Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

14 XII - poniedziałek

   Wreszcie,  po  prawie 20. latach starań (1991-2009), w tym trzynastoletniego osobistego zaangażowania; ks. kmdr. Bogusław Wrona, doprowadził do szczęśliwego finału:  budynek kościoła garnizonowego  zostaje notarialnie przekazany z Archidiecezji Gdańskiej  do Ordynariatu Polowego WP. A faktycznie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej jako środek trwały  Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o wartości początkowej ponad 4 mln zł. Uwzględniając, że od 1981 do 1991r. budynek kościoła był w posiadaniu parafii p.w. św. Michała Archanioła, od 1939 do 1945 w dyspozycji Niemców, a od 1945 do 1981r. we władaniu instytucji państwowych; to dopiero po prawie 70. latach wraca do prawowitego właściciela zgodnie z wolą fundatorów tj. marynarzy i oficerów MW, portowców, rybaków i stoczniowców.

27 XI - piątek

   Uroczystości  91. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej rozpoczęło złożenie wieńców przy Płycie Marynarza Polskiego na skwerze Kościuszki. O godz. 14.00 została odprawiona Msza św. w kościele Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który składał Najświętszą ofiarę razem z księżmi kapelanami Dekanatu Marynarki Wojennej RP Ordynariatu Polowego WP na czele z Wikariuszem Generalnym ks. płk prałatem Sławomirem Żarskim i ks. kmdr Bogusławem Wroną Dziekanem Marynarki Wojennej. Na samym początku Mszy Św. mar. pchor. Andrzej Stupakowski wraz z mar. pchor. Katarzyną Rodziewicz witając Arcybiskupa w marynarskiej rodzinie poprosili o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji Marynarki Wojennej RP oraz podchorążych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z racji zbliżającego się Dnia Podchorążego jak również z okazji 70. Rocznicy budowy marynarskiego kościoła i 10. Rocznicy beatyfikacji ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia – pierwszego kapelana Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej i budowniczego wspomnianego wyżej kościoła. W uroczystej homilii  Wikariusz Generalny ks. płk prałatem Sławomir Żarski przedstawił rys historyczny utworzenia, rozwoju i działalności w historii naszej Ojczyzny Marynarki Wojennej RP, nakreślił historię i losy kościoła Marynarki Wojennej oraz jej budowniczego. We Mszy św. uczestniczyło Dowództwo Marynarki Wojennej na czele z Dowódcą MWRP Wiceadmirałem Andrzejem Karwetą, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, admirałowie, oficerowie, podoficerowie, marynarze z Jednostek tworzących ten rodzaj Sił Zbrojnych oraz Komenda, wykładowcy, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej, ks. kapelani Ordynariatu Polowego WP, księża profesorowie z UKSW, Dziekani obrządku ewangelickiego i prawosławnego, poczty sztandarowe Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej i szkół noszących imię Błogosławionego ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, Kompania Honorowa Akademii Marynarki Wojennej w strojach historycznych oraz zaproszeni Goście.

   W przededniu urodzin Marynarki Wojennej marynarska świątynia w Gdyni Oksywiu otrzymała nowy, typowy dla niej ołtarz oraz odświętny wygląd. Odmalowano ją, zrobiono typowy dla tej świątyni ołtarz z okazałym okrętem, położono nową posadzkę, wymieniono drzwi. Twórcą ołtarza w kształcie okrętu z napisem „Domina Maris” (z łac. Pani Morza) według projektu Jolanty i Igora Łańczaków, a jednocześnie jego głównym sponsorem jest Bartosz Jaworek. Oksywski kościół MW miał nosić nazwę „Domina Maris”, ale wybuch wojny uniemożliwił dokonać tego jego budowniczemu księdzu kmdr. ppor. Władysławowi Miegoniowi. Obecny remont jest pierwszym po powstaniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i przywróceniu tej świątyni pierwotną rolę. Już w chwili przywrócenia go do  roli świątyni wymagał gruntownego remontu, ale zakończyło się tylko odświeżeniem wnętrza. Dopiero teraz na podwójny jubileusz, 70-lecie ukończenia budowy przez pierwszego kapelana MW księdza kmdr. ppor. Władysława Miegonia, a także 10. rocznicę beatyfikacji  tego wspaniałego oficera, kapłana i człowieka otrzymał odświętną szatę. Ma w tym swój znaczący udział jej gospodarz dziekan MW ksiądz prałat kmdr Bogusław Wrona. Znaczna część środków finansowych na remont pochodziła od wiernych tej parafii. Kadra i żołnierze rezerwy MW, ich rodziny oraz kapłani ufundowali witraże w 14 oknach o ponad 200 m² powierzchni. Kolejne 11 okien o powierzchni 155 m² czeka na fundatorów. Wcześniej, w 2000 roku, absolwenci Wyższej Szkoły MW (obecnie Akademia MW) promowani w 1968 roku ufundowali na czołowej ścianie swojego kościoła elewacyjny zegar słoneczny. Nowy  ołtarz i ostatnio wstawione witraże poświęcił były Biskup Polowy Wojska Polskiego, metropolita gdański arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Po Mszy grupa osób za zasługi na rzecz Związku oraz utrwalanie pamięci i chwały tradycji  oręża Wojska Polskiego została udekorowana Krzyżami Związku Piłsudczyków RP. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Jerzy Patz i komendant gdyńskiego Portu Wojennego kmdr Andrzej Loch.

26 VI - piątek

   W niedzielę, 28 VI, przypada Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Dni Morza. Obchodzone jest nieprzerwanie od ponad 80 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku. Główne uroczystości Święta MW miały miejsce w piątek, 26  VI, w Gdyni. Rozpoczęły się o godz. 8.00 od podniesienia wielkiej gali banderowej na wszystkich polskich okrętach. Następnie, o godz. 9.00, w Kościele MW w Gdyni Oksywiu rozpoczęła się Msza św. celebrowana pod przewodnictwem dziekana dekanatu MW, ks. kmdr Bogusława Wrony w intencji marynarzy. Po nabożeństwie przedstawiciele MW złożyli kwiaty na Cmentarzu MW na Oksywiu oddając hołd tym wszystkim, którzy odeszli na wieczną wachtę. Następnie, o godz. 12.00 w honorowej asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej marynarze złożyli kwiaty i wystawili posterunek honorowy przy Płycie Marynarza Polskiego na skwerze Kościuszki w Gdyni. Pół godziny później, specjalnie dla mieszkańców Gdyni i turystów wystąpi zespół wokalny Klubu MW „Riwiera”, który z pokładu ORP „Błyskawica” zaprezentował morski repertuar muzyczny.

15 IV - środa

   Na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach odbyła się w środę uroczystość pożegnania czterech lotników Marynarki Wojennej, którzy 31 marca zginęli w katastrofie samolotu "Bryza". W ostatniej drodze pilotom na lotnisku towarzyszyło około tysiąca osób. Obecni byli m.in. minister obrony narodowej Bogdan Klich, szef BBN Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, rodziny i znajomi lotników. Mszę świętą w intencji tragicznie zmarłych odprawił Abp Tadeusz Gocłowski, koncelebrowało ją liczne grono kapelanów wojskowych z dziekanem Marynarki Wojennej ks. kmdr Bogusławem Wroną.

   "Wiarą muszą być napełnione dziś nasze serca, że stworzeni na podobieństwo i obraz Boga powołani jesteśmy do życia wiecznego" - powiedział w kazaniu ks. prałat płk Sławomir Żarski, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP. "Dziś kiedy zadajemy pytanie dlaczego musimy pamiętać o chrześcijańskiej prawdzie, że nasze życie z chwilą śmierci zmienia się, ale nie kończy" – dodał. Ks. Żarski podkreślił, że w tych trudnych dniach pomocą dla rodziny i bliskich może być nasza modlitwa w intencji zmarłych pilotów. "Ta śmierć jest przypomnieniem dla nas pozostających na tym świecie, że życie jest darem, ale i zadaniem, niech ich ofiara wyjedna im dar przebaczenia u Pana." – powiedział. "Obyśmy nie przestawali czuwać, kształtując nasze sumienia" – podkreślił. Wikariusz generalny Biskupa Polowego podziękował za pomoc i opieką jaką zostały otoczone rodziny lotników. Listy kondolencyjne nadesłali Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski oraz Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

   Po zakończeniu Mszy św. trumny z ciałami lotników zostały w asyście wojskowej przed hangar. Każda trumna udekorowana była biało- czerwoną flagą i czerwonymi różami oraz wojskową czapką marynarską. Ustawiono też w ramkach zdjęcia pilotów. Na cześć zmarłych pilotów wystrzelono trzy salwy honorowe, a nad lotniskiem przeleciały nisko trzy samoloty wojskowe BRYZA. Członkowie załogi "Bryzy", decyzją ministra obrony narodowej zostali mianowani pośmiertnie na wyższe stopnie wojskowe. Zostali także odznaczeni Morskimi Krzyżami Zasługi, przyznanymi przez prezydenta RP. Ceremonii dekoracji dokonał minister Szczygło.

   W katastrofie 31 marca na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach zginęli: 48-letni kmdr por. Roman Berski, 36-letni kmdr ppor. Marek Sztabiński, 27-letni kpt. marynarki Przemysław Dudzik oraz 43- letni st. chorąży sztabowy Ireneusz Rajewski. Do wypadku samolotu doszło podczas lotu treningowego. Piloci ćwiczyli awaryjne lądowanie z jednym działającym silnikiem. Pogrzeby kmdr por. Romana Berskiego i st. chorążego Ireneusza Rajewskiego odbyły się dziś po południu na cmentarzu w Gdyni-Oksywiu. Na cmentarzu bez obecności mediów odbyła się smutna dla wielu mieszkańców Oksywia uroczystość.

6 IV - poniedziałek

   W poniedziałek, 6 IV, na lotnisku w Gdyni Babich Dołach odbyło się nabożeństwo w intencji lotników morskich, którzy zginęli w ubiegłym tygodniu w wypadku samolotu transportowego An-28 Bryza: kmdr ppor. pilot Roman Berskikpt. pilot Marek Sztabińskipor. pilot Przemysław Dudzik i chor. sztab. Ireneusz Rajewski. We Mszy św., której przewodniczył dziekan  dekanatu MW,  ks. kmdr Bogusław Wrona uczestniczyła pogrążona w żałobie kadra i pracownicy jednostek Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

10 II - wtorek

   We wtorek, 10 lutego, minęło 89 lat od dnia kiedy generał Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego wrzucił do morza platynowy pierścień - symbol zaślubin Polski z Bałtykiem. W rocznicę tego wydarzenia w Pucku odbędą się uroczystości upamiętniające powrót naszego kraju na morskie rubieże. Delegacje Marynarki Wojennej, wraz z asystą honorową, uczestniczyły we wszystkich uroczystościach upamiętniających datę 10 lutego 1920 roku. Rozpoczęły się one o godzinie 9.30 na Rynku Miasta w Pucku, gdzie zaproszonym gościom wręczone zostały Pierścienie Generała Hallera oraz pamiątkowe medale. Po Mszy św. celebrowanej w puckiej farze pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego, abpa Sławoja Leszka Głodzia uroczystości przeniosły się do Portu w Pucku, gdzie punktualnie o godz. 12.00, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej, z pokładu śmigłowca Anakonda złożono wieniec na wody Zatoki Gdańskiej.  

Dzisiaj jest

sobota,
13 kwietnia 2024

(104. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Marcina I, papieża i męcz.

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2369