św. Katarzyny. Mszy św. przewodniczył oraz okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Wiesław Lechowicz. Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan Marynarki Wojennej i ks. mjr Maciej Kalinowski, proboszcz parafii garnizonowej w Toruniu. W prezbiterium obecni również byli bp. Marcin Makula Ewangelicki Biskup Wojskowy oraz  arcybiskup Jerzy Pańkowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

   Następnie po sformowaniu ugrupowania marszowego odbył się uroczysty przemarsz ulicami Starego Miasta pod pomnik Mikołaja Kopernika gdzie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Bulwar Filadelfijski pod pomnik–kotwicę upamiętniającą powstanie OSMW. Rektor-Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht przyjął meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki, który rozpoczął dalszą część rocznicowych przedsięwzięć. Jubileuszowe uroczystości zgromadziły w Toruniu wielu znamienitych gości, a wśród nich gospodarzy miasta: Prezydenta Macieja Zaleskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego. Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakub Mykowski. Władze województwa reprezentowali: Dariusz Zagrabski Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zbigniew Sosnowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Gdynię, z którą AMW związana jest od 1946 roku reprezentował Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz. Licznie przybyli przedstawiciele Marynarki Wojennej: Inspektor MW wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego - wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Szef Szkolenia 3.FO kmdr Walter Jarosz, kmdr Dariusz Beczek zastępca Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz admirałowie w stanie spoczynku, w tym Prezes Stowarzyszenia Oficerów MW wiceadmirał w st. spocz. Maciej Węglewski.

   Kolejnym punktem był uroczysty apel stulecia, połączony z odsłonięciem tablicy upamiętniającej jubileusz 100. rocznicy utworzenia morskiego wyższego szkolnictwa wojskowego. Pamiątkową tablicę poświęcił Biskup Polowy WP. Okrągły jubileusz stał się też znakomitą okazją do wręczenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni medalu ,,Za Zasługi dla Miasta Torunia". Przyznany został przez Radę Miasta Torunia - gospodarza uroczystości.

2 V - poniedziałek

   Wieczorem o godz. 17.00, w wigilię Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, w kościele garnizonowym miała miejsce Msza św. związana z 96. Rocznicą utworzenia gdyńskiej parafii wojskowej. Celebrował ją oraz wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW. We wspomnianej Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni - Babich Dołach oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. W kościelnych ławkach zasiedli przedstawiciele jednostek i instytucji garnizonu Gdynia. W marynarskiej świątyni nie zabrakło również szefów gdyńskich służb mundurowych oraz delegacji podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej wraz z jej prorektorem ds. wojskowych kmdr Pawłem Podgórnym.

28 IV - czwartek

   Tego dnia, Komenda Portu Wojennego Gdynia obchodzi swoją 102 rocznicę jej sformowania. To jedna z najstarszych i największych jednostek logistycznych w Wojsku Polskim. W przeddzień oficjalnych obchodów 102. Rocznicy sformowania Komendy Portu Wojennego Gdynia, odbyła się uroczysta zbiórka przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Pucku, w trakcie której nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej informującej, że w latach 1920-1926 w tym budynku znajdowały się pomieszczenia służbowe Komendy Portu Wojennego w Pucku. Poświęcenia Tablicy dokonał Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko, a uroczystego odsłonięcia dokonał Komendant Portu Wojennego Gdynia komandor Przemysław Czernuszyc wraz z Burmistrzem Miasta Puck Panią Hanną Pruchniewską.

   Główne uroczystości rozpoczęły się 28 kwietnia godzinie 8.00 na dziedzińcu jednostki. Głównym elementem tej części uroczystości było odczytanie rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o nadaniu tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej” dla Kompani Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Komendy Portu Wojennego Gdynia. Następnie została złożona wiązanka kwiatów pod popiersiem patrona jednostki. We wspomnianym wydarzeniu uczestniczył ks. kmdr Zbigniew Rećko. O godz. 10.00 w Kościele Garnizonowym na Gdyńskim Oksywiu odbyła się uroczysta Msza sprawowana w intencji żołnierzy i pracowników Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz wszystkich tych, którzy w przeszłości współtworzyli naszą jednostkę wojskową. Przewodniczył jej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie, dziekan dekanatu MW.

   Uroczysty apel w porcie wojennym rozpoczął się o godz. 12.00, w trakcie którego wręczono Chorągiew Wojska Polskiego, Proporzec Honorowy dla Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, odczytano decyzje i rozkazy personalne oraz rozkaz okolicznościowy Komendanta Portu Wojennego Gdynia. Wręczono żołnierzom akty mianowań na wyższy stopień wojskowy, listy gratulacyjne, Krzyż 80 lecia powołania Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Medale XXX-lecia działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chorągiew WP poświęcił ks. kmdr Zbigniew Rećko w asyście dziekanów MW wyznania prawosławnego oraz ewangelickiego.

   W uroczystości uczestniczyli Dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, Dziekani Marynarki Wojennej, dowódcy jednostek podległych 3 Flotylli Okrętów, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej wiceadmirał w st. spocz. Maciej Węglewski, byli Komendanci Portu Wojennego Gdynia, wiceprezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. w st. spocz. Tomasz Kuplicki oraz zaproszeni goście.

23 IV - sobota

   Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP tego dnia zorganizowano w Gdyni uroczyste obchody tej znamiennej rocznicy. Jej wagę oraz znaczenie Stowarzyszenia w życiu morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP podkreślił w sposób szczególny fakt nadania Zarządowi Głównemu sztandaru, który to akt odbył się na nabrzeżu przed Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”. Fundatorami sztandaru byli bez mała wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a „rodzicami chrzestnymi”  - pani Jadwiga Dęgowa i honorowy prezes Zarządu Głównego kmdr Walerian Rogalski.

   Uroczystość przy ORP „Błyskawica” zaszczycili m.in. Inspektor Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław Ziemiański, przedstawiciele Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego, admirałowie służby czynnej, w rezerwie i stanie spoczynku oraz kompania reprezentacyjna MW z orkiestrą reprezentacyjną MW, a także liczne grono członków Stowarzyszenia i mieszkańcy Gdyni. Władze Miasta Gdyni na ORP "Błyskawica" reprezentował prezydent Miasta dr Wojciech Szczurek, który w swym wystąpieniu ciepło i serdecznie wypowiadał się na temat roli Marynarki Wojennej w życiu społecznym i gospodarczym Gdyni. Byli również przedstawicieli wielu współpracujących ze Stowarzyszeniem firm oraz dyrektorka Szkoły Polskiej w Bergen (Norwegia) im. Marynarki Wojennej RP pani Iwona Mazurek-Orłowska i dyrektorka Zespołu Szkół im. wiceadm. X. Czernickiego w Podlesiu Wielkim pani Barbara Czarnota.

   Przed wręczeniem sztandaru miał miejsce akt jego poświęcenia, którego dokonał dziekan dekanatu MW, ks. kmdr Zbigniew Rećko oraz jego odpowiednik wyznania ewangelickiego, ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek. Po wręczeniu sztandaru prezesowi Zarządu Głównego wiceadm. Maciejowi Węglewskiemu nastąpiło przekazanie go pocztowi sztandarowemu oraz jego prezentacja obecnym na wydarzeniu. Uroczystość zakończyła defilada kompanii i orkiestry reprezentacyjnej MW.

28 III - poniedziałek

   Gdynia pielęgnuje pamięć o ważnych wydarzeniach w historii miasta i kraju. Nie inaczej było tym razem. W poniedziałek, 28 marca uczczono 77. rocznicę wyzwolenia naszego miasta spod niemieckiej okupacji. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 na Cmentarzu Wojennym w Redłowie. W uroczystościach wzięli udział m.in.: gdyńscy samorządowcy, przedstawiciele Marynarki Wojennej, uczniowie i nauczyciele z V Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy której przewodniczył ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW, a potem złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Następnie uczestnicy uroczystości oddali hołd gen. bryg. Stanisławowi Dąbkowi – weteranowi obu wojen światowych, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, który brał aktywny udział w obronie Kępy Oksywskiej. 28 marca przypada 130. rocznica jego urodzin. W czasie wojny Stanisław Dąbek został pochowany w prowizorycznym grobie na cmentarzu na Babich Dołach. W 1946 roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono na Cmentarz Wojenny w Redłowie. Uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na jego grobie. Wcześniej ks. kmdr Rećko przypomniał życiorys Stanisława Dąbka oraz odmówił okolicznościową modlitwę. Obchody uświetniła wojskowa asysta honorowa.

27 II - niedziela

   49 lat temu, 28 lutego 1973 roku, zmarł admirał floty Józef Unrug – wybitny patriota, dowódca Floty w latach 1925-1939 i Obrony Wybrzeża w Wojnie Obronnej 1939 roku. 27 lutego br. w nadmorskim Helu szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą bohaterowi.

   Dzień wcześniej, 26 lutego br., złożono wieńce i wiązanki kwiatów na grobie adm. floty Józefa Unruga oraz jego małżonki Zofii, którzy spoczywają w Kwaterze Pamięci Cmentarza Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Okolicznościową modlitwę w ich intencji poprowadził ks. kmdr ppor. Artur Samsel, kapelan 3. Flotylli Okrętów.

   Złożeniem kwiatów w kwaterze obrońców Helu poległych w Wojnie Obronnej 1939 r., których mogiły znajdują się na cmentarzu komunalnym w Helu, rozpoczęły się niedzielne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych, w tym ministra Kasprzyka i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha oraz Marynarki Wojennej na czele z inspektorem MW wadm. Jarosławem Ziemiańskim, dowódcą COM wadm. Krzysztofem Jaworskim i dowódcą 3. FO kadm. Mirosławem Jurkowlańcem. Członkowie delegacji oddali hołd bohaterskim obrońcom półwyspu również przed poświęconym im pomnikiem, składając u jego stóp wieńce i wiązanki kwiatów. Modlitwę zarówno za poległych, jak również w intencji pokoju na ukraińskiej ziemi odmówił ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan dekanatu MW.

   Przed południem w parafii Bożego Ciała w Helu odprawiona została uroczysta Msza św. za duszę adm. floty Józefa Unruga. Przewodniczył koncelebrze oraz wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kmdr Zbigniew Rećko. Po zakończeniu liturgii na frontowej ścianie kościoła odsłonięto tablicę memoratywną w hołdzie bohaterskiemu dowódcy Obrony Wybrzeża w czasie II wojny światowej. Jej poświecenia dokonał dziekan dekanatu MW w asyście miejscowego proboszcza, franciszkanina o. Ireneusza Główczewskiego.

   W trakcie uroczystości na placu przykościelnym delegacje złożyły również kwiaty przed tablicą upamiętniającą wybitnych oficerów polskiej Marynarki Wojennej, obrońców Helu w Wojnie Obronnej 1939 r., a zarazem podkomendnych adm. Unruga: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza i kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego. Wszyscy trzej zostali zamordowani 70 lat temu przez komunistów w warszawskim więzieniu na Mokotowie.

   W liście skierowanym do uczestników obchodów prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przypomniał, że adm. floty Józef Unrug był wyjątkową postacią w historii polskiej Marynarki Wojennej:

   – Admirał Józef Unrug – Polak z wyboru, który swojej ojczyźnie ofiarował oddaną służbę w czasie pokoju i bezwględną wierność w czasie wojennej próby – był człowiekiem honoru. Ten, który wielokrotnie mógł wybrać drogę łatwą, zawsze wybierał drogę słuszną, choć trudną. Dziś, stając do Apelu Pamięci, chylimy głowy nie tylko przed znakomitym oficerem Marynarki, ale przed człowiekiem rzadko spotykanego formatu; człowiekiem, który Polsce oddał wszystko: wybitne umiejętności, oficerski talent i własną przyszłość; człowiekiem, którego szlachetny przykład stanowi lekcję dla nas, współczesnych – to lekcja służby Polsce, potwierdzanej ofiarną pracą, a gdy trzeba, postawą męstwa – napisał premier.

23 I - niedziela

   W niedzielę 23 stycznia o godz.17.00. miał miejsce online na FB Koncert Finałowy XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego „Nadmorska Kolęda Gdynia 2022”, którego współorganizatorem jest również nasza parafia. W Festiwalu wzięło udział aż 39 uczestników, których poziom sprawności scenicznej był bardzo wysoki. W związku z tym Komisja Festiwalu miała bardzo trudne zadanie w wyborze laureatów.

22 I - sobota

   159 lat temu miał miejsce największy niepodległościowy zryw narodu polskiego w XIX wieku, który do historii przeszedł pod nazwą Powstania Styczniowego. W Gdyni rocznicowe obchody upamiętniające powstańczy zryw zostały zorganizowane przez tamtejszą Parafię Wojskową przy współpracy Komendy Portu Wojennego. Odbyły się one w sobotę, 22 I, na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu. O godz. 10.00 w marynarskiej asyście miała tam miejsce uroczystość w ceremoniale wojskowym złożenia kwiatów oraz modlitwa przy grobie ks. Antoniego Muchowskiego, proboszcza oksywskiego w latach 1892 - 1915, który w czasie swej młodości był powstańcem styczniowym i syberyjskim zesłańcem. W rocznicowych obchodach uczestniczyli przedstawiciele IPN z Gdańska oraz delegacje jednostek z garnizonu Gdynia na czele z reprezentującym dowódcę garnizonu, szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów, komandor Walterem Jaroszem.

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2361