21 XII - czwartek

W Klubie MW Riwiera, odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Inspektora Marynarki Wojennej, kontradmirała Mirosława Mordela. W Wigilii uczestniczył Dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski, kadra dowódcza podległych jednostek, księża kapelani różnych wyznań, weterani, byli żołnierze i pracownicy wojska oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością na spotkaniu wigilijnym marynarzy zaszczycił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Kontradmirał Mirosław Mordel złożył wszystkim zebranym, załogom okrętów oraz marynarzom , życzenia dobrych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Podczas powyższego spotkania opłatkowego ks. kpt. Artur Samsel odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim, ja zaś wygłosiłem okolicznościowe słowo zakończone świątecznymi życzeniami. Po wszystkich przemówieniach przed dzieleniem się opłatkiem przewodniczyłem wspólnej modlitwie.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Przy wigilijnym stole spotkali się studenci wojskowi z zaproszonymi gośćmi, z Inspektorem Marynarki Wojennej na czele oraz władzami uczelni. W świątecznym spotkaniu uczestniczyli również podchorążowie z Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej oraz słuchacze kursu językowego z Gruzji. Swoją obecnością zaszczycili: Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – dowódcy Komponentu Morskiego kontradmirał Krzysztof Teryfter, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. prof. Marcin Hintz oraz księża dziekani wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. Oczywiście nie zabrakło władz uczelni na czele z rektorem – komendantem AMW komandorem prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem. W uroczystej kolacji wzięli udział również byli rektorzy-komendanci kontradmirał w st. spocz. prof. Antoni Komorowski oraz kontradmirał w st. spocz. prof. Zygmunt Kitowski.  Wigilię rozpoczął Rektor – Komendant od powitania gości i złożenia życzeń. Następnie kapelani różnych wyznań odmówili bożonarodzeniowe modlitwy, składając również świąteczne życzenia (stronę katolicką reprezentował kapelan AMW, ks. por. Piotr Listopad). Głos zabrał także kontradmirał Mirosław Mordel, który złożył życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademii Marynarki Wojennej, który zaśpiewał kolędy wprowadzając wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Ten dzień to było spotkanie wielu pokoleń marynarskich. Podchorążowie mogli podzielić się opłatkiem nie tylko ze swoimi przełożonymi i wykładowcami, ale również kolegami z innych krajów.

29 XI - wtorek

W Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni,  minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mianował na pierwszy stopień oficerski − podporucznika - grupę księży-alumnów, którzy w latach 1964-1966 wcielani byli przymusowo do służby w Marynarce Wojennej. Uroczystość z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej odbyła się po mszy św., w której uczestniczyli także  − obok szefa MON  −  wojewoda pomorski Dariusz Drelich i dowódca Centrum Operacji Morskich − dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał dr Stanisław Zarychta. Liturgii przewodniczył proboszcz gdyńskiej parafii MW, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Po odczytaniu przez ppłk. Mariusza Rutkowskiego z Departamentu Kadr MON postanowienia Prezydenta RP w sprawie mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski, minister Antoni Macierewicz  wręczył patenty oficerskie grupie 6 alumnów seminariów duchownych, którzy odbyli przymusową zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich. Minister Macierewicz złożył również wieniec i zapalił znicz przy tablicy poświęconej pamięci „Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem” w Kolegiacie NMP Królowej Polski.

      Tego dnia w Gdyni odbyła się również centralna część obchodów 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP, w której uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Oficjalna część ceremonii odbyła się na pokładzie ORP „Błyskawica". Udział w niej wzięli także Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, wojewoda pomorski oraz przedstawiciele gdyńskiego samorządu. W trakcie uroczystości Prezydent RP wręczył akt mianowania na stopień kontradmirała dowódcy 3. Flotylli Okrętów kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu. Po odebraniu przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych defilady wojskowej, uroczystości zakończyło złożenie wieńców pod płytą pomnika Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki oraz świąteczna salwa z dział ORP „Błyskawica" składająca się z 21 wystrzałów.

28 XI - poniedziałek

Tego dnia rozpoczęły się uroczystości z okazji 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP i Dnia Podchorążego. W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni o godz. 9.30 Mszę św. koncelebrowali wraz z dziekanem MW księża kapelani posługujący w Garnizonie Gdynia oraz kapłani Dekanatu Gdynia Oksywie Archidiecezji Gdańskiej. Gościem był dziekan wyznania prawosławnego. We Mszy św. uczestniczyła kadra i pracownicy Marynarki Wojennej na czele z inspektorem Marynarki Wojennej kadm. Mirosławem Mordelem i jego zastępcą kadm. Jarosławem Ziemiańskim oraz rektorem komendantem Akademii Marynarki Wojennej kmdr Tomaszem Szubrychtem i dowódcami jednostek wchodzących w skład MWRP. Kazanie wygłosił Dziekan Marynarki Wojennej RP ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Liturgię w kościele poprzedziło złożeniem kwiatów o godz. 9.00 pod głównym pomnikiem Cmentarza MW na Oksywiu przy ul. Antoniego Muchowskiego. Miała tam miejsce również krótka modlitwa w intencji poległych i zmarłych  marynarzy.

26 VIII - piątek

Garnizonowa wspólnota parafialna w Gdyni przeżywała dzień swej patronki – MB Częstochowskiej. Odpustowe  uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym MW o godz. 17.00 Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem proboszcza, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko w koncelebrze kapłanów z Dekanatu Oksywie Archidiecezji Gdańskiej oraz kapelanów z Dekanatu MW. Okolicznościową homilię wygłosił Dziekan MW, ks. kmdr por. Rećko. Przed ołtarzem stanął poczet sztandarowy Komendy Portu Wojennego w Gdyni, a także liczne grono kadry dowódczej gdyńskich jednostek MW, parafian i sympatyków oksywskiej, garnizonowej świątyni na czele z dowódcą garnizonu, kmdr Krzysztofem Jaworskim.

29 VI - środa

     O godz. 11.00, w Porcie Wojennym w Gdyni, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej MW, odbyła się uroczystość pożegnania załogi fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”, która przez najbliższe dwa miesiące będzie realizowała zadania pod flagą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednostka wraz z komponentem lotniczym (śmigłowiec SH-2G) na początku lipca dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 2 (SNMG 2), który podejmie działania w rejonie Morza Śródziemnego. W ceremonii udział wzięli między innymi Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, a także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel oraz Dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Krzysztof Jaworski. W trakcie pożegnania, po przemówieniach okolicznościowych oraz wręczeniu na ręce dowódcy fregaty kmdr por. Maciej Matuszewskiego bandery wojennej od Prezydenta RP, głos zabrał dziekan MW ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, który poprowadził wspólną modlitwę i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa wychodzącym w rejs.

26 VI - niedziela

      Gdyński Garnizon przeżywał Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jako finał Święta Morza jest obchodzone zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. Tradycja ta trwa od prawie 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku. Tego dnia, o godz. 8.00, załogi wszystkich okrętów Marynarki Wojennej podniosły wielką galę banderową. Następnie, o godz. 9.00, na oksywskim Cmentarzu MW, przy jego pomniku głównym, złożone zostały wiązanki kwiatów, zaś dziekani MW trzech wyznań odmówili modlitwy w intencji tych, którzy służąc i walcząc  pod biało-czerwoną banderą na morzach i oceanach świata oraz na lądzie złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny. Dalsze świąteczne obchody przeniosły się do Kościoła Garnizonowego MW p.w. MB Częstochowskiej, gdzie o godz. 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w intencji obecnych i byłych marynarzy oraz ich rodzin. Liturgii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, dziekan MW. W koncelebrze uczestniczyli również wikariusze parafii ks. kmdr por Radosław Michnowski i ks. por. Piotr Listopad, a także proboszcz parafii wojskowo-cywilnej w Gdańsku ks. kmdr por. Sławomir Pałka, kapelan garnizonów Gołdap i Suwałki ks. kpt. Tomasz Koczy oraz kapelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Andrzej Szpura.

     Wspomniana Eucharystia była zarazem częścią programu koleżeńskiego spotkania byłych kleryków-marynarzy, a dzisiejszych kapłanów, którzy pięćdziesiąt lat temu, w latach 1964-1966, odbywali służbę wojskową w szeregach Marynarki Wojennej w 25. Baterii Artylerii Stałej na Westerplatte w Gdańsku. W związku z powyższym, na początku liturgii, zostało odczytane skierowane do nich słowo pasterskie Ordynariusza Polowego WP ks. bpa gen. byg. Józefa Guzdka. Na zakończenie Mszy św. miało  miejsce pożegnanie ks. kmdr por. Radosława Michnowskiego, który z końcem lipca zakończy prawie dziesięcioletnią posługę wikariusza w gdyńskiej parafii  wojskowej. W świątecznej liturgii uczestniczył poczet sztandarowy i kompania reprezentacyjna Komendy Portu Wojennego w Gdyni oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. W kościelnych ławkach zasiedli m.in. Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, Dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Stanisław Zarychta i jego zastępca kontradmirał Krzysztof Teryfter, a także przedstawiciele jednostek garnizonu Gdynia na czele z jego dowódcą kmdr Krzysztofem Jaworskim, a jednocześnie dowódcą 3. Flotylli Okrętów. W marynarskiej świątyni nie zabrakło również emerytowanych admirałów i oficerów MW, a także delegacji podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej wraz z jej rektorem-komendantem kmdr prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem oraz przedstawicieli Stoczni MW wraz ze związkowym pocztem sztandarowym.

     W niedzielne południe dalsze uroczystości Święta MW odbyły się przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni na skwerze Kościuszki. Tam po odegraniu hymnu oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt został odczytany rozkaz okolicznościowy Dowódcy Garnizonu Gdynia i z pokładu niszczyciela - muzeum ORP „Błyskawica” oddano salut świąteczny - czyli 21 strzałów armatnich. Uroczystość zakończyło odegranie „Hymnu do Bałtyku” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz defilada kompanii reprezentacyjnej KPW Gdynia.

12 VI - niedziela

     Po południu w kościele garnizonowym miał miejsce koncert „Oksywski Urodzinowy Benefis Gdyni”. Zorganizowałem go wespół z Radą Dzielnicy Oksywie i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gdyni. W koncercie został przedstawiony repertuar muzyczno-literacki związany z Gdynią według scenariusza dr Witosławy Frankowskiej z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Autorka sięgnęła po najstarsze pieśni skomponowane przez gdyńskich twórców, wyeksponowała wątek patriotyczny związany z powstaniem Śpiewnika morskiego, Śpiewnika Ligi Morskiej i Kolonialnej F. Nowowiejskiego oraz odbudową polskiej państwowości po I wojnie światowej. W nawiązaniu do nadmorskiego położenia Gdyni w programie znalazło się również kilka popularnych pieśni H. Jabłońskiego. Wykonawcami koncertu byli: rodowita gdynianka, Bogna Forkiewicz (sopran), Krzysztof Bobrzecki (baryton, artysta związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku), studenci: Katarzyna Borowska (sopran) i Tomasz Grygo (tenor). Wokalistom towarzyszyli Witosława Frankowska (fortepian) i Paweł Zagańczyk (akordeon), wykładowcy gdańskiej Akademii Muzycznej.

3 VI - piątek

     O godz. 12.00, na nabrzeżu przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów II turnusu służby przygotowawczej. 74 ochotników złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia. Gospodarzem uroczystości był pełniący obowiązki Komendanta Portu Wojennego, zastępca komendanta – szef sztabu kmdr por. Jarosław Wypijewski. W uroczystości udział wzięli dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Gdynia, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz najbliżsi żołnierzy służby przygotowawczej. Uroczystość rozpoczął meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi złożony Dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandorowi Krzysztofowi Jaworskiemu zastępca komendanta – szef sztabu kmdr por. Jarosław Wypijewski. Podczas podniesienia flagi państwowej, żołnierze odśpiewali hymn państwowy. Po powitaniu gości nastąpił najważniejszy moment - złożenie przysięgi wojskowej. Po przysiędze najmłodszym żołnierzom gdyńskiej komendy błogosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej – prawosławny, ks. kmdr Artur Zielepucha i ewangelicki, ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz kapelan KPW Gdynia, ks. por. Piotr Listopad. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i Orkiestry Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.

     Przysięgę na Skwerze Kościuszki poprzedziła Msza św. sprawowana o godz. 9.30 w kościele garnizonowym MW w Gdyni w intencji elewów i ich rodzin. Przewodniczył jej proboszcz parafii, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko w koncelebrze z ks. por. Piotrem Listopadem, który wygłosił okolicznościowe kazanie nawiązujące do przypadającej tego dnia uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego oraz istoty wojskowej przysięgi.

26 V - czwartek

      Realizując zadania ujęte w rocznym planie przedsięwzięć duszpasterskich w czwartek, 26 maja, w kościele garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni, podobnie jak w całej naszej Ojczyźnie, odbyły się obchody uroczystości Bożego Ciała. Tradycyjnie wojskowa parafia współorganizowała je wraz z parafią terytorialną p.w. św. Michała Archanioła. W tym roku świąteczne celebracje rozpoczęły się polową Mszą św. sprawowaną o godz. 10.00 przed kościołem św. Michała Archanioła na Gdyńskim Oksywiu. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks. kan. Kazimierz Glama. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, dziekan MW. Wraz z nim w koncelebrze kapłanów brali udział ks. prał. kmdr Marian Pruchniak i ks. por. Piotr Listopad. W homilii kaznodzieja podkreślił, iż źle by było, gdybyśmy po skończonej procesji powiedzieli sobie: Pięknie było, świat zobaczył naszą wiarę. Powinniśmy nieustannie wychodzić na ulice, do ludzi, do takich jak my i do wielkich tego świata, by im powiedzieć: Jesteście głodni! Brakuje wam chleba i prawdy, bo brakuje wam Boga!. Nie wystarczą kazania w kościele, nie wystarczą pięknie przygotowane uroczystości, nie wystarczą najżarliwsze modlitwy. Trzeba prawdą, Bogiem i chlebem dzielić się z innymi. Po zakończeniu Eucharystii spod najstarszego kościoła na terenie Gdyni wyruszyła procesja eucharystyczna w asyście Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W drodze do kościoła garnizonowego procesja przeszła trasą wzdłuż czterech ołtarzy, z których III i IV  były przygotowywane przez wojskową parafię. Pierwszy z nich przez społeczność Akademii Marynarki Wojennej, a drugi przez mieszkańców bloków wojskowych przy ul. Śmidowicza.  Po zakończeniu procesji w kościele garnizonowym p.w. MB Częstochowskiej została odprawiona Msza św. w intencji stanu osobowego Garnizonu Gdynia.

2 V - poniedziałek

     W samo południe, przy Płycie Marynarza Polskiego odbyły się w Gdyni uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi RP. Wśród uczestników zauważyć można było prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, miejskich radnych, przedstawicieli Marynarki Wojennej, wraz z pełniącym obowiązki dowódcy 3 Flotylli Okrętów komandorem dr. Kazimierzem Pulkowskim, obecny był rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz wielu znanych gości. Dopisali tez mieszkańcy miasta. Nie mogło zabraknąć Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i Kompanii Reprezentacyjnej MW. Uczestniczyłem w powyższym wydarzeniu. Wieczorem o godz. 17.00, w wigilię Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, w kościele garnizonowym celebrowałem msze św. w intencji Ojczyzny, podczas której wygłosiłem okolicznościowe kazanie. Wraz ze mną koncelebrowali ją ks. kmdr por. Radosław Michnowski i ks. por. Piotr Listopad. We wspomnianej Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy 43 Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni - Babich Dołach oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. W kościelnych ławkach zasiedli przedstawiciele jednostek garnizonu Gdynia na czele z jego dowódcą kmdr. Kazimierzem Pulkowskim, a jednocześnie dowódcą 3. Flotylli Okrętów oraz kontradm. Krzysztofem Teryfterem, zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich. W marynarskiej świątyni nie zabrakło również delegacji podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej wraz z jej rektorem-komendantem kmdr prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem.

29 IV - piątek

      W Komendzie Portu Wojennego Gdynia miały miejsce obchody 96. rocznicy powstania jednostki. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 8.00 w Kościele Garnizonowym p.w. MB Częstochowskiej mszą świętą w intencji kadry i pracowników wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia. Przewodniczył jej ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, dziekan MW w koncelebrze ks. kmdr por. Radosława Michnowskiego i ks. por. Piotra Listopada. Ten ostatni, jako kapelan komendy, wygłosił okolicznościowe kazanie. Po zakończeniu Eucharystii miało miejsce odsłonięcie pomnika patrona jednostki gen. bryg. Stanisława Dąbka. Powyższa uroczystość odbyła się na dziedzińcu budynku Komendy Portu Wojennego Gdynia. Obelisk odsłonił jeden z ostatnich żołnierzy walczących w obronie Kępy Oksywskiej u boku płk Stanisława Dąbka, kapitan Aleksander Pawelec. Następnie jego poświęcenia dokonał ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Podczas uroczystego Apelu Pamięci przed pomnikiem generała brygady Stanisława Dąbka, zgromadzeni oddali cześć i hołd żołnierzom, którzy w latach 1919-1939 walczyli o wolną i niepodległą Polskę. W dalszej części rocznicowych obchodów, podczas uroczystego apelu przy basenie portowym nr IX, został odczytany rozkaz okolicznościowy komendanta Portu Wojennego. Odbyła się także ceremonia wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe. Obchody święta Komendy Portu Wojennego Gdynia zakończyła uroczysta zbiórka w klubie 3. Flotylli Okrętów podczas której wyróżnionym zostały wręczone listy gratulacyjne, zdjęcia na tle sztandaru KPW Gdynia, odznaki pamiątkowe i medale rocznicowe.

Zegar
Dzisiaj jest

poniedziałek,
01 czerwca 2020

(153. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

Msze Święte do 30 VI 2020

Poniedziałek - sobota:

     godz. 17.00

Niedziela:

     godz.  9.30, 11.00, 12.30,

               18.00, 19.30

Wyszukiwanie
Licznik
Liczba wyświetleń strony:
1549