Sukienka Hetmanki

do kopii obrazu

Matki Boskiej Częstochowskiej 

DOMINA MARIS

 

   W roku jubileuszu 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - Gdynia Oksywie, podejmujemy inicjatywę, aby kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ołtarzu głównym okryć srebrną sukienką z wotami w postaci odznak okrętów MW RP oraz jednostek wojskowych Marynarki Wojennej RP.

   W  zamyśle inicjatywy wspomniane odznaki mają być przekazywane przez ofiarodawców jako wota, czyli dowód serdecznej wdzięczności za otrzymane od Boga łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej, świadectwa wdzięczności składane przez admirałów, oficerów, podoficerów i marynarzy Marynarki Wojennej RP, jak i rezerwistów lub będących już w stanie spoczynku, ale również wielu życzliwych ludzi cywilnych, którym Marynarka Wojenna jest sercu bliska.

   Inicjatorem i promotorem powstania płaszcza z wotami MW RP do kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele garnizonowym jest proboszcz  ks. kmdr Zbigniew Rećko, a współinicjatorami działań wspierających są Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz starszy wykładowca AMW kmdr por. dr Mirosław Franciszek Chmieliński.

   Liczymy na pozytywną reakcję na naszą inicjatywę oraz jej wsparcie poprzez ofiarowane wota – odznaki. W tej sprawie należy się kontaktować z Kancelarią Parafii Wojskowej MW, ul. Śmidowicza 47, 81-127 Gdynia ( tel. 261 262 584, e-mail: )

Lista ofiarodawców

http://wiko.kylos.pl/aukcje/2013%20-%20zaproszenia%20-%20Zosia/img/4q.1.png

   * Komenda Portu Wojennego Świnoujście

   * kmdr dr inż. Roman Rychter

   * 6. Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny MW im. adm. Arenda Dickmana

Zegar
Dzisiaj jest

niedziela,
24 marca 2019

(83. dzień roku)

Święta

Niedziela, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
1855