Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:

     godz. 15.30 - 16.30

     oraz dodatkowo

poniedziałek i piątek:

     godz. 18.00 - 19.00

28 XII - poniedziałek

   Od czerwca trwały negocjacje w sprawie dalszego zagospodarowania odbudowywanego cmentarza Marynarki Wojennej.  Część cmentarza stanowił pas brzegowy przylegający do terenów 3. Flotylli Okrętów i strzelnicy we władaniu Urzędu Morskiego. W międzyczasie zmieniły się przepisy i sporny teren stał się własnością miasta, a odzyskanie go wymagałoby dużych nakładów finansowych. Osobiste zaangażowanie proboszcza i zdecydowane stanowisko Dowódcy MW admirała Ryszarda Łukasika pozwoliło uregulować kwestie zamiany terenu. Cmentarz przeszedł na własność Parafii Wojskowej w Gdyni Oksywiu i pozostała tylko kwestia sądowej rejestracji tego faktu w Księgach wieczystych. Niezależnie od powyższego trwają negocjacje związane z drogami dojazdowymi do cmentarza i infrastrukturą w ich obrębie. W odniesieniu do jednej drogi nastąpiły uzgodnienia z Urzędem Miasta, przy dużej życzliwości urzędników z prezydentem Wojciechem Szczurkiem  na czele i zrozumieniu potrzeb parafii.  Natomiast druga droga  nie jest w ogóle zaznaczona na mapach / są to kawałki poszczególnych parcel /, przez które wojsko urządziło sobie skrót drogowy i będzie wymagać indywidualnych uzgodnień z właścicielami. Nie mniej rozwiązanie problemu dobrze rokuje.

16 X - piątek

   Msza dziękczynna z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Watykanie z udziałem wielu znamienitych gości: Prymasa Polski J. Glempa, biskupów na czele z Biskupem Polowym WP  Sławojem Leszkiem Głódziem, Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, Marszałków Sejmu i Senatu, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP pod kierownictwem kmdr por. Ireneusza Stromskiego i ogromnej rzeszy wiernych.  Nad całością organizacyjnego udziału reprezentujących marynarkę wojenną w tej uroczystości czuwał  dziekan MW RP, a wspierał go wikary, kapelan z naszego kościoła  ks. kmdr ppor. J. Maliszewski.  Orkiestra stanowiła oprawę muzyczną podczas Mszy, a następnie dała niepowtarzalny koncert  i pokaz musztry paradnej dla licznie zgromadzonych i Jana Pawła II.  Prezydent i  Marszałek Sejmu, serdecznie podziękowali muzykom w marynarskich mundurach za godne reprezentowanie Polski, a zwłaszcza MW RP w  jubileuszowym Roku  80-lecia jej istnienia.

27 VI - sobota

   Centralne uroczystości Dni Morza rozpoczęły się w niedziele, 21 czerwca, wkościele duszpasterstwa ludzi morza Stella Maris. Do portu w Gdyni z wizytą przybył angielski lotniskowiec „Invisibille”, na którego pokładzie nasz proboszcz, ks. kmdr por. Bogusław Wrona  uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym sprawowanym przez kapelana anglikańskiego.

   Wielkim wydarzeniem jest obecność - podczas centralnych obchodów  80-lecia powstania  MW – Nuncjusza Apostolskiego J.E. ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który na prośbę biskupa polowego przyjął celebrę Mszy Św. na  ORP „Rolnik”. We wspomnianej Mszy uczestniczyła admiralicja, władze miasta, kapłani, kombatanci z całego świata z Panem Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim  na czele i licznie zebrani wierni. Po Mszy, uczestnicy przybyli na cmentarz MW, by uroczyście dokonać odsłonięcia i poświęcenia czterech tablic pamiątkowych założycieli Polskiej Marynarki Wojennej. Następnie dostojni goście uczestniczyli w promocji absolwentów Akademii Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki. W godzinach popołudniowych J.E. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk spotkał się na plebani kościoła garnizonowego w Sopocie z prezydentem R. Kaczorowskim i  prezydentem Sopotu J. Karnowskim. Po tym spotkaniu  Nuncjusz, w towarzystwie Dowódcy Marynarki Wojennej  admirała Ryszarda Łukasika i ks. kmdr por. B. Wrony, ze śmigłowca marynarki wojennej dokonali  rekonesansu terenu /sopocki hipodromu/, miejsca  ewentualnego spotkania Jana Pawła II z wiernymi.

24 V niedziela - 31 V niedziela

   Misje święte w Gdyni w ramach przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego została powitana w Porcie Wojennym Gdynia Mszą Św. na ORP „Iskra”. Następnego dnia Obraz był celebrowany w Akademii Marynarki Wojennej i został uroczyście  przekazany do 6. OREL-u / Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego /. Kolejny dzień misji, to celebracja Obrazu w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - duszpasterstwa ludzi morza - Stella Maris w Gdyni. A następnego dnia przekazany do kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gdyni Demptowie. Stąd obraz został przekazany i z dużą atencją powitany w Stoczni MW gdzie nabożeństwo dla pracowników stoczni celebrował sam Metropolita Gdański Abp Tadeusz Gocłowski. Następnie przez dwa dni obraz był adorowany w Kościele Garnizonowym w Gdyni Oksywiu. Przez marynarską świątynię przewinęły się rzesze wiernych czcząc Obraz Matki Bożej. Uczestniczyły w celebracji poczty sztandarowe garnizonu i organizacji związkowych. W czasie peregrynacji odprawiano nabożeństwa: z okazji Dnia Matki z udziałem dzieci, dla małżeństw niesakramentalnych, majowe z udziałem marynarzy z stacjonujących okrętów i pracowników wojska, pokutne - przygotowujące do dnia pojednania oraz przeprowadzono Apel Poległych z udziałem Rodziny Katyńskiej i Kombatantów. We wszystkich tych miejscach, przy okazji pobytu obrazu, głoszono nauki misyjne / ks. mjr Tadeusz Bieniek i ks. kpt. Zbigniew Szygenda/. Prawie każdego dnia odbywał się przy obrazie Apel Jasnogórski, a 31 maja po uroczystej Mszy Św. z udziałem  marynarzy, pożegnano obraz. Peregrynując po parafiach Obraz Matki Bożej przemieszczany był wojskowym transportem kołowym, odbył lot na śmigłowcu, a nawet „zaliczył” krótką podróż drogą morską na okręcie MW RP. Na pamiątkę peregrynacji obrazu został poświęcony krzyż misyjny, który po dziś dzień stoi tuż za bramą Stoczni MW.

3 V - niedziela

   W kościele z okazji święta narodowego Konstytucji 3-go Maja odbywa się uroczysta Msza Św. z udziałem admiralicji, władz miasta i wielu mieszkańców Gdyni, nawet tych, którzy na co dzień uczęszczają do swoich parafii miejsca. Daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców i wiernych naszą parafią i kościołem. Po Mszy Św. delegacja dowództwa MW z proboszczem oraz inne delegacje stowarzyszeń i związków złożyły wiązanki kwiatów na tzw. Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni.  

12 II - czwartek

   Trzydzieści lat po śmierci, odbyły się uroczystości pogrzebowe i  Marynarka Wojenna pochowała z honorami jednego ze swoich dowódców, kmdr Michała Borowskiego.  Trumna z prochami  - jednego z twórców MW II Rzeczpospolitej spoczęła na cmentarzu  MW w Gdyni Oksywiu, a był to powtórny pogrzeb  /zmarł w 1986 roku w Bytomiu/. Komandorowi w ostatniej drodze towarzyszyli m.in.: Dowódca MW admirał Ryszard Łukasik, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz liczni wierni.

31 I - sobota

   W kościele garnizonowym na Oksywiu odbył się po raz pierwszy koncert kolęd. Kolędy wykonywała Orkiestra Reprezentacyjna MW pod kierownictwem Ireneusza Stromskiego, Piotra Klemeńskiego i Macieja Budzińskiego; chór „Lira” oraz soliści, a wśród nich kapelan AMW  ks. kmdr ppor. Jan Maliszewski. Wśród słuchaczy byli m.in.: Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź, dowódca MW admirał Ryszard Łukasik, gen. broni Henryk Szumski. Koncertowi towarzyszyła  ekspozycja projektów witraży Jerzego Skąpskiego i wystawa rzeźby sakralnej Grażyny Roman-Dobrowolskiej oraz fotografii związanej z historią Oksywia. Całość uroczystości prowadzili obok Dziekana MW, dyrektor Teatru Muzycznego Maciej Korwin i aktor Krzysztof  Stasierowski.

   W dniu tym, nieformalne jeszcze Stowarzyszenie im. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia objawiło publicznie chęć formalizacji swej struktury i zainaugurowało swą działalność. Stowarzyszenie deklaruje kontynuację dzieła materialnego i duchowego swego patrona oraz popularyzację jego dokonań.

Dzisiaj jest

piątek,
01 marca 2024

(61. dzień roku)

Święta

Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Msze Święte

poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

niedziela:

     godz.   9.30, 11.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2157